Pozvánka: beseda s etnologičkou Zuzanou Drugovou

Svetozár Stračina sa narodil 3. decembra 1940 v Martine. Svoje detstvo prežil v Banskej Bystrici, svoju mladosť a dospelý život v Bratislave. Z nej odchádzal za piesňou, tam, kde boli jej korene. Precestoval Slovensko a precestoval aj celý svet. Od roku 1958, hudbou k pantomíme Kvet, až do roku 1996, k hudobnej kreácii Haravara, vytvoril takmer 500 hudobných diel. Jeho hudba nás sprevádza dodnes. Svoj život spojil s divadlom, filmom, televíziou, rozhlasom, folklórom, výskumom v teréne ale aj zberateľstvom.

Stredoslovenské múzeu – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja pripravila v nadväznosti s výstavou V meste Betleme… v Thurzovom dome besedu s etnologičkou Zuzanou Drugovou pri príležitosti nedožitých 85. narodenín Svetozára Stračinu. 5. decembra 2023 o 17:00 hod. priblíži v Thurzovom dome nielen jeho tvorbu. Hudobný skladateľ bol nielen vášnivým zberateľom ľudových piesní, ale i umenia a časť jeho pozoruhodnej zbierky je vystavená v Thurzovom dome v rámci aktuálnej výstavy V meste Betleme…

„Hudobný skladateľ Svetozár Stračina by v tomto roku, 3. decembra, oslávil svoje 83. narodeniny. Stála som pri preberaní časti jeho pozostalosti do zbierok Stredoslovenského múzea. Tvoria ju magnetofónové pásy s hodinami záznamov ľudových spevákov a speváčok či nahrávok folklórnych súborov, osobných zápisov, notových záznamov, scénosledov, korešpondencie, ale napríklad i obrazov maľovaných hudobným skladateľom. Počas svojho života tiež zozbieral pozoruhodnú zbierku diel ľudových rezbárov. Tieto kupoval po svojich cestách za piesňou. Ľudoví rezbári často tvorili na jeho objednávku. V zbierkovom fonde sa ale nachádzajú aj betlehemy z pozostalosti Svetozára Stračinu, v roku 2009 ich bolo prijatých do múzea 11 kusov a veľmi som sa potešila, že ich na aktuálnej výstave môže návštevník uvidieť “,

informuje etnologička Zuzana Drugová.

Keďže niektoré z betlehemov neboli signované, ani žiadnym iným spôsobom nebol určený výrobca, v rámci dlhodobej vedeckovýskumnej úlohy, ukončenej v roku 2023, boli v spolupráci s Múzeom ľudovej umeleckej výroby porovnávaním určení výrobcovia a získané informácie sa stali súčasťou odborného opisu zbierky. Tak sa medzi zbierkou Svetozára Stračinu nachádza betlehem od Pavla Cíbika z Bratislavy alebo Skrinkový betlehem od Dušana Benického z Ponickej Huty. Vnútri skrinky stoja sv. Jozef a Mária a medzi nimi leží Ježiško v jasličkách“, dopĺňa Vladimíra Luptáková, kurátorka výstavy.

     Skrinkový betlehem z Ponickej Huty nesie stopy po požiari, ktorý v byte hudobného skladateľa na Astrovej ulici v Bratislave vypukol počas Vianočných sviatkov v roku 1988. Svetozár Stračina svoje poškodené zbierky preniesol do nového bytu nad kaviarňou Štefánka na Palisádach a vdýchol im nový život zakonzervovaním a premaľovaním.

Od vrcholového predstaviteľa slovenskej keramickej figurálnej tvorby Ignáca Bizmayera bola v rámci pozostalosti prijatá do zbierok fajansová kompozícia Betlehema s Máriou držiacou na rukách malého Ježiška. No najmenším betlehemom v zbierkach múzea je Betlehem v zápalkovej krabičke, vytvorený spisovateľom, karikaturistom a scénickým výtvarníkom Mariánom Vanekom,

hovorí Vladimíra Luptáková.

Výstava betlehemov V meste Betleme… potrvá v Thurzovom dome až do 4. februára, pre návštevníkov je pripravených veľa zaujímavých a odborných podujatí obohatených aj o programy pre rodiny s deťmi.

Stredoslovenské múzeum

 

Pozri tiež

Na Technickej univerzite vo Zvolene nájdu študenti nový priestor pre sebarozvoj

Úplne prvý Welcome Hub Banskobystrického kraja včera slávnostne otvorili na Technickej univerzite vo Zvolene. Slúžiť …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *