Obrazy zo života veku ženského ožijú v novej premiére pre dospelých na Rázcestí

Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici (založené v r. 1960) sa ako jediné bábkové divadlo na Slovensku programovo venuje kontinuálnemu inscenovaniu bábkodivadelných predstavení pre dospelých (od r. 2004). Po roku a pol uvádza novú inscenáciu pre mladých ľudí a dospelých, ktorá vzniká v spolupráci so ženským Štúdiom T.W.I.G.A.* Inscenácia Babie leto pokračuje v línii sprítomňovania osudov obyčajných žien. Cielene sa zameriava na zobrazenie života ženy v období tzv. tretieho veku, konfrontáciou kultového románu Babička od B. Němcovej s väčšinovou realitou dnešných senioriek a pohľadom mladej generácie na seniorský vek.

Text inscenácie vznikol na princípe montáže, dramatizáciou románu B. Němcovej, adaptáciou sociologických štúdií a odborných textov o starnutí a seniorstve na divadelné podmienky a záznamom autentických skúseností so starnutím a seniorským vekom. Týmto spôsobom vznikol scenár, ktorý na jednej strane farebným, hravým, až operetným spôsobom interpretuje romantizujúci príbeh Babičky, idylicky tráviacej starobu v prítomnosti detí a vnúčat. V rôznych príbehových líniách viacnásobne potvrdzuje idealizované mýty o „múdrosti staroby“. Na druhej strane analyticky skúma súčasné podmienky a reálie žien v treťom veku, s pomocou sociologických štatistík a autentických skúseností vytvára realistickú štúdiu života dnešných Babičiek.

Inscenácia Babie leto v sebe kombinuje bábkové prostriedky (bábky, masky, prevleky) s činohernými princípmi, hudobnú, až muzikálovú pestrosť foriem a štýlov s významotvornými vizuálnymi obrazmi. Bohatosť pohľadu na tému ženy-seniorky z pozície minulosti, súčasnosti a budúcnosti sa snúbi s bohatosťou výrazových prostriedkov, ktoré vytvárajú jedinečný komplex bábkového a činoherného predstavenia v optike rodovo citlivého divadla.

Premiéra Babieho leta sa uskutoční v piatok 7. apríla o 19.00 hod., prvá repríza v utorok 11. apríla v tom istom čase, v divadelnej sále BDNR.

Scenár a réžia: Iva Š., Dramaturgia: Monika Tatarková, Hudba: Juraj Haško a.h., Výprava: Miriam Struhárová a.h., Bábky: Katarína Mažáryová a.h., Pohybová spolupráca: Zuzana Ďuricová-Hájková a.h.

Účinkujú: Ivana Kováčová, Marianna Mackurová, Alena Sušilová, Mária Šamajová, Anna Zemaníková, Peter Butkovský/Filip Štrba.

Inscenácia bola podporená z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia. Zriaďoveteľom BDNR je Banskobystrický samosprávny kraj.

* Štúdio T.W.I.G.A. sa od roku 2007 ako prvé a jediné feministické divadelné štúdio na Slovensku venuje zobrazeniu ženskej skúsenosti z rodovo citlivého hľadiska. Herečky štúdia sa pod vedením režisérky Ivety Škripkovej venujú príbehom výnimočných žien, ktoré istým spôsobom prekročili normy, prestúpili rámec prisudzovaný ženám v období, v ktorom žili (napr. inscenácia T.V. Recepty o živote a diele Terézie Vansovej). V druhej línii realistickému zobrazeniu života „bežných“ žien, demýtizácii ženských obrazov a kritickej reflexii mužsko-ženských stereotypov. V neposlednom rade Štúdio TWIGA emancipuje rodovo citlivý jazyk v divadelnom prostredí na Slovensku. (Rodovo citlivý jazyk zviditeľňuje pomocou jazykových prostriedkov ženy a mužov; nezahŕňa ženy pod oslovenie v mužskom rode. O osobách ženského a mužského rodu sa zmieňuje symetricky, napr. oslovuje učiteľov aj učiteľky, občanov aj občianky a pod. Reflektuje skutočnosť, že jazyk sa podieľa na vytváraní rodových vzťahov v spoločnosti).

Monika Tatarková, foto: ilustračné Priekopník

 

Pozri tiež

DIVADELNÉ JARNÉ PRÁZDNINY V ROKU SLOVENSKÉHO DIVADLA 2020

Bábkové divadlo na Rázcestí viac rokov pripravuje intenzívny jarnoprázdninový program venovaný najmä školáčkam, školákom , …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *