Národné lesnícke centrum vo  Zvolene ukončilo rekonštrukciu jednej zo svojich budov

V uplynulých dňoch bola ukončená komplexná rekonštrukcia budovy Národného lesníckeho centra na Sokolskej ulici. Rekonštrukcia sa realizovala v rámci implementácie projektu s názvom NLC – Zníženie energetickej náročnosti budovy, ktorý bol financovaný prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Informoval o tom Ján Lichý z referátu komunikácie a marketingu Národného lesníckeho centra. 

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu v septembri tohto roku prinieslo celkovú obnovu a modernizáciu administratívnej budovy Národného lesníckeho centra s cieľom zníženia energetickej náročnosti verejnej budovy.

„V rámci projektu sa realizovali stavebno-technické opatrenia v súlade s energetickým auditom, konkrétne zateplenie obvodového plášťa a komplexnou rekonštrukciou tepelno-technických zariadení vrátane hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy a termostatizácie. Zároveň boli riešené aj rozvody zdravotechniky, osvetlenie, napojenie na solárne kolektory, rekonštrukcia osobného výťahu, vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy a oddrenážovanie severnej fasády podpivničenej časti stavby,“ 

uviedol Ján Lichý. Ako dodal, objekt teraz spĺňa požiadavky pre triedu energetickej hospodárnosti v kategórii administratívnych budov A1 ultranízkoenergetické budovy, pričom úspora podľa globálneho ukazovateľa primárnej energie predstavuje 67 % a úspora potreby energie na vykurovanie až 69 %. Výška celkových oprávnených výdavkov projektu predstavovala viac ako 1,8 mil. EUR.

Ako ďalej informoval, ide o historicky aj architektonicky hodnotnú budovu. Preto vedenie Národného lesníckeho centra konzultovalo všetky úpravy vonkajšieho vzhľadu a sčasti aj interiéru budovy aj s odborníkmi z radov architektov tak, aby sa budova po rekonštrukcii čo najviac približovala pôvodnému originálu. Za zmienku podľa neho tiež stojí, že na túto rekonštrukciu bude nadväzovať aj revitalizácia okolia budovy, financovaná z prostriedkov Národného lesníckeho centra, ktorou sa vytvoria vhodné oddychové zóny pre obyvateľov i návštevníkov mesta Zvolen.

„Úspešná realizácia projektu predstavuje pre Národné lesnícke centrum investíciu do budúcnosti, ktorá je dôkazom toho, že environmentálna i spoločenská zodpovednosť je jednou z najdôležitejších priorít tejto štátom zriadenej príspevkovej organizácie,“ 

dodal Lichý.

zdroj a foto: TS Národné lesnícke centrum

Pozri tiež

Začína sa historicky najrozsiahlejšia rekonštrukcia zimného štadióna

Dnešný podpis zmluvy medzi mestskou obchodnou spoločnosťou MBB a. s. a vysúťaženým zhotoviteľom stavebných prác, spoločnosťou INGSTEEL, …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *