Andrej Braxatoris Sládkovič – 195. výročie narodenia

Od narodenia Andreja Sládkoviča uplynulo už 195 rokov. Veľkú časť života prežil práve v Radvani, kde má aj svoj pomník. Pochádza z Krupiny a do Radvani prišiel už ako kňaz, za ktorého bol vysvätený v roku 1847. Pôsobil tu ako farár od roku 1856 až do svojej smrti. V rokoch 1839-1840 vyučoval v dome Pavla Pišla, kde spoznal Marínu Pišlovú o ktorej napísal známe dielo Marína. Pôsobil aj v Hrochoti. V rokoch 1848-49 s nadšením vítal revolúciu. Veril, že ideály slobody, rovnosti a bratstva preniknú do vedomia národov. V roku 1849 bol dokonca zaistený a vyšetrovaný. Zúčastnil sa na memorandovom zhromaždení v Martine, bol zapisovateľom a tiež zakladajúcim členom Matice slovenskej. V roku 1868 ochorel na vodnatieľku a už sa žiaľ nevyliečil.

Pochovaný je na evanjelickom cintoríne v Radvani.

_DSC0581_DSC0612_DSC0617_DSC0584

 

Prvé básne prezentoval v almanachu Nitra. Vo svojej romantickej poézii spája podnety slovenského folklóru s filozofickou predstavou o ideálnej mravnosti, kráse a dokonalosti človeka. Silným inšpiračným zdrojom boli vlastné zážitky, citový život, osobné konflikty, hľadanie životnej rovnováhy v zložitej situácii v národnom a spoločenskom živote. Vyjadroval sa k rôznym životným otázkam, objavoval i „neobjavenú“ krásu v slovenskej prírode, v ľude a jeho kultúre. V jeho básňach sa objavujú národnobuditeľské a národnoobranné prvky.

Popri pastoračnej činnosti sa venoval aj náboženskej spisbe. Život, a nie filozofia mu dal podnet k napísaniu jeho najslávnejšej básnickej skladby Marína, ktorá je oslavou konkrétnej lásky k žene, ale aj k národu. Spolu s  lyricko-epickou básňou Detvan sú považované za vrcholy jeho básnického diela.

Popri poézii sa venoval aj prekladaniu z ruštiny (Puškin), francúzštiny (Voltaire,Jean Racine) a z nemčiny (Goethe). Písal tiež publicistické články (Národnie školy, Verejná mienka o nás).

Na jeho počesť sa od roku 1960 každoročne usporadúva Sládkovičova Radvaň, krajská súťaž v umeleckom prednese.

_DSC0635_DSC0637_DSC0640_DSC0632

Z jeho tvorby :

Poézia

1842    – K Nitře, báseň
             – Potěcha, báseň
             – Ctibor, báseň
1842-4 – Sôvety v rodine Dušanovej, veršované rozhovory
1846     – Marína
1848     – Zaspievam pieseň o slobodnej vlasti, rapsodická báseň, ktorou vítal revolúciu v rokoch 1848-9
1848     – Nehaňte ľud môj, báseň
              – Hron, báseň
              – More, báseň
              – Morava, báseň
              – Krajanom, báseň
              – Mládenec, báseň
1853     – Detvan , báseň
              – Znovuzrodenec, báseň o J.A.Komenskom
1858     – Milica, báseň vytvorená spojením básní Perla hárema a Oľga
1861      – Svätomartiniáda, poéma k príležitosti memorandového zhromaždenia
1863     – Pamiatka pre deň 4. augusta, báseň na počesť založenia Matice slovenskej
              – Hojže, Bože, jak to bolí, keď sa junač roztratí
1864     – Lipa cyrilo-metodejská, pamiatka slovanských vierozvestcov
1866     – Gróf Mikuláš Šubić Zrínsky na Sihoti, báseň pri príležitosti 300. výročia smrti juhoslovanského národného hrdinu
1869     – Duma pohronia
                
                 Ohlasy, báseň; polemika o potrebe a vzniku spisovného jazyka
                 Prosba, báseň
                 Štiavnica, básnické vyznanie sa zo vzťahu k Banskej Štiavnici
                 Duchu Puškinovmu, báseň o A.S.Puškinovi
                 Veľký pôst, báseň
                 Novembrová duma, báseň
                 Roky a veky, báseň
                 Pieseň o Samsonovi, báseň
                 To české tábory, vlastenecká báseň
                 Pozdrav, vlastenecká báseň
                Omladinám, vlastenecká báseň
                Čo vy za nič nemáte nás?, vlastenecká báseň

Poézia pre deti a mládež

        Kĺzačka,        Prázdniny a škola,      Obri a zakrpenci,         Malý Kristus

Ľúbostná poézia

       Opustená,       Žaloba,       Vraví oko tvoje

(mp)

 

 

 

Pozri tiež

Foto: Rozprávkový les v Radvani s rekordným počtom návštevníkov

Horúca sobota (8.6.) neodradila rodinky s deťmi navštíviť rozprávkový les v Radvani. Vyše 1 700 …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *