Pozvánka : Otvorenie banskej veže v Ľubietovej

Otvorenie  novej atrakcie – Interaktívnej edukačnej banskej veže v rámci 10. výročia otvorenia turistickej sezóny na Náučnom banskom chodníku v Ľubietovej.

30. apríla 2022 o 11.00 hod. OZ Libetha slávnostne otvorí novú atrakciu na Náučnom banskom chodníku Ľubietová – Zážitkový Model Interaktívnej edukačnej banskej veže Ľubor.

Projekt vznikol so cieľom zvýšiť povedomie návštevníkov o historických baníckych tradíciách Ľubietovej, práci baníkov v minulosti, spôsoboch ťažby a súvisiacich remeslách, ochrane prírody a rôznorodosti nerastov, ktoré sa ťažili v tejto lokalite.

Interaktívny edukačný model banských štôlní, chodieb, banských strojov a remesiel, ktoré boli súčasťou historického ťažiarskeho komplexu Zelená Voda Ľubietová tvoria  dve časti:

  • Podzemná časť – model banskej štôlne a chodieb bane Langitka s výstavou minerálov a hornín Ľubietovej.
  • Nadzemná časť  – rumpál ťažnej veže Ľubor s interaktívnymi prvkami – model baníckej krajiny medeného ložiska, skladacie modely mechanizmov, nástrojov a pomôcok baníckych historických remesiel.

Možnosť poskladať si jednotlivé modely poskytuje rozvoj zručnosti a jedinečný zážitok poznania baníckeho sveta vlastnou skúsenosťou.

Ťažná veža dostala pomenovanie  Ľubor z úcty k ľubietovskému rodákovi, učiteľovi dejepisu, miestnemu historikovi  Mgr. Ľuborovi Šišiakovi, ktorý sa naplno venoval dejinám Ľubietovej. Podarilo sa mu jedinečným spôsobom – praktickou výučbou v okolitej prírode, približovať a odovzdávať cenné informácie a príbehy o historických miestach a udalostiach Ľubietovej niekoľkým generáciám. Výrazne sa zaslúžil o skutočnú regionálnu výchovu a vybudovanie lokálpatriotizmu obyvateľov.

Tento projekt je jedným z centier jadrového územia  Banskobystrického GEOPARKU.

Významne posúva ciele OZ LIBETHA v rámci regionálneho rozvoja, zvyšuje historické a ekologické povedomie návštevníkov o ochrane prírody.

GEO a BIO diverzita tohto  výnimočného územia, unikátnosť  nerastov a minerálov, ktoré sa tu vyskytujú a využívali sa pri získavaní kovov – písali jedinečné príbehy histórie Európy. Banícky a ťažiarsky areál s Náučným chodníkom sa stáva sa čoraz populárnejším turistickým cieľom. Jedinečné interaktívne prvky zvyšujú turistickú návštevnosť, popularizujú historické miesta a remeslá so zážitkovou edukáciou a poskytujú unikátne živé stretnutie s historickým baníctvom pre širokú verejnosť. Prinášajú nielen očakávaný rozvoj služieb, ale aj tvorbu nových pracovných miest a vplyv na rast lokálnej ekonomiky.

Majiteľ a správca diela Ťažná veža Ľubor a správca Náučného banského chodníka Ľubietová je  OZ LIBETHA.

Autor projektu a myšlienky diela: Mgr.art Igor Šimeg, v spolupráci s členmi OZ LIBETHA

Vyhotovil: M O N T A N A, spol.s.r.o,  marec 2022

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“

OZ LIBETHA, foto archív red.

Pozri tiež

Obnova Hexagonu je inšpiratívna aj pre sochára Matúša Jančuru

Viacerí Banskobystričania a Banskobystričanky s nostalgiou spomínajú na niekdajšie detské ihrisko Hexagon, ktoré sa nachádza pod Pamätníkom …

Jeden komentár

  1. Palo

    Akurát polorozpadnutá príjazdová cesta by si tiež zaslúžila investovať. Tým skôr, že v časti Podlipa, kde sú tieto banské výtvory, sa aj normálne žije!! A zišli by sa aj napr. toalety pre návštevníkov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *