Pandémia koronavírusu so sebou priniesla nevídané ekonomické dopady

Na Slovensku je v ohrození chudobou takmer 900-tisíc obyvateľov. V boji s ekonomickými dopadmi pandémie koronavírusu im pomáha Spoločnosť Úsmev ako dar, Pobočka pre Banskobystrický kraj.

Pandémia koronavírusu so sebou priniesla nevídané ekonomické dopady. Státisíce ľudí čelia obrovskej chudobe či dokonca strate strechy nad hlavou. Pomocnú ruku im preto podáva Spoločnosť Úsmev ako dar. V spolupráci s partnermi sa snaží postarať o tých najohrozenejších v Banskobystrickom kraji tak, aby toto obdobie dôstojne prežili.

Rizikom chudoby alebo sociálneho vylúčenia je ohrozených viac ako 870-tisíc obyvateľov Slovenska (Zdroj: EUR SILC 2019). Ako uvádza Miroslava Gubalová, predseda z banskobystrickej pobočky Úsmev ako dar, práve v tomto období, pár týždňov po vyhlásení núdzového stavu a zavedení karanténnych opatrení, pociťujú títo ľudia dopady krízy spôsobenej koronavírusom najsilnejšie.

„Dôvodom sú najmä ekonomické následky pandémie. Ohrozené skupiny ľudí významne pociťujú chýbajúce príjmy, nulové úspory, riziko straty bývania aj ťarchu neúnosných výdavkov na základné potraviny a hygienické prostriedky,“

upresňuje M. Gubalová.

Ohrození ľudia čelia náročným situáciám a pociťujú nedostatok finančných prostriedkov celoročne. Pobočky občianskeho združenia Spoločnosti Úsmev ako dar v každej situácii citlivo reagujú na potreby týchto ľudí a snažia sa im pomôcť v každej situácii. Tento rok je však situácia mimoriadne náročná.

Partnerská spolupráca sa stáva kľúčovou

Epidemiologická situácia na Slovensku si aj zo strany banskobystrickej pobočky Úsmev ako dar vyžiadala zmenu prístupu k vykonávaniu svojej činnosti. Na jednej strane to znamená presun aktivít do online prostredia. Nástroje elektronickej komunikácie umožňujú nadväzovať obchodné kontakty a často vyúsťujú do konkrétnej formy pomoci. Na druhej strane je potrebné prispôsobenie sa bezkontaktnej práci s ohrozenými skupinami ľudí a výkon práce v teréne.

„Na túto situáciu zareagovala spoločnosť Škoda AUTO Slovensko, ktorá prostredníctvom svojho partnera TODOS Ružomberok zapožičala vozidlo Škoda Fabia, vďaka čomu prichádza konkrétna pomoc ku ohrozeným ľuďom včas,“

približuje Jana Ďurinová, ktorá zabezpečuje pomoc rodinám v teréne.

„Sme veľmi radi, že vozidlá značky ŠKODA môžu byť užitočné všade tam, kde to je potrebné. Spolu s našimi partnermi sme rôznym organizáciám, krajom či nemocniciam poskytli už takmer 70 vozidiel, vďaka čomu môžu zabezpečovať včasnú pomoc. Spolupatričnosť je v súčasnej situácii nesmierne dôležitá, preto chceme v pomoci naďalej pokračovať a s našimi predajcami poskytnúť ešte viac vozidiel tým, ktorí to najviac potrebujú,“

dodáva na záver Marek Růžička, konateľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.

O občianskom združení

Spoločnosť Úsmev ako dar už 38 rokov vykonáva terénnu sociálnu prácu, posilňuje systémovú svojpomoc širokých rodín, pripravuje a sprevádza náhradných rodičov, buduje centrá pre obnovu rodiny a zariadenia núdzového bývania, či domy na polceste pre mladých bez rodinného zázemia, poskytuje opusteným deťom oporné vzťahy, napĺňa ich potreby v oblasti voľného času a osobnostného rozvoja, sieťuje kompetentných odborníkov a podieľa sa na tvorbe legislatívnych noriem. Plnohodnotné a harmonické detstvo v kruhu rodiny je nezastupiteľnou hodnotou ako pre každé dieťa, tak pre celú spoločnosť. Táto hodnota si zaslúži ochranu a deti, ktorým ju nemôžu sprostredkovať vlastní rodičia, si zaslúžia podporu zo strany občianskeho združenia Úsmev ako dar. Svoje poslanie napĺňa združenie prostredníctvom pobočiek v jednotlivých krajoch. Úsmev ako dar, Pobočka pre Banskobystrický kraj, má v starostlivosti klientov regiónu, ktorým cielene pomáha prostredníctvom terénnej práce, materiálnej pomoci, vzdelávania aj poradenstva.

Zdroj a foto : TS Úsmev ako dar, Ivana Latiaková

Pozri tiež

Pacienti s SMA: pandémiou to pre nás nekončí

Pacienti so spinálnou muskulárnou atrofiou (SMA) strávili pandémiu COVID-19 v strachu o prežitie. Korona vírus je pre …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *