Odchádza človek a srdce, službu druhým, lásku, obetavosť a odvahu necháva medzi živými!

Vtedy, v šesťdesiatych rokoch minulého storočia kraľoval určitú dobu svetovému disku náš olympionik Ludvík Daněk a ešte za čias jeho úspechov si začal vážne kliesniť cestu na svetový diskársky olymp aj ďalší československý reprezentant Imrich Bugár. V Dukle Banská Bystrica lietal disk najďalej z rúk pretekárov Ota Ozoráka, Petra Zdráhala, ale boli i ďalší skvelí diskári – Gejza Valent, Jiří Žemba, z guliarov okrem Jaroslava Vlka napríklad litoměřický rodák Jaroslav Brabec, ale i mnohí nespomenutí.

Petr Zdráhal sa narodil na Morave v 1948 roku a azda iba 10 násobný majster Slovenska v hode diskom Oto Ozorák, ktorý s ním spával v jednej izbe pri výjazdoch atlétov Dukly Banská Bystrica by o ňom mohol dnes hodnoverne popisovať i tie jeho najmenšie športové udalosti a úspechy…

Petr Zdráhal (na snímke) narukoval na základnú vojenskú službu do Dukly Banská Bystrica ako talentovaný atlét  ešte v roku 1967. V roku 1969 odišiel do civilu, aby začiatkom sedemdesiatych rokov minulého storočia, ako špičkový športovec posilnil v úlohe aktívneho športovca – vojaka , vtedajšiu skvelú atletickú Duklu Banská Bystrica.

Zvykne sa však vravieť, že cesty niektorých talentovaných športovcov na ľudský olymp spozoruješ v súvislostiach ich úspešného života až v čase, keď opúšťajú svojich najbližších a najmilších, keď sa s nimi prídu rozlúčiť priatelia a známi, všetci, ktorí si uvedomujú, že patrí sa venovať významnou mierou starostlivému odchodu z tejto zeme každému, kto mohol rokmi hodnotiť svoj príchod na svet.

Petr Zdráhal žil medzi nami 70 rokov a v tričku s logom tohto klubu dosiahol svoj rekordný hod práve na banskobystrických Štiavničkách. Písal sa 9. september 1974, kedy z jeho ruky doletel disk až do vzdialenosti 58 metrov a 20 cm.

Petr Zdráhal sa však s plnou zodpovednosťou venoval aj svojmu vzdelaniu. Vyštudoval právnickú fakultu, dokonca po úspešnom zvládnutí rigoróznej skúšky získal titul JUDr. V texte pod úvodnou fotografiou spomenutý fotograf, žiaľ dnes už nežijúceho JUDR. Petra Zdráhala, aj dnes dvorný fotograf súčasného Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica, Ján Miškovič, pre internetové magazíny v ktorých je tento nekrológ uverejnený povedal:

 „ Bol hlavne skvelým človekom. Vo chvíli, keď mám o ňom pred opustením pozemského života povedať to, čo cítim, skonštatujem: Petr odchádza, ale v nás, ktorí sme ho dobre poznali zanecháva plné srdce obohatené úprimnou službou druhým, láskou, obetavosťou a odvahou. „

Aj také zvyknú byť slová na rozlúčku o jednom z mnohých v dlhom rade Klubu priateľov Dukly, ktorí opúšťajú po pomerne náhlej a rýchlej smrti tento svet.

JUDr. Petr Zdráhal futbal v drese Dukly nikdy nehral. Mal však priateľov i v tejto veľkej rodine, ktorá mu aj touto cestou pri rozlúčke v utorok 25. júna v banskobystrickom Krematóriu o 14.00 hod. toho roku tíško, ale úprimne pošepne už tam hore, nad náš pozemský život:

Česť a nehynúca pamiatka pre Tvoj život, náš priateľ s logom Dukla, Petr Zdráhal!

Jozef Mazár, foto: Ján Miškovič

Pozri tiež

Návraty k 75. výročiu oslavám SNP fotoreportážou

Tohoročné oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania mali nie len centrálne oživené bohaté, dôstojné a stále …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *