Poslanci schválili VZN k zvyšovaniu daní, a podporili tak vyrovnaný rozpočet mesta Banská Bystrica na rok 2020

Banskobystrickí poslanci 10. decembra na 8. zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili vyrovnaný rozpočet na rok 2020, ktorého príjmová aj výdavková strana počíta s objemom takmer 90 mil. eur. Hlasovaniu o tomto bode predchádzalo schvaľovanie Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatku, ktoré upravuje výšku sadzieb daní z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad.

Jeho schválením by sa malo vybrať o 2,3 mil. eur viac na dani z nehnuteľnosti. Prostredníctvom zmenených poplatkov za komunálny odpad by sa mala zabezpečiť vyrovnanosť príjmov a výdavkov v odpadovom hospodárstve. Vďaka zodpovednému rozhodnutiu poslancov môže v budúcom roku samospráva bez problémov zabezpečiť nielen plnenie základných služieb, ale aj pokračovať v príprave rozvojových projektov. Na zasadnutí posledného tohtoročného zastupiteľstva sa zúčastnilo 29 poslancov. V prípade schvaľovania VZN o miestnych daniach a poplatku hlasovalo za 20, proti 5 a zdržali sa 4 prítomní poslanci.

„Nie je to len o zvyšovaní daní. Ďakujem všetkým poslancom, ktorí sa aj napriek tomu, že je to nepríjemná a nepopulárna zmena, rozhodli k návrhu nového VZN pristúpiť zodpovedne a podporili ho. Vyššie miestne dane v tomto prípade idú ruka v ruke so skvalitňovaním služieb pre obyvateľov,“

hovorí primátor Ján Nosko.

Sadzby miestnych daní sa naposledy zvyšovali v roku 2012 a za sedem rokov sa toho v Banskej Bystrici veľa zmenilo. Zamestnanci materských škôl, školských jedální, sociálnych zariadení a mestskej polície majú výrazne vyššie platy. V roku 2012 mesto kosilo trávniky na ploche 6,6 mil. m², budúci rok to bude až 8,5 mil. m². Pri zimnej údržbe chodníkov sa ich plocha, na základe chodníkovej novely, zvýšila o 310 tisíc m².

„Budeme mať viac mechanizmov na letnú i zimnú údržbu a zvýšili sme aj frekvenciu čistenia chodníkov. Pozitívom je skvalitňovanie odpadového hospodárstva, o čom svedčí viac ako 6 tisíc nových nádob, 160 polopodzemných kontajnerov, 28 nových vozidiel na odvoz odpadu s GPS monitoringom, umývanie kontajnerov či dočisťovanie stojísk. V roku 2012 bolo 192 pracovníkov v sociálnych službách mesta, v roku 2020 to bude 285 ľudí. Investujeme aj do mestskej hromadnej dopravy,“

dopĺňa primátor mesta Ján Nosko.

Pokiaľ ide o dopady zvýšenia daní a obyvateľov mesta Banská Bystrica, daň za byt 70 m² sa zvýši o 0,99 eur/mesiac, daň za jednopodlažný dom 120 m² o 2,5 eur/mesiac, za prízemný dom 120 m² o 2 eurá/mesiac. Daň za pozemok v prípade záhrady veľkej 800 m² sa zvýši o 0,71 eur/mesiac, daň za garáž 20 m² o 0,67 eur/mesiac a pokiaľ ide o zastavanú plochu 150 m² daň za pozemok bude vyššia o 0,20 eur/mesiac. Daň za priemyselnú stavbu 500 m² o 58,33 eur/mesiac a daň za stavbu na podnikanie 300 m² bude vyššia o 35 eur/mesiac. Poplatok za komunálny odpad sa zvýši o 0,31 eur/mesiac.

Zároveň platí, že VZN počíta s 50-percentnou úľavou pre seniorov nad 62 rokov, zdravotne ťažko postihnutých a osoby v hmotnej núdzi.

Na zasadnutí 28 prítomných poslancov hlasovalo aj o návrhu rozpočtu mesta Banská Bystrica na roky 2020 – 2022. Za schválenie rozpočtu hlasovalo 21 poslancov, zdržali sa 7 a proti nebol nik.

V rámci bežného, prevádzkového rozpočtu, počíta radnica s platbami na zmluvné a povinné platby hlavne do oblasti školstva, sociálnych služieb, odpadového hospodárstva, dopravy či miestnych komunikácií. V oblasti investícií plánuje samospráva pokračovať v ukončení začatých stavieb, najmä materských škôl, vytvoriť nové kapacity v sociálnych zariadeniach či pripraviť realizáciu častí investícií z plánu rozvojových aktivít mesta Banská Bystrica. Výška dlhu k 1. januáru 2020 je na úrovni cca 9 percent, čo vytvára vhodné podmienky na plánovanie investícií aj do ďalších rokov.

„Je to záväzok samosprávy, aby sme schválený rozpočet využili v prospech mesta a samotných obyvateľov,“

doplnil primátor mesta Ján Nosko.

Celkový rozpočet mesta na rok 2020 je 87,5 mil. eur, z toho na školstvo bolo vyčlenených takmer 36 mil. eur. Nezanevrieme ani na cesty a chodníky, kde je investičný dlh z predchádzajúcich vedení mesta stále citeľný. Na opravy miestnych komunikácií boli vyčlenené 2 mil. eur, na rekonštrukcie takmer 3 mil. eur a do správy a údržby investujeme cca 3 mil. eur. Na lepšie odpadové hospodárstvo pôjdu takmer 4 mil. eur a na skvalitnenie sociálnych služieb bude k dispozícii viac ako 6 mil. eur

Aj počas roku 2020 je na realizáciu projektov predkladaných obyvateľmi mesta v rámci participatívneho rozpočtu vyčlenená rovnaká suma ako v predošlom roku, a to 40 000 eur. Rozpočet rovnako počíta aj s dotačnou podporou projektov v oblastiach športu, kultúry, sociálnych služieb či cestovného ruchu.

TS Mesto Banská Bystrica, Dominika Mojžišová

Pozri tiež

Video│Na nočnej rybačke

TV Hronka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *