Pozvánka: Nie je mánia ako mánia

Od 2. polovice 18. storočia, keď sa otvorili nové možnosti poznávania, cestovania a objavovania motýľov prepukla na svete doslova LEPIDOMÁNIA. Odbor zaoberajúci sa motýľmi našiel svoje miesto nielen vo vede, ale aj v biznise a v obchodovaní s hmyzom. Myšlienka zostaviť jednotný spoločný atlas veľkých motýľov sveta sa zrodila začiatkom  20. storočia u nemeckého lekára a entomológa Dr. Adalberta Seitza. V čase prípravy atlasu bolo totiž pre vedu známych okolo 60 000 tzv. veľkých motýľov a Seitz ako jednotlivec by nebol schopný ich všetky spracovať. Toto veľkolepé dielo môžete teraz obdivovať na výstave v Tihányiovskom kaštieli, ktorá bude vo februári spojená aj s prednáškou entomológa Tomáša Kizeka.

Stredoslovenské múzeum – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja pozýva na prednášku entomológa Ing. Tomáša Kizeka do Tihányiovského kaštieľa 8.2.2024 o 17:00 h. Zaujímavá prednáška  je sprievodným podujatím k prebiehajúcej výstave LEPIDOMÁNIA, kde budete môcť obdivovať odtiene a odlesky kovových farieb vyobrazených motýľov a porovnávať ich so skutočnými motýľmi.

Dr. Adalbert Seitz ako lodný lekár navštívil všetky kontinenty, kde nadviazal kontakty s najväčšími špecialistami na jednotlivé skupiny motýľov. Dovtedy publikované údaje bolo potrebné zoskupiť, nakoľko boli roztrúsené v nespočetných knihách a časopisoch. Tiež bolo potrebné pre vedu popísať nové druhy. Jeho kolektív pri písaní diela pozostával z 36 špecialistov, spoluautorov. Výsledkom ich spoločného úsilia bolo najväčšie knižné dielo o motýľoch sveta, aké kedy vzniklo a dosiaľ nebolo prekonané.

„To, čo nepochybne Seitza viedlo k tomu, aby sa odhodlal pre tak náročné a prekrásne dielo, nebola len motýlia krása v jej farebnosti a rozmanitosti, ale aj nové možnosti ich zobrazenia a tlače. Farebná tlač bola výsledkom pokroku na základe vynálezu kameňotlače (litografie) a zdokonalenia vyvinutých metód farebnej tlače. Vrcholom bola chromolitografia, pri ktorej sa pri tlači na každú farbu používala samostatná tlačová kamenná platňa.“

vysvetľuje autor výstavy, Tomáš Kizek.

Motýle chytali aj väzni

 Entomológovia sa snažili svoje zbierky rozširovať rôznymi spôsobmi. Vo Francúzsku to bol napr. Eugène Henri Le Moult, ktorý chodieval na Francúzsku Guyanu. Na lov tropických motýľov začal verbovať odsúdených väzňov v trestaneckých kolóniách, v ktorých dozoroval jeho otec. Jeho zbierka, pozostávajúca zo 7 miliónov kusov hmyzu, obsahovala 1,5 mil. exemplárov motýľov. Vo Francúzsku bol v rokoch 1903 – 1920 Le Moult jediným dovozcom motýľov z Francúzskej Guyany a povýšil svoje podnikanie na tretí po zlate a vzácnom dreve najväčší priemysel v krajine.                 Unikátne dielo Veľké motýle sveta v celom jeho rozsahu, nebolo nikdy ešte vystavené tak ako teraz, v Banskej Bystrici. Nakoľko výstava nebude putovná, návštevník má v Stredoslovenskom múzeu jedinečnú príležitosť uvidieť všetkých 16. veľkoformátových  dielov vo všetkých troch jazykových verziách a aj niečo „navyše“.

SSM, Dana Kurtíková

Pozri tiež

Pozvánka: Zrod hradov v stredovekom Uhorsku

Vznik stredovekých hradov býva často opradený mýtmi a povesťami. Ich postavenie najmä v politickej, hospodárskej a …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *