O histórii územia Slovenky vznikne kniha, svojimi príbehmi môžu do nej prispieť aj pamätníci niekdajšej textilky

Spoločnosť ARKON, a.s., ktorá stojí za premenou areálu Slovenky v Banskej Bystrici na novú mestskú štvrť SLOVENKA2, iniciovala vznik knižnej publikácie, ktorá zmapuje históriu tejto lokality. Okrem historických prameňov a archívnych materiálov budú súčasťou knihy aj rozhovory so zamestnancami a pamätníkmi niekdajšej textilky, ale tiež s architektami, ktorí pripravujú projekt novej štvrte.

Do zberu príbehov sa môže zapojiť aj verejnosť prostredníctvom stránky www.pribehySlovenky.sk, cez ktorú môžu zaslať svoju spomienku alebo príbeh svojich blízkych, a môžu pripojiť aj fotografie alebo iné materiály spojené s týmto územím alebo samotnou textilkou. Najzaujímavejšie z nich sa potom stanú súčasťou reprezentatívnej a aj obsahovo kvalitne spracovanej publikácie, vďaka ktorej sa zachovajú spomienky na toto dôležité územie Banskej Bystrice.

O PROJEKTE SLOVENKA2

Územie Slovenky je z pohľadu mesta veľmi dôležité a relatívne veľké, a preto aj development, akým je SLOVENKA2, sa musí realizovať v etapách a jeho dokončenie bude trvať niekoľko rokov.  Aktuálne pokračuje proces prípravy podkladov pre získanie územného rozhodnutia pre projekt, konkrétne predložením urbanistickej štúdie. Po jej schválení bude tento dokument slúžiť ako podklad pre zmeny a doplnky platnej územno-plánovacej dokumentácie a zároveň pre etapizáciu výstavby projektu SLOVENKA2.

Spoločnosť ARKON pripravuje konverziu areálu niekdajšej textilky na modernú mestskú štvrť, ktorá prirodzene rozšíri centrum Banskej Bystrice a vráti doteraz nevyužívaný priestor späť do života mesta. Na ploche viac ako 4 hektáre vznikne v niekoľkých etapách ucelená mestská štvrť SLOVENKA2 s jednotným architektonickým dizajnom, v ktorej bude zastúpené bývanie aj priestory na prácu, nákupy a voľný čas.

Transformáciou prejde aj Strieborné námestie, ktoré by sa z čisto tranzitného priestoru malo zmeniť na živé centrum spoločenského diania a zároveň atraktívnu vstupnú bránu do novej štvrte. Potok Bystrica dostane vynovené nábrežie a celú štvrť prepoja zelené priestory a priechodné vnútrobloky. Zámerom je tiež realizovať v území napojenie cyklochodníka, čím sa môže podporiť vytvorenie súvislej trasy po osi Hušták-SLOVENKA2 až po Medený Hámor, s možným pokračovaním na Laskomerskú dolinu a sídlisko Severná.

TS: Anna Bieliková, ilustračné foto: mp

Pozri tiež

Aktuálny stav projektu SLOVENKA2 v Banskej Bystrici

Na základe schváleného zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie pre projekt SLOVENKA2 z apríla 2019, pokračuje investor …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *