Navrhnite najlepšieho športovca mesta za rok 2019

V Banskej Bystrici žijeme športom počas všetkých ročných období a sme právom hrdí na našich športových reprezentantov, ktorí mesto pravidelne zviditeľňujú v rámci Slovenska i v zahraničí.

Mnohí z nich sú vzorom pre budúce generácie a počas roka dosahujú vynikajúce výsledky. Ich snaha a úspechy budú ocenené aj tento rok.

Mesto Banská Bystrica opäť po roku ocení úspešných športovcov. Svojich favoritov môžu navrhnúť aj samotní obyvatelia. Okrem návrhov na ocenenie jednotlivcov, očakávame aj návrhy úspešných športových kolektívov (mládežníckych i seniorských) a pracovníkov, ktorí sa osobitne  zaslúžili o šírenie dobrého mena mesta v oblasti športu, napr. za ich aktívne celoživotné pôsobenie vo funkcii trénera, funkcionára a podobne.

Banskobystričania môžu svoje návrhy zasielať do 13. januára 2020 na adresu: Mestský úrad, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Oddelenie športu, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica alebo elektronicky na: filip.tomasovic@banskabystrica.sk.

V prípade nominácie je potrebné vyplniť formulár, ktorý je k dispozícii na oficiálnej webovej stránke mesta www.banskabystrica.sk, na stránke www.emsbb.sk alebo priamo v Klientskom centre mestského úradu.

Ani tento rok nebude chýbať kategória Víťaz internetového hlasovania. V čase od 1. do 10. februára 2020 môžete na webovej stránke mesta odovzdať svoj hlas najlepšiemu športovcovi či kolektívu mesta.

TS Mesto Banská Bystrica, Dominika Mojžišová, ilustr.  foto archív red.

Pozri tiež

Pacienti s SMA: pandémiou to pre nás nekončí

Pacienti so spinálnou muskulárnou atrofiou (SMA) strávili pandémiu COVID-19 v strachu o prežitie. Korona vírus je pre …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *