Otvorená grantová výzva „Nápady pre Zdravé mesto“

Komunitná nadácia Zdravé mesto, ktorá oslávila minulý rok svoje 25. narodeniny hľadá nápady pre zdravé mesto.

Východiskom grantovej výzvy Nápady pre Zdravé mesto sú princípy hnutia Zdravé mestá definované Svetovou zdravotníckou organizáciou /WHO/. Na ich základe bola v roku 1994 vytvorená aj Komunitná nadácia Zdravé mesto. Podľa definície WHO Zdravé mesto je také, ktoré neustále vytvára a zlepšuje svoje fyzické a sociálne prostredie a rozširuje komunitné zdroje, ktoré ľuďom umožňujú vzájomne sa podporovať pri plnení všetkých životných funkcií a pri rozvíjaní ich maximálneho potenciálu. Je to mesto, ktoré podporuje kvalitu života v týchto oblastiach:

  • zdravé a čisté životné prostredie
  • stabilný a udržateľný ekosystém
  • silné a vzájomne sa podporujúce komunity
  • účasť verejnosti na rozhodnutiach, ktoré sa dotýkajú ich života
  • podpora vzdelávania
  • poznania histórie a zachovávanie kultúrneho dedičstva
  • umenie a voľnočasové aktivity
  • zdravý životný štýl.

Prostredníctvom grantovej výzvy chce nadácia podporiť aktivity a projekty, ktoré rôznymi spôsobmi prispievajú k tvorbe a rozvoju zdravého mesta a komunity, v ktorej žijeme a pôsobíme. Vyzýva preto k predloženiu stručného projektového zámeru, nápadu, ktorý by chceli realizovať obyvatelia Banskej Bystrice a Zvolena. Uzávierka prijímania žiadostí je 5. 6. 2020 .

Formulár nájdete na knzm.egrant.sk

KNZM , Beata Hirt, ilustr. foto redakčné

Pozri tiež

Pacienti s SMA: pandémiou to pre nás nekončí

Pacienti so spinálnou muskulárnou atrofiou (SMA) strávili pandémiu COVID-19 v strachu o prežitie. Korona vírus je pre …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *