Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici sa otvára už druhý detský kútik

Na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici sa v pondelok 26. marca 2018 slávnostne otvára detský kútik PuFkáčik, ktorý pomohli vytvoriť študentky a študenti denného štúdia sociálnej práce.

Počas dňa otvorenia od 13:00 do 17:00 hod budú pre deti pripravené tvorivé dielne na tému Veľkej Noci organizované Katedrou pedagogiky PF UMB. Detský kútik PuFkáčik je určený všetkým návštevníkom areálu bezplatne. K dispozícií je množstvo hračiek, knižiek, hier, ktorými prispelo zamestnanectvo fakulty.

„Vytvorením detského kútika reagujeme na potreby študentstva a zamestnanectva našej fakulty. V zahraničí sú takéto priestory štandardom. V budúcnosti by sme chceli v priestore zabezpečiť aj stráženie detí najmä v spolupráci so študentmi a študentkami, ktoré sa na prácu s deťmi pripravujú na našej fakulte a mohli by tak získať viac praktických skúseností a priamej práce,“

uviedla doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu, vzťahy s verejnosťou a tretie poslanie.

Dana Straková, foto ilustručné

Pozri tiež

Univerzita Mateja Bela je partnerom Banskobystrického samosprávneho kraja

Banskobystrický samosprávny kraj bude užšie spolupracovať s Univerzitou Mateja Bela vo výmene informácií a vo výskume, ktorý …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *