VYSKLADAJ SI BETLEHEM od Stredoslovenského múzea

Aj k vašim Vianociam neodmysliteľne patrí Betlehem?
Na Slovensku sa začalo betlehemárstvo rozvíjať ako svojrázny výtvarný prejav ľudu na sklonku 18. storočia. Spočiatku bola centrom Banská Štiavnica, neskôr to boli dediny na Orave, v okolí Bardejova, ale do histórie betlehemárstva mali čo povedať aj dediny na Horehroní, v okolí Banskej Bystrice. Tu treba spomenúť najmä banícke betlehemy zo Španej Doliny. Pre baníckych tvorcov betlehemov boli známe „maľované salaše“ – dlhé maľované pásy papiera s výjavmi zo života pastierov na salaši. Umiestňovali sa pred betlehem, ako lemovanie predného okraja. Tieto výjavy „pre potešenie duše“, si baníci brávali aj dolu pod zem a vkladali ich do vytesaných otvorov. Ale neboli to len drevené betlehemy, neskôr sa objavujú betlehemy z hliny, papiera, sadry, odlievané, plechové, sklenené, porcelanové.
Dnes môžeme obdivovať betlehemy z drôtu, šúpolia, medovníkového cesta, či zhotovené technikou paličkovanej čipky.

Vyskladajte si Betlehem spolu so SSM. Budete na to potrebovať špajdle, polystyrén alebo aranžérsku hmotu z kvetinárstva, lepiacu pásku, no a samozrejme, postavičky, ktoré pridáva každý deň SSM na svojej fb stránke až do Štedrého dňa.

Príprava na vianočné sviatky má rôzne podoby. Spočíva prevažne v zdobení vianočného stromčeka, pečení, v slávnostnom prestieraní a obdarúvaní. V mnohých rodinách je však neodmysliteľnou súčasťou Vianoc tiež betlehem. Spríjemnite si advent a čakanie na darčeky výrobou vlastného betlehema. Každý deň pribudne jedna figúrka, ktorú stačí vymaľovať a vystrihnúť. Na záver vám prezradíme ako vytvoriť krásny betlehem.

Nad jasličkovou scénou je veľká hviezda – neodmysliteľný symbol pri vianočných témach Božieho narodenia. Patrí k nemu preto, lebo podľa učenia cirkvi sa Ježiš prvý krát na zemi zjavil práve v podobe hviezdy, ktorá sa ukázala mudrcom. Podľa zázračne žiariacej hviezdy sa títo muži orientovali. Prekonajúc bezpečne všetky prekážky sa na rovnaké miesto zišli a vzdali poklonu novonarodenému kráľovi.

Kameňom úrazu v zobrazení tej celej vznešenej nádhery Betlehema bývali cudzokrajné zvieratá, predovšetkým ťavy a slony. Pretože mnohí si ťavu predstavovali ako hrbatého koňa. Rovnaké ťažkosti ako s exotickými zvieratami, mali výrobcovia betlehemov aj s cudzokrajnými stromami. V starších dobách hľadali poučenie z ilustrácií v bibliách.

Zo živočíšnej ríše bývali v betlehemoch najčastejšie zastúpené vyrezávané a maľované ovce. Popri ovciach boli zobrazení aj najrozmanitejšie druhy psov, betlehemskú scénu oživovali aj húfy husí, kačiek a sliepok, niekde zajace, srnky a jelene.

V najstaršom zobrazení betlehemskej scény ešte nie je vidieť žiadnu maštaľku alebo jaskyňu. Len dieťa zavinuté v handrách ležiace medzi oslíkom a volkom a okolo neho sa klaňajú pastieri. Panna Mária a Jozef zatiaľ v obraze chýbali. Do celej scény Kristovho narodenia boli zasadení neskôr.
V Betleheme nemôžu pri Ježiškovi chýbať ani jeho rodičia Mária a Jozef.

V žiadnom betleheme nesmeli chýbať pastieri. Patria k najstarším betlehemským figúrkam vôbec. V najstarších kostolných jasliach bývali spravidla traja pastieri, ktorý kľačali pred Ježiškom. Scénograficky tvoria akýsi protipól trom kráľom. Najstarší z pastierov prináša ako dar baránka v náručí alebo na chrbte. Títo adorujúci pastieri bývajú v betlehemoch odetí do splývajúcich rúch, nie podobných odevu biblických postáv. Za toto oblečenie aj v ľudových betlehemoch vďačia predlohám zo starých rytín v ilustrovaných bibliách a aj predlohám zo starých tlačených jasličkových archov, z ktorých boli figúrky vystrihované a stavané do betlehemov. V niektorých krajinách sú pastieri zobrazovaní v pracovnom prostredí na salašoch, pri dojení oviec či pri výrobe syra.

Skupinou figúrok, ktoré nesmeli v žiadnom ľudovom betleheme chýbať, boli darcovia. Prichádzali k malému Ježiškovi a k jeho matke s darmi podľa starého obyčaja obdarovávať šestonedieľky a novorodencov. Podľa toho, v ktorej oblasti alebo v ktorom sociálnom prostredí tieto betlehemy vznikali, vidíme v nich postavičky predstaviteľov najrozmanitejších remesiel, zamestnaní a vrstiev: plátenníkov, drevorubačov, baníkov. Často je takýto betlehem prehliadkou remesiel a zamestnaní. A tak vidíme k jasličkám ponáhľať sa pekára s obrovskou vianočkou, pecňom chleba alebo s praclíkmi, mlynára na vozíku s vrecom múky, sedliačku s hydinou, mäsiara s košom mäsa. Stará babička privádza kozu, aby dieťatku nadojila mlieko, gazda nesie košík jabĺk a tkáč ponúka kusy plátna na plienky.

Zdroj a foto SSM

Pozri tiež

Nedeľa v Medenom hámri v znamení humoru

OZ ZA! Medený hámor v spolupráci s mestom Banská Bystrica pozýva 16. júna o 16:30 …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *