Popolnicové polia v Karpatskej kotline

Popredný československý, slovenský a európsky archeológ  Dr. h. c. prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc, rodák z Ostravy zavíta pri príležitosti Medzinárodného dňa archeológie do Thurzovho domu na prezentáciu prednášky venovanej Popolnicovým poliam v Karpatskej kotline. S najnovšími poznatkami o antropológii a paleodemografii vystúpi aj popredná česká antropologička doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc.

Stredoslovenské múzeum – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja privíta v priestoroch Stredoslovenského múzea osobnosti slovenskej a českej archeológie a antropológie, pána Václava Furmáneka a Jaroslavu Pavelkovú. Vo štvrtok 13.10.2022 o 17.00 hod. budú viesť prednášku o významnom pravekom historickom vývoji na našom území v Thurzovom dome.

„Prednáška s názvom “Popolnicové polia v Karpatskej kotline” bude pojednávať o významnom pravekom historickom vývoji v období popolnicových polí v severnej časti Karpatskej kotliny (1400 – 800 pred n. l.). Vtedy územie Slovenska malo silne interregionálne kontakty so susedným i vzdialeným  krajinami. Prejavovalo sa to v sídliskových štruktúrach, v žiarovom pohrebnom ríte, kulte, umení, v materiálnej kultúre, v ktorej bola charakteristická výroba dokonalých bronzových predmetov a hrnčiarstvo. V závere tohto obdobia už začínala na našom území výroba železa“,

hovorí Václav Furmánek, popredný archeológ.

Archeológ Václav Furmánek sa špecializuje na výskum doby bronzovej v stredoeurópskych súvislostiach. Viedol rozsiahle záchranné a systematické archeologické výskumy na Slovensku: Liptovská Sielnica-Liptovská Mara, Tornaľa, Radzovce, Drňa, Žehra-Dreveník, Pinciná, Včelince, Kyjatice, Cinobaňa a v spolupráci s Maďarským národným múzeom v Budapešti niekoľkoročný systematický archeologický výskumu v jaskyni Julcsa v maďarskej obci Szögliget v oblasti Národného parku Domica-Aggtelek.

„Návštevníci Thurzovho domu v tento deň okrem uznávaného profesora Václava Furmáneka budú môcť počuť aj nové informácie z antropologického výskumu Popolnicových polí Karpatskej kotliny poprednej českej antropologičky  Jaroslavy Pavelkovej. Pre naše múzeum je veľkou cťou privítať takýchto hostí. Sme veľmi radi, že na prezentovanie ich zistených informácii si vybrali práve Stredoslovenské múzeum. Ich načasovanie prednášky veľmi pekne zapadlo na pripomenutie si Medzinárodného dňa archeológie, ktorý si na celom svete pripomíname v tretiu októbrovú sobotu“,

dopĺňa Marcel Pecník, riaditeľ Stredoslovenského múzea.

Jaroslava Pavelková od roku 2008 intenzívne spolupracuje s Archeologickým ústavom SAV v Nitre, pre ktorý uskutočnila antropologické analýzy spálených ľudských pozostatkov z obdobia popolnicových polí z mnohých slovenských lokalít (Cinobaňa, Kyjatice, Mikušovce, Rajec, Varín, Veľký Cetín a ďalšie). Dohromady sa jedná takmer o 1000 antropologicky analyzovaných ľudských pozostatkov. Všetky analýzy nielen že publikovala v renomovaných vedeckých časopisoch v európskom kontexte, ale aj prezentovala na vedeckých konferenciách a univerzitách vo svete. V súčasnej dobe sa špecializuje na otázky v oblasti antropologických analýz žiarových hrobov z obdobia mladšieho praveku, obdobie popolnicových polí a z toho vychádzajúcich paleodemografických záverov.

SSM, Dana Kurtíková

Pozri tiež

Pozorovanie kométy C/2022 E3 (ZTF)

Pre veľký záujem pripravila Hvezdáreň v Banskej Bystrici tretie pozorovanie KOMÉTY C/2022 E3 (ZTF) a ďalších …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *