Pozvánka: V meste Betleme

Tradícia vianočných betlehemov sa rozšírila vďaka sv. Františkovi z Assisi, ktorý na Štedrý deň v roku 1223 pripravil v jaskyni v talianskom Grecciu namiesto oltára jasle, do ktorých uložil živé dieťa. Napodobnením situácie opísanej v Biblii chcel František upozorniť dedinčanov na maximálnu chudobu, v ktorej sa Boh rozhodol prísť na svet. Táto vianočná tradícia, ktorá je na svete už 800 rokov sa každoročne aj dnes vracia do príbytkov kresťanov. Aj v zbierkach Stredoslovenského múzea sa nachádza 21 betlehemov z rôznych materiálov. Ich krásu uvidíte v Thurzovom dome na výstave V meste Betleme…

 Do Stredoslovenského múzea – kultúrnej inštitúcie Banskobystrického samosprávneho kraja prichádza tematika Vianoc v predstihu. Prostredníctvom výstavy s názvom V meste Betleme…, ktorá otvorí svoje brány 9.11.2023 o 16:00 h. v Thurzovom dome, uvidí návštevník nielen nainštalovanú kompletnú tematickú zbierku betlehemov Stredoslovenského múzea, ale i tradičný interiér domu pripraveného pre prijatie koledy Betlehemcov. Výstava V meste Betleme… je autorskou výstavou kurátoriek múzea Jany Koltonovej a Vladimíry Luptákovej a je realizovaná s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Uzatvára sa ňou dlhodobá vedecko-výskumná úloha Betlehemov v zbierkach Stredoslovenského múzea.

„Svoje miesto na výstave majú aj unikátne betlehemy, ku ktorým patrí jeden z najstarších „tajovských“ betlehemov – zakúpený do múzea v roku 1909, majoliková betlehemská kompozícia Ignáca Bizmayera, ďalej skrinkový betlehem Dušana Benického, alebo Betlehem v zápalkovej škatuľke, vyrobený Mariánom Vanekom, známym slovenským karikaturistom a scénickým výtvarníkom. O ich tradícii a histórii na Slovensku sa dozvieme viac aj prostredníctvom rôznych podujatí, ktoré sme v múzeu pripravili a nebude ich málo“,

hovorí kurátorka výstavy Vladimíra Luptáková.

Výstava je pripravená pre široký okruh návštevníkov, pretože svojím obsahom presne napĺňa tematiku Vianočného obdobia. Vďaka bohatej ponuke plánovaných komentovaných prehliadok či množstva výchovno-vzdelávacích programov spĺňa aj všetky predpoklady na to, aby cestu za poznaním našli do Stredoslovenského múzea materské, základné a stredné školy.

„Betlehemy a betlehemské hry zobrazujú biblický príbeh o narodení Ježiša Krista a sú symbolom Vianoc. Výroba betlehemov bola pre mnohých ľudí celoživotnou záľubou. Ľudové majstrovstvo sa vo svojej bohatej rozmanitosti dostávalo v posledných rokoch 18. storočia a plne sa rozvinulo na prelome 19. a 20. storočia. Pretrváva i v 21. storočí a v našom regióne sa stalo neoddeliteľnou súčasťou ľudového výtvarného prejavu. Rozhodli sme sa preto prezentáciu tejto výstavy poňať  tradične. Dôraz je kladený na popularizačné texty, fakty dotýkajúce sa Banskej Bystrice a jej okolia, spôsob inštalácie ale aj doladenia interiéru. Celkovú atmosféru výstavy dopĺňa vianočný stromček a nádherná výzdoba vo vstupnej hale Thurzovho domu, ktorú sa nám podarilo nainštalovať aj vďaka Kvetinárstvu Clivia v Banskej Bystrici. Myslím si, že Bystričanov čakajú v tomto období zaujímavé podujatia a naozaj magická vianočná atmosféra“,

dopĺňa Jana Koltonová, etnologička Stredoslovenského múzea.

Výstava V meste Betleme… potrvá v Thurzovom dome do 4. februára 2024. Pre návštevníkov bude v decembri okrem zážitku z výstavy pripravený aj predajný katalóg s názvom Betlehemy v zbierkach Stredoslovenského múzea. Výstava je doplnená aj o betlehemy súčasných výrobcov, ktoré budú po jej skončení uvoľnené ako predajné.

zdroj a foto:  SSM, (Dana Kurtíková)

Pozri tiež

Pozvánka: Zrod hradov v stredovekom Uhorsku

Vznik stredovekých hradov býva často opradený mýtmi a povesťami. Ich postavenie najmä v politickej, hospodárskej a …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *