Zvolen bude v júli opäť patriť vysokoškolským folkloristom

V dňoch 9. až 11. júla sa bude vo Zvolene už tradične konať ďalší ročník festivalu vysokoškolských folklórnych súborov AKADEMICKÝ ZVOLEN 2024. Celkovo trinásť kolektívov folkloristov, z ktorých deväť je zo slovenských univerzít a štyri pochádzajú zo zahraničia, prinesie obyvateľom i návštevníkom mesta tradície našich predkov, ktoré sa v umení hudby, spevu i tanca budú niesť nielen priestormi Technickej univerzity vo Zvolene či zvolenského Divadla Jozefa Gregora Tajovského, ale i ulicami Zvolena.

Festival vysokoškolských folklórnych súborov Akademický Zvolen je trvalou súčasťou kultúrno-spoločenského života tohto regiónu už od roku 1973. Festival si získal nielen pevné miesto v reťazci folklórnych podujatí na začiatku leta na Slovensku, ale aj veľkú popularitu u obyvateľov Zvolena a tiež u jeho návštevníkov. Festival pomáha ďalej rozvíjať ľudové tradície, piesne a tance, prostredníctvom ktorých nezabúdame na život našich predkov. Festival je súťažný, laureát festivalu získa tradičné ocenenie, akým je Zvolenská fujara.

Tohtoročný, v poradí už dvadsiaty šiesty sa začne v utorok 9. júla – prvý súťažný večer sa bude konať v priestoroch Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a bude sprevádzaný aj prvým festivalovým večerom na zvolenskom Námestí SNP. To isté, ale s inými účinkujúcimi sa zopakuje na druhý deň, v stredu 10.  júla. Prijatie predstaviteľov zúčastnených folklórnych súborov  rektorom Technickej univerzity zo Zvolene a primátorom mesta Zvolen je na programe vo štvrtok 11. júla, kedy sa po krojovanom sprievode mestom uskutoční aj slávnostný galakoncert. Jeho súčasťou bude ocenenie tých najlepších a vyhlásenie laureáta festivalu.

Medzi účastníkmi tohtoročného festivalu nebudú chýbať také vysokoškolské folklórne súbory ako Borievka z Košíc, domáca Poľana zo Zvolena, Mladosť z Banskej Bystrice, Zobor z Nitry, Ekonóm z Bratislavy, Stavbár zo Žiliny, Technik z Bratislavy či  Trnafčan z Trnavy. K zahraničným účastníkom budú patriť folklórne súbory Dukát zo Srbska, Pastrina z Bulharska, La Veurdeé z Francúzska či Ivan Planina z Bosny a Hercegoviny.

Technická univerzita vo Zvolene ako hlavný organizátor podujatia v spolupráci s mestom Zvolen i ďalšími partnermi sú presvedčení, že na festivale bude vládnuť atmosféra hodná umeleckej úrovne súborov, lásky k ľudovým tradíciám a úcty k priateľom a kolegom. Pri tejto príležitosti rektor Technickej univerzity vo Zvolene uviedol:

„Bohatá história festivalu je naplnená nezabudnuteľnými vystúpeniami súborov, ktoré sa tohto podujatia zúčastnili. Som si istý, že zúčastnené folklórne súbory sa svojou účasťou, vystúpeniami, hudbou, spevom a tancami pripoja k mimoriadnej festivalovej tradícií, pretože k nej právom a svojim dielom nepochybne patria. Tak vitajte a cíťte sa u nás ako doma!“.

O nás:

Technická univerzita vo Zvolene je moderná vysokoškolská inštitúcia, ktorá rozvíja tvorivé vedecké bádanie a na jeho základe poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v európskom vzdelávacom a výskumnom priestore. V systéme vysokých škôl na Slovensku má jedinečnú profiláciu so zameraním na komplex les – drevo – ekológia – environment s primeraným rozšírením do ďalších technických, prírodovedných, bezpečnostných, ekonomických a umeleckých oblastí.

V súlade s profiláciou napĺňa Technická univerzita vo Zvolene svoje poslanie zelenej univerzity, ktoré pramení z tradícií banskoštiavnickej Baníckej akadémie ako jednej z najstarších vysokých škôl technického a lesníckeho zamerania v Európe i vo svete. Od januára 2021 je členom Konzorcia slovenských vysokých škôl U10+. Technická univerzita vo Zvolene má v súčasnosti štyri fakulty, ktorými sú:

  • Lesnícka fakulta,
  • Drevárska fakulta,
  • Fakulta ekológie a environmentalistiky,
  • Fakulta techniky.

zdroja  foto: Technická univerzita vo Zvolene, Ján Lichý

Pozri tiež

Neznáme Pobaltie, jazyk a tradičné zvyky v Litve

Prví obyvatelia Litvy boli baltské kmene, ktoré začali v 10. storočí vytvárať organizovanú spoločnosť. Bolo to …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *