Posledné predprázdninové zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici už zajtra

V utorok 23. júna od 9. hodiny sa vo Veľkej sieni Mestského úradu v Banskej Bystrici (ul. ČSA 26) uskutoční v poradí piate zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici, potom začínajú aj poslancom prázdniny.

Poslanci budú rokovať o návrhu prvej zmeny rozpočtu na rok 2015. Jej realizovaním dôjde k navýšeniu príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu vo výške 385 913 eur a predmetom tejto zmeny je aj rozpustenie výdavkov určených na Participatívny rozpočet do realizácie víťazných projektov na základe hlasovania občanov.

Ďalším bodom programu je prerokovanie požiadaviek na riešenie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Banská Bystrica a priority z hľadiska riešenia územných plánov zón.

Poslanci sa budú zaoberať aj otázkou rekonštrukcie ZŠ Bakossova a dokončením rekonštrukcie ZŠ Moskovská. Pokiaľ poslanci návrh schvália, rekonštrukcia bude realizovaná v spolupráci so spoločnosťou STEFE a financovaná čiastočne z prvej splátky a čiastočne z budúcich úspor na nákladoch na vykurovanie po dobu 10 rokov. Celkové odhadované náklady sú podľa spoločnosti STEFE vo výške 550 000 eur.

Poslanci sa tiež budú venovať informatívnej správe o stave spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR). Verejné prerokovanie dokumentu PHSR s obyvateľmi mesta sa uskutoční vo štvrtok 25. júna 2015 o 16,30 na Radnici v Cikkerovej sieni a po zapracovaní pripomienok a prerokovaní tohto strategického dokumentu v odborných komisiách mestského zastupiteľstva by tak mohol byť predložený na schválenie na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Kompletný program ako aj materiály predložené na rokovanie mestského zastupiteľstva nájdete na stránke mesta.

Pozri tiež

V Mestskom parku pribudla zeleň

Počas uplynulých rokov sme pristúpili k revitalizácii zelene v Mestskom parku, na základe čoho museli byť vyrúbané …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *