Lingvisti z Univerzity Mateja Bela spolupracovali na jazykovej učebnici pre záchranárov v slovensko-poľskom pohraničí

Dvojjazyčná učebnica jazykovej komunikácie pre integrovaný záchranný systém v poľsko-slovenskom pohraničí je špecifická forma kurzu zameraného na zvládnutie základov bežnej a odbornej komunikácie, určeného pre zložky integrovaného záchranného systému.

Cieľovými skupinami publikácie sú predovšetkým poľskí a slovenskí pracovníci záchrannej zdravotnej služby, hasičského záchranného zboru, polície a horskej záchrannej služby.

Výber tematických okruhov, slovnej zásoby i gramatických javov obsiahnutých v učebnici určovali jazykové potreby jednotlivých cieľových skupín. Keďže úroveň znalostí susedného jazyka je u príslušníkov záchranných zložiek zo slovensko-poľského pohraničia diferencovaná, kniha by mala ponúkať alternatívny spôsob výučby, ktorý zodpovedá individuálnym jazykovým kompetenciám.

Učebnica sa v každom z jazykov skladá z dvoch častí:

1. všeobecnej, kde sa čitateľ oboznámi so základmi bežnej jazykovej komunikácie, a

2. odbornej, zohľadňujúcej spôsob komunikácie v situáciách, v ktorých zasahujú rôzne zložky integrovaného záchranného systému. Všeobecná časť má slúžiť osobám, ktoré vôbec neovládajú príslušný jazyk (slovenský alebo poľský), príp. ovládajú iba jeho základy.

V odbornej časti je kľúčovou metódou výučba odbornej lexiky formou príkladov najfrekventovanejších výrazov, kolokácií, komunikačných fráz či úryvkov celých textov používaných v krízových situáciách.

Autorky učebnice sú Anna Majewska-Wójcik ‒ Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn ‒ Anita Račáková ‒ Gabriela Olchowa.

Učebnica vznikla v spolupráci Katedry slovanských jazykov Filozofickej fakulty UMB a  Katedry Języka Polskiego Katolického Uniwersytetu Lubelského Jana Pawła II v Lubline.

V prílohe je aj link na ukážku z učebnice.

Obsah časti určenej pre Poliakov učiacich sa slovenčinu (rovnaký je aj v časti určenej pre Slovákov učiacich sa poľský jazyk)

Úvod

Slovenské samohlásky a spoluhlásky (pre Slovákov poľské samohlásky a spoluhlásky)

I.Všeobecná časť

  1. kapitola. Základy komunikácie. Opis osoby
  2. kapitola. Čas a priestor
  3. kapitola. Počasie
  4. kapitola. Opakovanie
  1. Odborná časť
  2. kapitola. Úvod
  3. kapitola. Záchranná zdravotná služba
  4. kapitola. Polícia
  5. kapitola. Hasičská záchranná služba
  6. kapitola. Horská záchranná služba

Slovníček, Kľúč k cvičeniam

Zdroj : TS UMB BB, Mgr. Zuzana Ševčíková

Pozri tiež

Univerzita Mateja Bela je partnerom Banskobystrického samosprávneho kraja

Banskobystrický samosprávny kraj bude užšie spolupracovať s Univerzitou Mateja Bela vo výmene informácií a vo výskume, ktorý …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *