Obyvatelia Sídliska začínajú s jeho oživením, naplánované sú prvé aktivity

Projekt Oživme spoločne Sídlisko je zameraný na zatraktívnenie a zlepšenie možnosti aktívneho trávenia voľného času pre obyvateľov Sídliska v Banskej Bystrici, a to nielen pre mladých ľudí, rodiny s deťmi, ale aj študentov a seniorov.

V súčasnosti je parčík tiahnuci sa stredom obytnej zóny od Námestia Slobody pozdĺž Triedy SNP až po Štatistický úrad v Banskej Bystrici málo využívaný obyvateľmi, pričom tento priestor je predurčený na to, aby sa stal priestorom stretávania sa a rozvíjania dobrých susedských vzťahov obyvateľov v tejto oblasti.

V stredu, 5. augusta 2015 sa uskutočnilo prvé plánovacie stretnutie obyvateľov a občianskych iniciatív pôsobiacich v lokalite Sídlisko v Banskej Bystrici. Stretnutia sa zúčastnilo 20 ľudí – prišli rodiny s deťmi, mladí ľudia i seniori.

„Cieľom stretnutia bolo predstaviť obyvateľom a dobrovoľníkom plánované aktivity súvisiace s úpravou a doplnením mobiliáru ako sú lavičky a smetné koše. Zároveň sme ale aj diskutovali o tom, čo je potrebné ešte na Sídlisku zlepšiť a ako nájsť využitie plochám, ktoré v minulosti boli postavené z určitého dôvodu, ale v dnešnej dobe sa už nevyužívajú,“ vysvetlila iniciátorka projektu Eva Ščepková z občianskeho združenia EnviroFuture.

Obyvatelia spoločne prešli celý priestor od Námestia Slobody po Štatistický úrad a priamo na mieste hľadali riešenia a diskutovali o konkrétnych problémoch. Na stretnutí zaznelo množstvo podnetov a nápadov, ako tento priestor zatraktívniť. Čo sa týka zelene, zazneli aj tieto podnety: „prerezať“ do výšky 1,5 metra a zosvetliť priestor, odstrániť „plaziace sa kríky“ a burinu na chodníkoch a pravidelnejšie kosiť.

Problémom tejto lokality je aj nedostatočný alebo zničený mobiliár. V rámci projektu je potrebné doplniť 14 košov (v rámci podpory z grantového programu Nadácie Orange vie občianske združenie EnviroFuture zabezpečiť 11 košov) a tiež doplniť a opraviť lavičky. Obyvatelia priniesli aj množstvo ďalších nápadov, ktoré pravdepodobne nebude možné realizovať v rámci projektu Oživme spoločne Sídlisko, ale pokiaľ by sa našla vôľa zo strany vedenia mesta, bolo by možné aj za pomoci dobrovoľníkov zlepšiť tento významný, no zanedbávaný priestor.

Obyvatelia Sídliska by napríklad uvítali športovisko pre deti, jeden z betónových kruhov využiť a prerobiť na kultúrny priestor, aby sa tam mohli konať výstavy, divadelné predstavenia, čítanie básní – spraviť malé pódium, doplniť lavičky, vytrhať burinu. Záujem je tiež o doplnenie informačných tabúľ o Banskej Bystrici, nástenky o podujatiach, či o umiestnenie vtáčich búdiek. Pozdĺž pásma zelene by mohlo v budúcnosti vzniknúť akési arborétum, náučný chodník, ktorý by mohli využívať napríklad základné školy v rámci výučby.

V auguste sa uskutoční jedna brigáda, v rámci ktorej sa upravia lavičky a smetné koše, obrúsia a namaľujú. V septembri bude pokračovať úprava mobiliáru a doplnia sa lavičky a smetné koše. Starej fontáne, ktorá sa nachádza pri parkovisku pred Športovým gymnáziom, vdýchnu dobrovoľníci svojou prácou nový život, a to konkrétne mozaikovou technikou.

Sídlisko ožije nielen vďaka práci dobrovoľníkov a obyvateľov, ale aj organizovaním neformálnych stretnutí ako napríklad susedské pikniky a burzy, ktorých tradíciu chcú organizátori odštartovať v septembri 2015.

(pef), Eva Ščepková

Pozri tiež

Martin Turčan: „Sme proti navrhovanému navýšeniu daní v meste, povieme vám aj prečo…“

Hovorí sa, že štátny rozpočet je zákonom roka a čísla v ňom veľa naznačia o tom, ako bude …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *