National Winner SLOVAKIA 2018

Prestížna medzinárodná súťaž Energy Globe Awards 2018, ktorá upriamuje celosvetovú pozornosť na trvalo udržateľné a uplatniteľné riešenia v oblasti ochrany životného prostredia a zároveň motivuje ľudí, aby sa aj v tejto oblasti stali aktívnymi, ocenila projekt zo Slovenska.

Projekt s názvom Biomasové logistické centrum realizovala spoločnosť BIOPEL, a.s. v rámci uplynulého obdobia Nórskeho finančného mechanizmu a jeho programu Zelené inovácie v priemysle. Správcom programu bol Úrad vlády SR.

Projekt bol zameraný na zabezpečovanie, spracovanie a predaj výlučne odpadovej drevnej suroviny – ide o celú škálu pevných biopalív, akými sú:  pelety, priemyselné pelety, alternatívne pelety, brikety, alternatívne brikety, kusové štiepané drevo a suché drevné štiepky – až 25 000 ton palív vhodných na konečné použitie.

Rešpektovanie základných environmentálnych či environmentálno-ekonomických pravidiel v záujme trvalo udržateľného rozvoja je pre projekt samozrejmosťou. O jeho úspechu hovorí aj množstvo inovácií – nielen technických, ale aj manažérskych, logistických a jednoducho ľudských tak, aby na prvom mieste bol každý potenciálny klient.  Počas projektu bolo vytvorených 33 nových zelených pracovných miest a v tejto súvislosti sa  začala aj spolupráca so strednými školami tak, aby mladí ľudia boli pripravení na zmenu aj v tejto oblasti a mali možnosť naplno rozvíjať svoj potenciál a zručnosti, svoje environmentálne myslenie.

Vytvorenie Biomasového logistického centra prispieva k redukcii skleníkových plynov, podpore regionálnej ekonomiky, ako aj zvýšeniu zamestnanosti v regióne Kysúc.

Viac informácií: http://www.biopel.sk/sk/biomasove-logisticke-centrum

Zdroj a foto: Úrad vlády SR, TS BIOPEL,a.s.

Pozri tiež

Foto: Finále Žiackej chodeckej ligy v meste pod Urpínom opäť úspešne

V Banskej Bystrici sa vo štvrtok 23. mája 2019 uskutočnilo piate kolo a zároveň aj …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *