Podujatie Pod jednou strechou opäť zaplní banskobystrické námestie

Po úspešnom minuloročnom pilotnom ročníku samospráva pripravuje pokračovanie jednodňového podujatia pre všetky osoby s nepriaznivým zdravotným stavom, rovnako ako aj pre ich  rodinných príslušníkov a verejnosť.

Zámerom je všetkým záujemcom poskytnúť informácie a sociálne poradenstvo na jednom mieste a odbremeniť osoby so zdravotným znevýhodnením od presúvania sa z jednej inštitúcie do druhej. Na Námestí SNP sa pod pomyselnou strechou aj tentokrát dozvedia všetky potrebné informácie, od možnosti pomoci cez konkrétne postupy až po využívanie kompenzačných pomôcok. Podujatie spestrí bohatý sprievodný program, ktorý si pre návštevníkov pripravili klienti s rôznym znevýhodnením, z viacerých zariadení. Pozvanie do mesta pod Urpínom prijal aj komik, influencer a moderátor Bekim Aziri, ktorý je dôkazom toho, že aj z invalidného vozíka sa dá na svet nazerať pozitívne. 

Zámer zorganizovať podujatie vznikol v rámci pracovných skupín Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Banská Bystrica a prijímaných akčných plánov. Najmä ľudia s nepriaznivým zdravotným stavom a ťažkým zdravotným postihnutím nemali dostatok informácií o forme pomoci a kompetenciách jednotlivých úradov. Mesto pre nich preto pripravuje 2. ročník podujatia Pod jednou strechou, ktoré sa uskutoční v stredu 22. mája 2024 na Námestí SNP. Od 10:00 do 18:00 hod. budú záujemcom k dispozícii inštitúcie venujúce sa sociálnemu poradenstvu a pomáhajúce zdravotne znevýhodneným i postihnutým osobám.

„Som rada, že sa nám podarilo vlani zorganizovať a pripraviť podujatie, o ktoré bol zo strany inštitúcií, ale hlavne ľudí záujem. Tento rok v našom úsilí pokračujeme. Na jednom mieste, pod jednou strechou, budú môcť záujemcovia získať všetky dôležité a najmä prospešné informácie. Dozvedia sa o všetkom, čo môžu v ich konkrétnej situácii robiť, ako postupovať, čo by mohli využívať a ako im vieme pomôcť. Aj napriek tomu, že v dnešnej dobe funguje elektronizácia, osobný kontakt je vždy iný. Zároveň budú môcť vypísať žiadosti priamo na mieste, a naši zamestnanci ich následne doručia priamo do podateľne jednotlivých úradov,“

skonštatovala Ivana Kružliaková, vedúca Odboru sociálnych vecí MsÚ v Banskej Bystrici.

Počas celodenného podujatia budú k dispozícii poskytovatelia sociálnych služieb z verejného i neverejného sektora. Možnosti a formy pomoci predstavia odborníci z mesta, samosprávneho kraja, štátnej správy, ale aj zástupcovia z neziskových organizácií, občianskych združení a poskytovatelia kompenzačných pomôcok. Zariadenia, ktoré nahrádzajú, dopĺňajú a podporujú chýbajúce alebo oslabené funkcie ľudského tela, si bude môcť opäť vyskúšať každý. Chýbať nebudú ani prezentácie rôznych zdravotníckych pomôcok, napr. skútrov, polohovacích postelí, invalidných vozíkov, schodolezov a pod.

„Verím, že podujatie bude pre všetkých zúčastnených prospešné. Som presvedčený, že sa nám opäť podarí vytvoriť pomyselný most medzi firmami ponúkajúcimi špecializované vybavenie pre znevýhodnené osoby a ľuďmi, ktorí túto formu pomoci uvítajú. Návštevníci si budú môcť priamo na mieste vyskúšať a zistiť, či im vo vzťahu k ich nepriaznivému zdravotnému stavu vyhovuje konkrétna pomôcka. Možno tí, ktorí ju doteraz nepotrebovali, v rámci základných vyšetrení na podujatí zistia, že už zdravotnú pomôcku alebo nejaké odborné vyšetrenie potrebujú. Ďakujem všetkým, ktorí prijali naše pozvanie a verím, že mnohí nájdu Pod jednou strechou potrebnú pomoc,“

poznamenal primátor Ján Nosko.

O kultúrny program sa postarajú klienti zo Zariadenia pre seniorov Jeseň, Denného stacionára Nemecká, súkromnej špeciálnej Materskej školy Očko, Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, DSS Prameň, Zariadenia sociálnych služieb Čemerica, zo Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom Banská Bystrica, Centra bezbariérovej komunikácie, O. Z. Drumbľa atď. O ukážky prvej pomoci sa postará Stredná zdravotnícka škola v Banskej Bystrici.

Každý, kto sa na podujatí zúčastní môže vidieť ako znevýhodnenie funguje. Je obdivuhodné, čo sa dokážu klienti so zdravotným postihnutím naučiť, a s akým nadšením pripravujú pre návštevníkov program. Verím, že aj tento rok si príde po radu, informácie o zariadeniach a forme pomoci pre seba či rodinného príslušníka mnoho záujemcov,“ dopĺňa Kružliaková.

Miroslav Strelec, foto Mesto BB

Pozri tiež

Neznáme Pobaltie, jazyk a tradičné zvyky v Litve

Prví obyvatelia Litvy boli baltské kmene, ktoré začali v 10. storočí vytvárať organizovanú spoločnosť. Bolo to …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *