Obyvatelia nemusia mať obavy

Počas posledných dní zamestnanci SPP – distribúcia a. s. v Banskej Bystrici dôkladne venovali pozornosť meraniam na Sitnianskej a Rudohorskej ulici, kde ľudia nahlásili podozrenie na únik plynu. Ich obavy sa však nepotvrdili a bezpečnosť v spomínanej lokalite potvrdilo aj Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Slovenskej Ľupči.

Zamestnanci SPP – distribúcia, a. s. ani po navŕtaní desiatok sond v blízkosti plynovodov a plynových prípojok a premeraní a preverení kanalizačných šácht v okruhu 300 m nenašli žiadny únik plynu na Sitnianskej ulici. Skontrolovali tiež všetky plynovody a pivničné priestory v bytových domoch dotknutej lokality. Drobný únik bol  nájdený iba na Rudohorskej ulici cca 200 metrov od nahláseného miesta, a ten pracovníci včera odstránili.

„Obyvateľom sa ospravedlňujeme za dočasné obmedzenie komfortu pri vŕtaní sond a diagnostike plynovodov. Tieto činnosti boli nevyhnutné na preverenie a potvrdenie bezpečnosti a spoľahlivosti plynárenských zariadení. Zemné práce a prítomnosť plynárov na iných uliciach nesúvisia s nahláseným únikom plynu na Sitnianskej ulici. Ide o odstraňovanie bežných drobných porúch na plynovodoch, ktoré nepredstavujú nebezpečenstvo pre obyvateľov dotknutej lokality. Obyvateľov chceme zároveň informovať, že všetky plynárenské zariadenia v ich lokalite sú bezpečné a spoľahlivé,“

uviedol Milan Vanga, manažér externej komunikácie SPP – distribúcia, a.s.

Na základe vzniknutej situácie mesto Banská Bystrica komunikovalo aj s  Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici. V záujme rozptýlenia akýchkoľvek pochybností hasiči oslovili aj Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany v Slovenskej Ľupči, ktoré vykonalo prieskum a meranie prítomnosti nebezpečných látok v polyfunkčnom objekte na ulici Rudohorská 27 – 3. poschodie a suterén, na ulici Sitnianska 16/7 a na cca 150 m úseku ulice Sitnianska v okolí zberných otvorov kanalizácie.

„Na prieskum boli použité prenosné analyzátory plynov Dräger X-am 2500, 5000, 7000 s negatívnymi výsledkami prítomnosti nebezpečných látok. Merané ukazovatele boli výbušnosť, kyslík, oxid uhoľnatý, oxidy dusíka, fosfín, sírovodík, amoniak, amíny, oxidy síry, kyanovodík, chlór, fosgén a toluén,“

uviedol Peter Sedláček,  vedúci KCHL CO v Slovenskej Ľupči v protokole o zásahu.

Výsledky zisťovania nebezpečných látok boli negatívne, a preto neboli navrhnuté žiadne opatrenia.

„Som veľmi rád, že obavy neboli potvrdené a všetkým zúčastneným subjektom sa chcem poďakovať za promptný, profesionálny, no zároveň ľudský prístup,“

hovorí primátor mesta Ján Nosko.

V prípade podozrenia na únik zemného plynu však obyvatelia môžu kedykoľvek bezodkladne kontaktovať Poruchovú linku – Plyn na t. č. 0850 111 727.

TS Mesto Banská Bystrica, Dominika Mojžišová

Pozri tiež

Pacienti s SMA: pandémiou to pre nás nekončí

Pacienti so spinálnou muskulárnou atrofiou (SMA) strávili pandémiu COVID-19 v strachu o prežitie. Korona vírus je pre …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *