POCTA Dr. h. c. Jánovi Valachovi

Na zasadnutí Vedeckej rady Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici bol dňa 28. apríla 2016 schválený návrh o udelení čestného titulu doctor honoris causa Univerzity Mateja Bela profesorovi Jánovi Valachovi. Iniciátorkou návrhu udeliť čestný doktorát významnému dirigentovi, hudobnému skladateľovi, pedagógovi a organovému virtuózovi medzinárodného významu bola Katedra hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB.

Profesor Ján Valach patrí k jedinečným tvorivým umeleckým osobnostiam a výrazne ovplyvnil uvedomenie si slovenskej hudobnej kultúry vo svete.

Spojenie laureáta s Univerzitou Mateja Bela sa odvíja na rozličných úrovniach, keď umelecká výnimočnosť Jána Valacha bola výskumnou témou projektu i objektom prednášajúcich vysokoškolských učiteľov. Rozvinuté sú aj profesijné a osobné vzťahy s pedagógmi. Univerzita Mateja Bela, uvedomujúca sa ako súčasť mesta Banskej Bystrice, zaznamenáva mimoriadne zásluhy šéfdirigenta a umeleckého šéfa Jána Valacha pôsobiaceho v Opere Divadla Jozefa Gregora-Tajovského, ako aj zakladateľa krajskej pobočky Zväzu slovenských skladateľov v Banskej Bystrici, niekoľkonásobné úspechy Jána Valacha ako organového virtuóza aj v meste pod Urpínom. Univerzita registruje myšlienkové posolstvo filozofa a mysliteľa Jána Valacha. Výnimočné je aj dlhoročné bdenie Jána Valacha nad školskou hudobnou mládežou rozširujúcou si vedomostný obzor v súťaži, ktorú z iniciácie Jána Valacha organizuje stredoslovenské mesto Hnúšťa, rodisko laureáta. Severná časť Rimavskej doliny cez malé Slovensko dala tak svetu v Jánovi Valachovi osobnosť človeka a umelca pripomínajúcu v mohutnosti vytvoreného diela niekoľkých životov chrámovú vežu dosahujúcu katedrálnu veľkosť.

Udelenie titulu doctor honoris causa Univerzity Mateja Bela profesorovi Jánovi Valachovi má svoje opodstatnenie ako vyjadrenie uznania a úcty Univerzity Mateja Bela znamenitej osobnosti hudobnej kultúry s náležitým vkladom do humanizovania spoločenského sveta, človeku svetového formátu, ktorý napriek domácej nepriazni po celý život sadil slovenské zrnká najmä v Európe.

Od roku 1968 žije profesor Ján Valach (90 r.) v belgických Antverpách, kde sa teší profesijnému obdivu, spoločenskej priazni a ľudskej žičlivosti.

Slávnostný akt udelenia čestného doktorátu profesorovi Jánovi Valachovi sa uskutočnil v Bruseli 4. mája 2016 za účasti rektora UMB doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. s delegáciou – prorektorkou pre vedu a výskum doc. PhDr. Alexandrou Bitušíkovou, CSc., prorektorkou pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou doc. PhDr. Katarínou Chovancovou, PhD. a promótorkou PaedDr. Slavomírou Očenášovou, PhD. V priestoroch Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky v EÚ svojou prítomnosťou poctilo oceneného asi šesťdesiat hostí. S osobným zaujatím sa na slávnosti podieľal J. E. Stanislav Vallo, veľvyslanec Slovenskej republiky v Belgickom kráľovstve.

Rektor UMB vo svojom laudatiu o. i. pripomenul, že „prejavovaný rešpekt a vyjadrované uznanie si prof. Ján Valach vybudoval nielen šírkou poznania, múdrosťou, učiteľskou náročnosťou a umeleckou virtuozitou, ale aj ľudskou skromnosťou, pokorou a úprimnou žičlivosťou, celkovým optimistickým životným postojom a vierou, ktoré uplatňuje v každodennom živote.“

Dr. h. c. prof. Ján Valach v závere svojho prejavu poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili o ocenenie jeho celoživotného pôsobenia. „Je pre mňa zadosťučinením, že nezostávam vykorenený z mojej domoviny, ktorej hodnoty som sa snažil tlmočiť prostredníctvom hudby iným národom. Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici želám, aby sa naďalej rozvíjala v znamení vedeckého, humánneho, kresťanského a hodnotového posolstva muža, ktorého meno nosí vo svojom názve.“

Pri príležitosti tejto výnimočnej udalosti pozýva Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v rámci projektu univerzita mestu – mesto univerzite na podujatie Dr. h. c. Ján Valach s jedinečným programom. Hosťovanie prijali Dr. Dušan Tóth, autor dokumentárneho filmu Portréty najúspešnejších Slovákov vo svete: Ján Valach a PhDr. Ľudmila Červená, PhD., znalkyňa diela Jána Valacha. S interpretáciou diel Jána Valacha vystúpia rodáci Majstra – žiaci ZUŠ Tisovec a ZUŠ Hnúšťa, ako aj Univerzitný miešaný spevácky zbor Mladosť a ďalší hostia.

Slávnosť na počesť Jána Valacha sa uskutoční 14. júna 2016 o 17.00 hod. v Cikkerovej sieni historickej radnice na Námestí SNP v Banskej Bystrici.

Slavomíra Očenášová-Štrbová

Pozri tiež

Únia miest Slovenska (ÚMS) apeluje na NR SR – Stiahnite tie nezmyselné návrhy

ÚMS – o pomoc požiadame aj prezidentku SR. Mestá sú opäť vystavené podrazom zo strany …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *