Nový knižný titul Tajomný Thurzov kódex

V prestížnom rakúskom vydavateľstve StudienVerlag, ktoré sa zameriava na vydávanie vybraných knižných titulov a vedeckých periodík z oblasti humanitných vied a najmä histórie vyšla kniha „Der Thurzo-Kodex  – eine einzigartige Quelle zum europäischen Bergrecht und Münzwesen um 1500“ v rozsahu 546 strán. Autori si na slovenské odprezentovanie tejto unikátnej knihy vybrali jedinečné priestory Thurzovho domu Stredoslovenského múzea.

Stredoslovenské múzeum – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja pripravilo pre návštevníkov výnimočnú prezentáciu knihy  „Der Thurzo-Kodex“ s jej autormi Miroslavom Lackom a Erikou Mayerovou, ktorá sa uskutoční 4. augusta o 17.00 hodine. Priestory Thurzovho domu historicky spojené s rodom Thurzovcov sa tak dočkajú reminiscencie a aj odhalenia nových informácii o tejto významnej rodine, ktorá ovplyvnila históriu nielen nášho mesta a kraja, ale aj celej Európy.

 Thurzov kódex, ktorý bol vyhotovený v rokoch 1500 až 1506 v prostredí kupeckej rodiny Thurzovcov, predstavuje unikátny prameň k právnym a finančným dejinám neskorostredovekej Európy. Ján I. Thurzo  sa stal najvýznamnejším partnerom augsburských veľkoobchodníkov z rodu Fuggerovcov vo východnej časti strednej Európy, pričom jeho potomkovia pokračovali v spolupráci s Fuggerovcami tak v Krakove, ako aj v Augsburgu. Je pre nás veľkou cťou, že si autori tejto výnimočnej knihy vybrali na jej odprezentovanie práve priestory Thurzovho domu, ktorý neodmysliteľne patrí k rodu Thurzovcov“, konštatuje Marcel Pecník, riaditeľ Stredoslovenského múzea.

Detailná biografia, utajované výrobné postupy, či 80 obrazových príloh

 „Kniha „Der Thurzo-Kodex“ pozostáva z troch častí. Prvú časť tvorí kompletná – vôbec po prvý raz publikovaná – detailná biografia veľkoobchodníka a technologického inovátora Jána I. Thurza (1437-1508) a jeho syna Juraja. Druhú časť tvoria komentáre k edícii samotného Thurzovho kódexu, ktorý obsahuje cenné bansko-právne texty zo stredoveku a opis utajovaných výrobných postupov v kremnickej mincovni z rokov 1500 až 1506. Tretiu časť tvorí samotná edícia Thurzovho kódexu, ktorý sa dnes nachádza vo vlastníctve Bavorskej štátnej knižnice v Mníchove. Kniha obsahuje aj 80 obrazových príloh (mnohé z nich publikované po prvý raz). Po troch rokoch intenzívneho bádania predkladáme spolu s germanistkou Erikou Mayerovou medzinárodnej verejnosti spolu s komentármi, glosárom, ako aj jazykovednou analýzou nielen edíciu tohto jedinečného prameňa, ale aj prvú kompletnú biografiu Jána I. Thurza a jeho syna“,  hovorí Miroslav Lacko, spoluautor knihy „Der Thurzo-Kodex“.

Dôkladné bádanie a komplexné práce na knihe odkryli samotným autorom prelomové informácie o rode Thurzovcov, ktoré boli doteraz mylne sprostredkované.

„Dosiaľ úplne neznámou bola nielen pre nás skutočnosť, že Juraj III. Thurzo, ktorý zomrel v roku 1515, bol viac než sto rokov mylne stotožňovaný so svojím synom (Jánovým vnukom) Jurajom IV. Thurzom, ktorý sa priženil k augsburským Fuggerovcom. Z toho dôvodu obsahuje prezentovaná kniha aj výrazne aktualizovaný rodokmeň Thurzovcov. Prezentáciu tejto knihy si neviem predstaviť inde ako v dome, ktorý zažil pôsobenie rodu Thurzovcov“, konštatuje Erika Mayerová, spoluautorka knihy „Der Thurzo-Kodex“.

Mgr. Miroslav Lacko, PhD. (1988) – je postdoktorským výskumníkom na Friedrich-Christian-Lesser-Kolleg für Ostmitteleuropa (Friedrich-Schiller-Universität Jena) v Nemecku. Zaoberá sa hospodárskymi a sociálnymi dejinami neskorého stredoveku a raného novoveku s dôrazom na finančné dejiny Habsburskej monarchie, urbánne dejiny raného novoveku, ako aj dejiny baníctva a hutníctva v strednej Európe. Je autorom viac než stovky štúdií a článkov, ako aj spoluautorom viacerých monografií. V rokoch 2008 až 2019 bol editorom ročenky Montánna história. Od ukončenia svojho univerzitného štúdia (2011) pôsobil na vedeckých a univerzitných pracoviskách na Slovensku, v Rakúsku, Česku a v Nemecku.

PhDr. Erika Mayerová, PhD. (1963) – od roku 1986 pôsobí na Katedre germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorej vedie kurzy so špecializáciou na vývin nemeckého jazyka, staršiu nemeckú literatúru, ako aj nemeckú morfológiu a syntax. Okrem toho študentov archívnictva uvádza do problematiky stredovekých nemeckých prameňov. V roku 2016 publikovala (spolu s Miroslavom Lackom) edíciu najstaršej mestskej knihy Smolníka (Das älteste Stadtbuch von Schmöllnitz 1410–1735: Eine Quelle zu den mitteleuropäischen wirtschaftlichen Verflechtungen), ktorá bola v roku 2017 ocenená Cenou Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v kategórii edícia prameňov.

SSM, Dana Kurtíková

Pozri tiež

Dobrá správa pre všetkých fanúšikov streetart umenia v meste pod Urpínom

Po viac ako dvadsiatich rokoch sa Banská Bystrica dočkala legálnych plôch, určených na tvorbu graffiti …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *