Obyvatelia Dobrej Nivy petíciou požadujú výstavbu obchvatu

Obyvatelia Dobrej Nivy, v spolupráci s Centrom komunitného organizovania, spúšťajú petičnú akciu, kde od ministra dopravy a výstavby a generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti požadujú, aby zahrnuli vybudovanie obchvatu obce Dobrá Niva v okrese Zvolen do prvej etapy plánovanej výstavby Rýchlostnej cesty R3 (Zvolen – Šahy), teda zároveň s výstavbou obchvatu mesta Krupina v roku 2024 a nie až po roku 2030!

Ide o prirodzené pokračovanie úsilia občanov Dobrej Nivy odbremeniť svoju obec od tranzitnej dopravy, keď na konci roku 2017 obyvatelia zablokovali prechod pre chodcov, aby upozornili na neúnosnú a nebezpečnú situáciu, ktorá však aj naďalej pretrváva.

Zbieranie podpisov bude zároveň prebiehať ako v mestách Zvolen a Krupina, tak aj v priľahlých obciach oboch okresov.

Dôvody spustenia petície a dôvody, pre ktoré obyvatelia obce považujú projekt výstavby obchvatu obce Dobrá Niva za dôležitý sú:

  • obec Dobrá Niva je v súčasnosti tretí najrizikovejší úsek cesty I/66, so stupňujúcou intenzitou tranzitnej dopravy a stále väčším rizikom dopravných nehôd s následkom vážnych zranení, až smrti na tomto úseku,
  • cez 2 km úsek cesty I/66, ktorý prechádza samým centrom obce Dobrá Niva, prejde za 24 hodín cca 10 700 motorových vozidiel (informácia zaznela na verejnom prerokovaní výstavby R3 dňa 10.1.2019 vo Zvolene), z čoho minimálne 10% tvorí tranzitná kamiónová doprava, teda 1 700 nákladných vozidiel znamená viac ako 1 nákladné vozidlo za každú minútu!!!,
  • vybudovanie obchvatu obce by výrazne zlepšilo kvalitu života jej obyvateľov, ktorí v súčasnosti musia znášať zhoršovanie podmienok a negatívne aspekty dopravy, akými sú hluk, vibrácie, exhaláty, prašnosť…..
  • vďaka obchvatu by celá trať úseku medzi dvomi okresnými mestami Zvolen – Krupina viedla výlučne extravilánom, čo by malo výrazne pozitívny vplyv na rýchlu a bezpečnú dopravu v regióne s prihliadnutím na fakt, že ide o úsek medzinárodného významu
  • z pohľadu stavebných prác, by jednoznačne išlo o najmenej komplikovanú časť celého projektu, nakoľko celá trasa obchvatu by viedla len cez mierne svahovitý terén, bez potreby budovania mostov, násypov, zárezov a trasa by neviedla územím so zvýšeným stupňom ochrany prírody.

Tieto argumenty oprávňujú obyvateľov obce vysloviť ich požiadavku, aby výstavba obchvatu obce Dobrá Niva bola riešená prioritne a bola zahrnutá do prvej etapy výstavby Rýchostnej cesty R3 (Zvolen-Šahy) a aby bola prínosom ako pre obyvateľov Dobrej Nivy a ich kvalitu života, tak aj pre motoristov regiónu a motoristov z celého medzinárodného dopravného koridoru (Varšava – Budapešť)!

zdroj a foto: TS Miroslav Ragač, komunitný organizátor CKO

Pozri tiež

AGROFESTIVAL V DOBREJ NIVE UŽ DNES

Prvý ročník Agrofestivalu v Dobrej Nive sa uskutoční práve dnes. Ak sa rozhodnete tento festival …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *