Návrhy na najvyššie ocenenia samosprávy môžu Banskobystričania posielať do 25. novembra

Mozaika významných osobností Banskej Bystrice býva každoročne rôznorodá. Tvoria ju ľudia, ktorí zviditeľnili mesto, šíria jeho dobré meno a svojimi celoživotnými aktivitami sú inšpiráciou pre ostatných obyvateľov. Návrhy na laureátov Ceny mesta a Ceny primátora môžu Banskobystričania posielať ešte do stredy, 25. novembra.

Cena mesta sa udeľuje pri príležitosti významných jubileí a výročí jednotlivcom, kolektívom, skupinám osôb a inštitúciám s trvalým pobytom v Slovenskej republike. O jej udelení rozhodujú poslanci mestského zastupiteľstva. Nositeľom Ceny primátora sa môže stať každý, kto sa svojou prácou a celoživotným pôsobením v meste pod Urpínom zaslúžil o šírenie jeho dobrého mena. Kandidátov z predložených návrhov vyberá primátor mesta.

Z návrhov na udelenie ocenení musí byť zrejmé:

  • typ verejného ocenenia (CENA MESTA alebo CENA PRIMÁTORA)
  • meno, priezvisko a titul kandidáta
  • oblasť, za ktorú sa ocenenie navrhuje
  • detailné zdôvodnenie návrhu
  • kontaktné údaje navrhovaného a navrhovateľa (adresa, tel., e-mail…)

Kompletné návrhy je možné poslať do 25. novembra 2015. Možno ich odovzdať osobne na mestskom úrade, poslať poštou (obálku je potrebné označiť OCENENIE) na adresu: Mestský úrad, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica alebo využiť e-mailový kontakt: alena.motyckova@banskabystrica.sk.

Cena mesta a cena primátora sú najvyššie ocenenia samosprávy, ktoré každoročne udeľuje mestské zastupiteľstvo a primátor mesta nominovaným za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vo vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Tiež sa udeľujú osobám, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, kultúrny a športový rozvoj mesta, jeho propagáciu v zahraničí alebo za záchranu ľudských životov, majetku mesta a jeho obyvateľov.

ts MsÚ BB

Pozri tiež

Foto : Pamätná kniha Banskej Bystrice pozná ďalšie osobnosti mesta

Február má v meste pod Urpínom vždy výnimočnú a slávnostnú atmosféru. Každoročne je spätý s oceňovaním osobností Banskej …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *