Motokrosový areál na okraji Banskej Bystrice je opäť bližšie k realizácii

Jedným z bodov rokovania na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici bol zámer vybudovania motokrosového areálu. Za týmto projektom stojí OZ Enduro Team Banská Bystrica, ktorého zástupcovia ho prišli predstaviť mestským poslancom. OZ chce tento areál vybudovať z vlastných finančných zdrojov.

Krásna príroda v okolí krajského mesta je často vystavená náročnej skúške v podobe jazdiacich motorkárov a štvorkolkárov, ktorí svoje silné stroje využívajú na pohyb nielen po komunikáciách, ale aj poliach, lúkach či lesoch. Tento stav je nevyhovujúci a dokonca je to v mnohých prípadoch nelegálna a protizákonná činnosť, ktorú je však náročné v teréne eliminovať a redukovať.

Tento stav bol motiváciou pre zástupcov OZ Enduro Team Banská Bystrica, ktorí pred polrokom prišli prvýkrát s myšlienkou vybudovať za vlastné finančné zdroje motokrosový areál v extraviláne mesta a napomôcť svojimi silami k riešeniu a usporiadaniu vzťahov medzi motorkármi a verejnosťou. Pre svoj zámer, ktorý spočíva v úprave terénu na motokrosovú dráhu bez nutnosti vážnejších stavebných zásahov, si vytipovali mestský pozemok. Ten je dostatočne ďaleko schovaný od verejnosti a vzdialený od obydlí. Jeho lokalizácia je v priamom susedstve so skládkou komunálneho odpadu a za kopcami, ktoré bránia šíreniu prípadného hluku a prachu. Vzdialenosť od obydlí ďaleko presahuje požadované normy, a aj preto je spomínaná lokalita vhodná na tento športový zámer a zamýšlanú investíciu.

OZ Enduro Team však natrafil na problémy s prenájmom tohto pozemku na tento účel aj napriek súhlasným stanoviskám dotknutých orgánov. Preto sa rozhodli svoj zámer odprezentovať a zodpovedať na všetky otázky poslancov mesta a vedenia.

„V našom kraji nemáme v prijateľnom dosahu  taký areál, ktorý by uspokojil motorkárov a ich chuť venovať sa tomuto druhu športu. Preto sme spojili sily a financie a máme chuť zrealizovať tento projekt pre všetkých, ktorí majú radi tento šport ako my. Mesto Banská Bystrica to nebude stáť nič, len ich prosíme o prenájom zabudnutého pozemku za skládkou odpadu, ktorý my budeme zveľaďovať a udržiavať. Našim zámerom je stiahnuť motokrosové motorky a štvorkolky z miest, kde nepatria a umožniť im športovať, tak aby nikoho nerušili,”

hovorí Slavomír Lamper z tejto iniciatívy.

Mestské zastupiteľstvo odporučilo tento projekt prerokovať opätovne na odborných komisiách a definitívne rozhodnúť o tom, či s realizáciou súhlasí a poskytne spomínaný pozemok do dlhodobého prenájmu, alebo nie. Zámer na vybudovanie spomínaného areálu podporilo pozitívne aj viac ako 3650 ľudí z okresu, ktorí sa podpísali pod petíciu, ktorú predstavitelia OZ odovzdali primátorovi mesta.

„Už dávnejšie sme hľadali vhodný pozemok na takýto zámer, ale nepodarilo sa. Považujem za našu povinnosť pomôcť všetkým dobrým projektom a ľuďom, ktorí chcú v našom meste niečo zmysluplné vybudovať. Cesta ako stiahnuť z chránených území tých, ktorí tam nepatria, nie je v pokutách. To sa ukazuje ako nefunkčné. Úspech vidím v ponúknutí možností na realizáciu svojich aktivít vo vybranej lokalite tak, aby sme nerušili jeden druhého. Ochrana prírody, ktorú tak veľmi chceme sa jednoducho nedá úspešne realizovať od stola a sankciami, ale pochopením a chuťou pomôcť tým, ktorých chceme usmerniť. Som rád, že zastupiteľstvo na tento projekt, ktorý sme so zástupcami Enduro Teamu najprv predstavili pánovi primátorovi na rokovaní, prijalo s pochopením a nezhodili sme ho zo stola,”

uviedol Martin Turčan, poslanec MsZ.

Zdroj a foto: OZ Enduro team Banska Bystrica, Martin Turčan

Pozri tiež

Foto: Pilotný projekt Petržalskej päťky – chodeckých pretekov v atletickej chôdzi úspešne

V sobotu 24. júla 2021 sa uskutočnili chodecké preteky v atletickej chôdzi Petržalská päťka. Pilotný ročník …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *