Ochrana vodných zdrojov 2O19

Slovenská agentúra životného prostredia organizačne zastrešuje medzinárodnú konferenciu Ochrana vodných zdrojov 2019 – Od environmentálnych cieľov ku kvalitnej pitnej vode, ktorá sa uskutoční 17. – 18. júna 2019 v Bratislave v rámci podujatí pod záštitou predsedníctva SR vo Vyšehradskej skupine.

Odbornými garantmi programu podujatia sú Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) a Výskumný ústav vodného hospodárstva.

Konferencia je zameraná na zvýšenie povedomia  v oblasti ochrany a manažmentu vodných zdrojov s dôrazom na zabezpečenie kvality zdrojov určených na odber pitnej vody a prezentovanie najnovších poznatkov z tejto oblasti. Jej cieľom je aj vytvorenie platformy na výmenu skúseností s prípravou plánovacích dokumentov, ich implementáciou, finančným zabezpečením, realizáciou programov opatrení a hodnotením efektívnosti ich nastavenia. Dôležitou časťou konferencie je medzinárodná výmena skúseností a poznatkov v rámci širokého spektra domácich a zahraničných expertov. Okrem zástupcov krajín Vyšehradskej skupiny na tomto podujatí vystúpia napr. aj odborníci z Európskej environmentálnej agentúry a  Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. O význame tohto podujatia svedčí aj to, že na jeho otvorení sa zúčastní aj štátny tajomník MŽP SR Norbert Kurilla.

Viac informácií o konferencii a jej programe nájdete na http://water-resources.sazp.sk/.

TS SAŽP, Iveta Kureková, foto ilustr.red.

Pozri tiež

Majster sveta ozdobí triatlon v Bátovciach na Honte

Do poslednej chvíle nevedeli organizátori z Delfín klubu Nitra či dostanú povolenie na usporiadanie tohoročných Majstrovstiev …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *