Poslanci schválili nové pravidlá pre dotácie z rozpočtu mesta

Mesto Banská Bystrica pod vedením primátora Jána Noska pokračuje v pomerne zásadných zmenách vo fungovaní miestnej samosprávy. Dokazuje to aj novembrové zasadnutie Mestského zastupiteľstva, na ktorom poslanci schválili niekoľko dôležitých zmien. Jednou z nich je aj zmena Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.

Materiál bol pripravovaný takmer pol roka a nerodil sa ľahko. Jednou z najdôležitejších zmien vo schválenom VZN je zavedenie novej schémy prideľovania dotácií. K súčasným dotáciám primátora a komisií pribudnú priame dotácie. Z nich by mali byť podporené projekty a podujatia, ktoré budú zapracované priamo do rozpočtu mesta a schvaľovať ich bude mestské zastupiteľstvo. Dotácie komisie budú prideľované tak ako doteraz. Do výšky 4 000 eur ich schvaľuje priamo príslušná komisia a nad túto čiastku ich už schvaľujú poslanci v mestskom zastupiteľstve.

„O dotáciu primátora možno žiadať počas celého roka, najneskôr však mesiac pred plánovaným začiatkom realizácie projektu. Pre účely primátorských dotácií je vyčlenená vo výške 10-tich percent z dotačného balíka, ktorý je spravidla 2 % z predpokladaného výnosu dane z príjmov. Hlavným motívom je flexibilná podpora zaujímavých projektov počas celého roka,“ hovorí Beáta Farkašová, vedúca Ekonomického odboru MsÚ.

Významnou zmenou je tiež, že jednotlivé projekty budú môcť byť v danom roku podporené len raz. Čo má odstrániť duplicitné financovanie projektov z rozpočtu mesta. Podľa nového VZN je tiež predkladateľ povinný doložiť, že použije aj iné zdroje a to vo výške 20% z poskytnutej dotácie. Cieľom tohto ustanovenia bolo podľa Beáty Farkašovej, aby boli žiadatelia o dotácie motivovaný získať na projekty či podujatia aj mimorozpočtové zdroje.

Vladimír Pirošík (Banskobystrická alternatíva) si myslí, že návrh nie je dobrý a považuje platný stav za lepší. Vymenoval niekoľko dôvodov, prečo sa rozhodol tento návrh nepodporiť.

„Predložený návrh z môjho pohľadu nespĺňa ani základnú normu na to, ako má vyzerať právny predpis. Je plný výnimiek a výnimiek z výnimiek, podľa mňa neopodstatnených. Zároveň oslabuje kompetencie komisií a rozväzuje ruky primátorovi,“ apeloval Vladimír Pirošík na poslancov, aby návrh nepodporili.

Viacero poslancov tiež kritizovalo, že nové VZN nepočíta s možnosťou predkladať žiadosti o dotácie elektronicky. To vysvetlil 2. viceprimátor Martin Turčan tým, že súčasťou žiadosti je aj originál čestného prehlásenia žiadateľa. Poslanci po dlhšej diskusii nakoniec návrh aj bez podpory poslaneckého klubu Banskobystrickej alternatívy schválili.

Nové znenie všeobecne záväzného nariadenia je v týchto dňoch dostupné na Úradnej tabuli pred MsÚ v Banskej Bystrici alebo na internetových stránkach mesta.

(pef)

 

Pozri tiež

V Kremnici prerozdelili ďalšie dotácie na kultúru a šport

Celkom siedmich žiadateľov podporili mestskí poslanci v druhom termíne prerozdeľovania dotácií z rozpočtu mesta Kremnica …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *