Parkovací fond sa využije na vybudovanie parkovacích miest v Sásovej a v Podlaviciach

V meste pod Urpínom rastie z roka na rok počet osobných automobilov. Banskobystričania žijúci na sídliskách častokrát vyžívajú na parkovanie trávniky či chodníky. Samospráva intenzívne rieši parkovaciu politiku v meste nielen z dlhodobého hľadiska, ale zároveň hľadá možnosti ako čo najrýchlejšie znížiť deficit parkovacích miest predovšetkým na sídliskách, s maximálnym ohľadom na verejnú zeleň.

Ak by malo mať každé auto v Banskej Bystrici svoje miesto, muselo by sa vytvoriť ďalších 10 000 parkovacích miest.

„Už v minulom roku sme vytipovali lokality, kde majú Banskobystričania s parkovaním najväčší problém. V týchto dňoch spracúvajú odborné útvary mesta konkrétny materiál, ktorý nám ukáže rôzne alternatívy parkovania. Ten následne posúdime spoločne s obyvateľmi jednotlivých mestských častí. Do rozhodovacieho procesu chceme vtiahnuť Banskobystričanov a dosiahnuť tak všeobecný konsenzus,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Zámerom samosprávy je na budovanie mestských parkovacích plôch využívať parkovací fond – položku, ktorá bola do rozpočtu mesta zavedená po prvý raz v minulom roku. Jeho príjmom budú všetky výťažky z plateného parkovania a poslúži práve na účely budovania nových parkovacích miest. Prvými projektmi, financovanými z parkovacieho fondu, bude v roku 2016 výstavba 120-tich parkovacích miest na Rudohorskej ulici v Sásovej a vybudovanie parkoviska na Povstaleckej ulici v Podlaviciach.

Mesto chce okrem výstavby parkovísk a parkovacích domov riešiť aj problém statickej dopravy. Za najrýchlejší spôsob vytvorenia nových možností na parkovanie považuje mesto zmenu organizácie dopravy tam, kde je to možné. Môžme teda očakávať zjednosmernenie ulíc, ale aj zavedenie zákazu parkovania firemných dodávok v obytných zónach, ktorých je naozaj mnoho a zaberajú v už aj tak preplnených sídliskách veľa miesta.

Malo by sa pristúpiť aj k zatraktívneniu mestskej hromadnej dopravy. pripravujú sa zmeny trás jednotlivých liniek, ktoré by viac ľuďom vyhovovali.

V centre mesta s parkovaním  samospráva výrazný problém nevidí. Za výhodu považuje existujúce záchytné parkoviská, ktoré sa nachádzajú pri Dome kultúry, Krajskej prokuratúre a za riekou Hron smerom na malú stanicu. Tie môžu obyvatelia a návštevníci mesta využívať za poplatok 1 euro na celý deň.

zdroj: mesto BB, upravil mp

 

Pozri tiež

Martin Turčan: „Sme proti navrhovanému navýšeniu daní v meste, povieme vám aj prečo…“

Hovorí sa, že štátny rozpočet je zákonom roka a čísla v ňom veľa naznačia o tom, ako bude …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *