Nová Nádej na Záchranu pacientov s ťažkým podchladením

ECMO centrum na II. Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica rozširuje možnosti využitia metodiky napojenia na mimotelový krvný obeh u pacientov s ťažkým podchladením a má ambíciu stať sa Národným referenčným centrom pre náhodnú hypotermiu. 

Najmä v zimných mesiacoch počuť o zraneniach lyžiarov, stratených turistoch v horách alebo o ľuďoch uviaznutých v lavíne. Takýmto pacientom môžu život ohrozovať nielen vážne zranenia, ale aj silné podchladenie.   Ťažká hypotermia je stav, pri ktorom zlyhávajú životne dôležité orgány a pokiaľ nie je možné tento stav zvrátiť, podchladený organizmus smeruje k srdcového zastaveniu a následnej smrti. Ak pacient utrpel okrem podchladenia aj ťažké zranenia, nebolo doteraz na Slovensku k dispozícii pracovisko, ktoré by poskytlo liečbu mimotelovým ohrevom pacienta a zároveň mohlo zabezpečiť  aj ošetrenie mnohopočetných zranení.

Na II. Klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny SZU máme tím zdravotníkov vyškolených v ECMO metodike , pripravených prijať, alebo dokonca vycestovať za kriticky chorým pacientom s potrebou mimotelového obehu. Nemocnica zároveň rozsahom zdravotnej starostlivosti poskytuje komplexné služby traumacentra. Odborníci z ECMO centra preto začiatkom januára 2023 absolvovali na pôde nemocnice pracovné stretnutie s Operačný strediskom Slovenskej republiky, Horskou záchrannou službou a Vrtuľníkovou záchrannou zdravotnou službou, ktorého cieľom bolo zdokonaliť transportný plán ťažko podchladených pacientov z akýchkoľvek príčin, teoreticky z každého miesta na území Slovenskej republiky a zabezpečiť jeho prijatie na kliniku k mimotelovej kardiopulmonálnej resuscitácii.

Vzhľadom k dobre nastavenej spolupráci so záchrannými službami a polohu v strede Slovenska poskytuje naša nemocnica ideálne miesto pre referenciu pacienta s potrebou mimotelového ohrevu.  Zavedenie koordinovaného a protokolizovaného postupu posúva možnosti záchrany ťažko hypotermných pacientov na území Slovenskej republiky významným krokom vpred,“

vysvetľujú MUDr. Róbert Nagypál a MUDr. Marek Smoleňák, lekári ECMO centra.

Podchladenie nie je, ako sa môže na prvý pohľad javiť, záležitosťou len zimných mesiacov, ale môže k nemu dôjsť aj napríklad pri náhlej zmene počasia v našich horách, či vystaveniu tela chladnej vode, ako aj v iných ďalších situáciách.

Mimotelové aktívne ohrievanie pacienta pomocou ECMO je v modernej medicíne zlatým štandardom a doporučeným liečebným postupom pri ťažkej hypotermii. Naša nemocnica, etablovaná v medzinárodnom kontexte, nadobudla solídne skúsenosti s mimotelovým obehom pri kriticky chorých pacientoch s infekciou COVID 19 a je pripravená ich zúročiť aj pri iných diagnózach.

FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Ružena Maťašeje

Pozri tiež

Cenu za teplo a elektrickú energiu neplatí len spotrebiteľ, ale aj životné prostredie

Od počiatkov priemyselnej éry budujeme siete a zariadenia, ktoré nám dodávajú energiu spaľovaním fosílnych palív. …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *