POZVÁNKA EURÓPSKEHO ROZMERU

Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici pokračuje v 58. divadelnej sezóne s názvom „V znamení snov“. Na konci januára uvedie reprízy dvoch pozoruhodných inscenácií pre dospelých.

Európa v korešpondencii 

Autentické výpovede, spovede, tajomstvá výrazných osobností Európy zachytené v listovej korešpondencii. (Ne)známe osudy ikon vedeckého, politického či umeleckého života, ktoré žili na tomto kontinente od polovice 19. storočia až do dnešných dní: Èmile Zola, Marie Curie Sklodowská, Hannah Arendt, Martin Heidegger, Winston Churchill, sestra Mária Faustyna, T. G. Masaryk, M. R. Štefánik, Jiřina Šiklová, S. H. Vajanský, Dežo Ursiny, Július Satinský… a mnoho iných.

Inscenácia analyzuje minulosť, s nádejou, že porozumieme, dozvieme sa viac o udalostiach, ktoré ovplyvnili a stále ovplyvňujú našu prítomnosť. Herecký tím sa pokúša preniknúť do osudov európskych duší, oživiť, no neprivlastniť si ich históriu, bolesti ani radosti. Tak vzniká priestor, do ktorého inscenačný tím vpisuje svoj vlastný „list“. Niekde na pomedzí prežívania a predvádzania, na pomedzí dobového dokumentu a divadla, prostredníctvom magickej hry divadla na divadle.

Inscenáciu s celým hereckým ansámblom naštudoval režisér a umelecký šéf BDNR Marián Pecko. Jeho obrazotvorná réžia, založená na významovom kontrapunkte rešpektuje protirečivosť dejín. Posúva autenticitu listových odkazov do imaginatívnych dimenzií moderného divadla.

Amália dýcha zhlboka

Najčerstvejšia inscenácia z repertoáru pre dospelých. V sugestívnej réžii Mariána Pecka.

Amália žije v Rumunsku. Celý svoj život. V rozpätí 75 rokov vidíme dievčatko, ktoré s dojemným vtipom komentuje, ako sa jeho matka stala anjelom… Tínedžerku ako píše list z nemocnice, kam sa dostala po tom čo vojaci „zatkli“ jej milované prasa… Matku ako diskutuje s mŕtvym synom, ktorý zahynul pri pokuse o emigráciu z vlasti. Päťdesiatničku, ktorá s nedôverou sleduje, ako sa po nástupe demokracie otvárajú hranice…

Stretnutie s Amáliou, je stretnutím s nami samými. S tými, ktorí prežili istú časť svojich životov v období komunizmu. S tými, v ktorých žije krivda/sympatia/nostalgia/hnev… akákoľvek emócia pri spomienke na epochu sovietskej diktatúry.

Tím BDNR inscenáciu vytvoril ako príspevok k reflexii našej historickej príslušnosti ku krajinám východného bloku. Bez nároku na sentiment, s venovaním: Tým, ktorí tvrdia, že (vtedy) bolo dobre…

Európa v korešpondencii sa hrá v utorok 29. januára o 19.00 hodine. Amália dýcha zhlboka je na programe divadla v stredu 30. januára o 19.00 hodine – v zelenej vile Dominika Skuteckého na Skuteckého ulici 14.

Zdroj a foto: Bábkové divadlo na Rázcestí, Monika Tatarková

Pozri tiež

Otvorená grantová výzva „Nápady pre Zdravé mesto“

Komunitná nadácia Zdravé mesto, ktorá oslávila minulý rok svoje 25. narodeniny hľadá nápady pre zdravé …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *