Pozvánka : Otvorenie banskej veže v Ľubietovej

Otvorenie  novej atrakcie – Interaktívnej edukačnej banskej veže v rámci 10. výročia otvorenia turistickej sezóny na Náučnom banskom chodníku v Ľubietovej.

30. apríla 2022 o 11.00 hod. OZ Libetha slávnostne otvorí novú atrakciu na Náučnom banskom chodníku Ľubietová – Zážitkový Model Interaktívnej edukačnej banskej veže Ľubor.

Projekt vznikol so cieľom zvýšiť povedomie návštevníkov o historických baníckych tradíciách Ľubietovej, práci baníkov v minulosti, spôsoboch ťažby a súvisiacich remeslách, ochrane prírody a rôznorodosti nerastov, ktoré sa ťažili v tejto lokalite.

Interaktívny edukačný model banských štôlní, chodieb, banských strojov a remesiel, ktoré boli súčasťou historického ťažiarskeho komplexu Zelená Voda Ľubietová tvoria  dve časti:

  • Podzemná časť – model banskej štôlne a chodieb bane Langitka s výstavou minerálov a hornín Ľubietovej.
  • Nadzemná časť  – rumpál ťažnej veže Ľubor s interaktívnymi prvkami – model baníckej krajiny medeného ložiska, skladacie modely mechanizmov, nástrojov a pomôcok baníckych historických remesiel.

Možnosť poskladať si jednotlivé modely poskytuje rozvoj zručnosti a jedinečný zážitok poznania baníckeho sveta vlastnou skúsenosťou.

Ťažná veža dostala pomenovanie  Ľubor z úcty k ľubietovskému rodákovi, učiteľovi dejepisu, miestnemu historikovi  Mgr. Ľuborovi Šišiakovi, ktorý sa naplno venoval dejinám Ľubietovej. Podarilo sa mu jedinečným spôsobom – praktickou výučbou v okolitej prírode, približovať a odovzdávať cenné informácie a príbehy o historických miestach a udalostiach Ľubietovej niekoľkým generáciám. Výrazne sa zaslúžil o skutočnú regionálnu výchovu a vybudovanie lokálpatriotizmu obyvateľov.

Tento projekt je jedným z centier jadrového územia  Banskobystrického GEOPARKU.

Významne posúva ciele OZ LIBETHA v rámci regionálneho rozvoja, zvyšuje historické a ekologické povedomie návštevníkov o ochrane prírody.

GEO a BIO diverzita tohto  výnimočného územia, unikátnosť  nerastov a minerálov, ktoré sa tu vyskytujú a využívali sa pri získavaní kovov – písali jedinečné príbehy histórie Európy. Banícky a ťažiarsky areál s Náučným chodníkom sa stáva sa čoraz populárnejším turistickým cieľom. Jedinečné interaktívne prvky zvyšujú turistickú návštevnosť, popularizujú historické miesta a remeslá so zážitkovou edukáciou a poskytujú unikátne živé stretnutie s historickým baníctvom pre širokú verejnosť. Prinášajú nielen očakávaný rozvoj služieb, ale aj tvorbu nových pracovných miest a vplyv na rast lokálnej ekonomiky.

Majiteľ a správca diela Ťažná veža Ľubor a správca Náučného banského chodníka Ľubietová je  OZ LIBETHA.

Autor projektu a myšlienky diela: Mgr.art Igor Šimeg, v spolupráci s členmi OZ LIBETHA

Vyhotovil: M O N T A N A, spol.s.r.o,  marec 2022

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“

OZ LIBETHA, foto archív red.

Pozri tiež

Stredoveké fresky na Gemeri ožívajú vďaka študentom umenia

Kostoly so značkou Európske dedičstvo sa stávajú miestom inšpirácie mladej generácie umelcov. V rámci projektu združenia …

Jeden komentár

  1. Palo

    Akurát polorozpadnutá príjazdová cesta by si tiež zaslúžila investovať. Tým skôr, že v časti Podlipa, kde sú tieto banské výtvory, sa aj normálne žije!! A zišli by sa aj napr. toalety pre návštevníkov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *