Dizajnéri z Technickej univerzity vo Zvolene budú vystavovať dizajn inšpirovaný prírodou v Miláne

Katedra dizajnu nábytku a interiéru Drevárskej fakulty Technickej Univerzity vo Zvolene pripravuje v BASE Milano jedinečnú výstavu výstupov prvej fázy multidisciplinárneho projektu BioWdesign, ktorá sa uskutoční od 15. do 21. apríla 2024 v rámci Milano Design Week v Taliansku.

Spojenie dizajnu, umenia a vedy v tvorbe inovatívneho nábytku a bývania – to je leitmotív výstavy prvej etapy projektu BioWdesign v BASE Milan na Milan Design Week 2024. Projekt BioWdesign  (celým názvom „Využitie a prenos biomimetických mechanizmov dreva do dizajnu novej formy a vlastností nábytku, interiéru a bývania“) prináša jedinečné pohľady na prepájanie bioinšpirácie s dizajnom a technológiou. Výskum, ktorý realizuje Katedra dizajnu nábytku a interiéru Drevárskej fakulty Technickej Univerzity vo Zvolene, sa zaoberá konceptom napodobňovania prírodných charakteristík, vlastností a štruktúr, ktoré sa prirodzene vyskytujú v dreve a živých stromoch do formy biomimetických modelov aplikovaných v dizajne. S využitím metód biomimikry a biomimetiky projekt odhaľuje tajomstvá prírody, ktoré sa snaží interpretovať v podobe jedinečných udržateľných produktov.

Na výstave v BASE Milano budú prezentované vybrané ikony dizajnu nábytku minulého storočia v transformovanej artovej forme. Tieto modely nábytku demonštrujú nové tvorivé prístupy na pomedzí vedy a umenia v podobe biomimetických detailov, ktoré poskytujú inovatívne, funkčné, environmentálne a vizuálne vlastnosti pre využitie v dizajne.

„Naším cieľom je upriamiť pozornosť na dizajn inšpirovaný prírodou a  prispieť k formovaniu nového konceptu estetiky udržateľných produktov pre 21. storočie“,

uviedla vedúca projektu doc. Ing. Zuzana Tončíková, ArtD.

Výstava BioWdesign v BASE Milano na Milano Design Week 2024 ponúkne návštevníkom jedinečnú príležitosť vidieť dizajn inšpirovaný dokonalosťou prírody a získať pohľad na budúcnosť nábytku a bývania. Táto výstava bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe projektu č. APVV-21-0015. Viac informácií o výstave BioWdesign nájdete vo virtuálnej galérii „GALLERY 2024“ na biowdesign.sk.

 Ján Lichý, foto: Drevárska fakulta

O nás:

Technická univerzita vo Zvolene je moderná vysokoškolská inštitúcia, ktorá rozvíja tvorivé vedecké bádanie a na jeho základe poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v európskom vzdelávacom a výskumnom priestore. V systéme vysokých škôl na Slovensku má jedinečnú profiláciu so zameraním na komplex les – drevo – ekológia – environment s primeraným rozšírením do ďalších technických, prírodovedných, bezpečnostných, ekonomických a umeleckých oblastí.

V súlade s profiláciou napĺňa Technická univerzita vo Zvolene svoje poslanie zelenej univerzity, ktoré pramení z tradícií banskoštiavnickej Baníckej akadémie ako jednej z najstarších vysokých škôl technického a lesníckeho zamerania v Európe i vo svete. Od januára 2021 je členom Konzorcia slovenských vysokých škôl U10+. Technická univerzita vo Zvolene má v súčasnosti štyri fakulty, ktorými sú:

  • Lesnícka fakulta,
  • Drevárska fakulta,
  • Fakulta ekológie a environmentalistiky,
  • Fakulta techniky.

Pozri tiež

Súťaž o virtuálne okuliare

Výstava Od telegrafu k internetu sa snaží ukázať obrovský šok v komunikačnej technológii ľudstva. Zatiaľ čo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *