Najmladší banskobystrický  plavecký oddiel – Plavecký kemp hodnotil svoju činnosť v roku 2019 a prijal nové úlohy a ciele  pre rok 2020

Prvé zmienky o banskobystrickom Plaveckom kempe pochádzajú z júna 2016. Vtedy trojica skúsených plaveckých trénerov Karina Štellmachová, Jozef Adam  a Daniel Vácval  založila občianske združenie Plavecký kemp Banská Bystrica a počas prázdnin zorganizovala prvý detský plavecký tábor.  Akcia mala veľkú odozvu a tak už v septembri 2016 začali s organizáciou sobotných plaveckých kurzov. Ich cieľom bolo  pomôcť  rodičom detí pri odstraňovaní plaveckej negramotnosti  a snaha naučiť deti základom plávania. V roku 2017 sa chýr o dobrej organizácii a správnom prístupe spomínaných trénerov k mladým začínajúcim plavcom šíril ústnym podaním medzi rodičmi detí ktoré sa chceli naučiť plávať takým spôsobom, že  už počas  roka 2018  boli problémy z kapacitných dôvodov umiestniť všetky deti do  plaveckých kurzov. Preto sa počas leta 2018 rozhodli spojiť s trénerom Jánom Kalčokom a klubom BSC.  Spomínaná štvorica trénerov na podnet slovenského plaveckého reprezentanta, účastníka majstrovstiev Európy a sveta Daniela Vácvala sa rozhodla v jesenných mesiacoch 2018 prihlásiť a zaregistrovať v Slovenskej plaveckej federácii i aktívnych športových plavcov ktorí by tento oddiel reprezentovali na podujatiach Slovenskej plaveckej federácie. Uplynulý rok bol prvým rokom v ktorom sa plavci oddielu predstavili na športových súťažiach  .Bližšie o nich hovorí  Daniel Vácval :

“ V uplynulom roku sme mali v Slovenskej plaveckej federácii zaregistrovaných 18 plavcov. S nimi sme sa zúčastnili  pretekov O Štiavnický kahanec, medzinárodných pretekov Jarná cena Žiliny a Cena Popradu. Okrem nich naši pretekári štartovali na štyroch kolách Banskobystrického plaveckého pohára. Napriek tomu, že prvého kola Banskobystrického plaveckého pohára sme sa nezúčastnili v celkovej klasifikácii tejto súťaže v kategórii junioriek  Sofia Timea Klementová a v kategórii starších žiakov Ivan Jakub Dolinský obsadili druhé miesta . V kategórii mladších žiakov Šimon Baláž obsadil štvrté a Lukáš Vaško skončil na šiestom mieste.“

Ako hodnotíte vystúpenie plavcov oddielu na majstrovstvách Slovenska v plávaní na ktorých  Ste z banskobystrických plaveckých oddielov ako jediní obsadili  svojimi plavcami všetky vekové kategórie od mladších žiakov až po dospelých ?

„Na slovenskom plaveckom šampionáte v kategórii dospelých sa v 25metrovom bazéne v Šamoríne predstavil náš plavec, vekom ešte len žiak, Ivan Jakub Dolinský, ktorý si medzi dospelými vyplával veľmi pekné 15 miesto. V rozplavbe a B finále si dvakrát zlepšil osobný rekord a na základe percentuálneho zlepšenia osobného rekordu sa umiestnil na treťom mieste. Na zimných majstrovstvách Slovenska v kategórii  starších žiakov si vyplával piate ,šieste ,siedme a ôsme miesto. V kategórii junioriek Sofia Timea Klementová skončila dvakrát v Top 10 na Slovensku. Prísľubom do budúcnosti boli i výkony mladších žiakov  Šimona Baláža, ktorý si vyplával trináste  a Lukáša Vaška, ktorý na majstrovstvách Slovenska skončil na sedemnástom mieste.“

Aká bola situácia pri organizovaní plaveckých kurzov a letných plaveckých kempov v uplynulom roku?

„V plaveckých kurzoch sme mali 290 detí od štyroch do štrnástich rokov. Boli rozdelení na základe rokov a zvládnutých plaveckých činností do šiestich skupín a to od úplných začiatočníkov, ktorí začínali od základných plaveckých činností až po pokročilejších. O ich výcvik sa staralo 12 skúsených trénerov, ktorí už majú dlhoročné praktické skúsenosti s výučbou plávania od najmladších vekových kategórií až po dospelých .Počas letných prázdnin sme zorganizovali 5 turnusov letných plaveckých kempov ktorých sa zúčastnilo 172 detí od 6 do 14 rokov. Okrem plavárne na Štiavničkách sme mali prenajatý športový areál SPŠS J. Murgaša a využívali sme i športový areál NEW FACES v mestskom parku.“

Aké sú hlavné úlohy a ciele v roku 2020?

„V plaveckom oddieli chceme rozšíriť počet  plavcov zaregistrovaných v Slovenskej plaveckej federácii o 5-7. Jednou z posíl je i ukrajinský plavec Maksym Mazur ktorý študuje na Filozofickej fakulte UMB a predstavil sa i na majstrovstvách Slovenska v Šamoríne, kde plával ešte za ukrajinské Záporožie. Trénuje už spolu s nami od októbra a je príkladom pre mladých plavcov, ktorí sa od neho môžu veľa naučiť. Chceme dať možnosť našim plavcom štartovať  na  viacerých plaveckých podujatiach. Už 8.2. by plavci nášho oddielu mali  štartovať na prvom kole Banskobystrického plaveckého pohára v Banskej Štiavnici. V pláne máme účasť i na medzinárodných pretekoch organizovaných na Slovensku a určite naši plavci nebudú chýbať tak na letných ako i zimných majstrovstvách Slovenska vo všetkých vekových kategóriách . Na majstrovstvách Slovenska sme si stanovili za cieľ dve umiestnenia našich plavcov do piateho a tri umiestnenia  do ôsmeho miesta. Pri organizovaní plaveckých kurzov ak sa nám podarí prenajať ďalšiu plaveckú dráhu chceme rozšíriť počet záujemcov o plavecké kurzy všetkých druhov od štvorročných detí až po dospelých. V súčasnosti máme všetky kurzy až do veľkonočných prázdnin obsadené a na čakačke máme ďalších 40 detí ktoré zaradíme do kurzov po veľkonočných prázdninách .Určite budeme pokračovať v čase letných prázdnin i pri organizovaní letných plaveckých kempov. Našou snahou bude z plavcov ktorí prejdú plaveckými kurzami vytipovať a perspektívne pripraviť záujemcov o pretekárske plávanie a postupne ich zaraďovať do plaveckej športovej prípravy. Bližšie informácie o našej činnosti ,či už v športovej oblasti alebo pri organizovaní  plaveckých kurzov sa môžu záujemcovia dozvedieť na našej stránke www.plaveckykempbb.sk

 Jožo Ivan, foto: mp

Pozri tiež

Máte doma „malý talent“ ?

Úspešný plavecký oddiel UMB Banská Bystrica hľadá nové talenty Členovia Plaveckého oddielu Univerzity Mateja Bela Banská …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *