Pozvánka – Slávnostné uvedenie knihy: ŠTEFAN MOYZES – ZA ŽIVOTA A V HISTORICKEJ PAMÄTI

ŠTEFAN MOYZES – ZA ŽIVOTA A V HISTORICKEJ PAMÄTI

Stredoslovenské múzeum uzatvorí prvý mesiac jubilejného roku 2019 predstavením publikácie o výnimočnej osobnosti mesta Banská Bystrica, neúnavnom obhajcovi slovenského národa. Už budúci štvrtok 31. 1. 201917.00 hod. v Thurzovom dome bude slávnostne uvedená do života kniha Štefan Moyzes – za života a v historickej pamäti.

Poznáte prvého predsedu Matice slovenskej?

Zborník Štefan Moyzes – za života a v historickej pamäti je zborníkom z konferencie, ktorú pri príležitosti 220. výročia narodenia Štefana Moyzesa usporiadalo Stredoslovenské múzeum v roku 2017. Vďaka neoceniteľnej spolupráci s Banskobystrickou diecézou, Katedrou histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela a Spolkom banskobystrických historikov Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied sa podarilo zorganizovať úspešnú medzinárodnú vedeckú konferenciu. Jej cieľom bolo vykresliť autentický portrét človeka, ktorý svojimi vedomosťami, skúsenosťou a rozhľadom vo veľkej miere prispel k rozvoju slovenského národa a jeho povedomia.

„To, čo zdobilo solúnskych bratov pred tisíc rokmi – láska k bohu a blížnemu, prejavujúca sa v hlbokej viere, vysokej kultúre a pravej vzdelanosti – to zdobilo biskupa Moyzesa po celý jeho život až do smrti. Preto nielen Cirkev a jej veriaci, ale aj iní slovenskí vzdelanci a kultúrni pracovníci v ňom vidia svoj vzor a nasledovaniahodný príklad,“

približuje mimoriadnu historickú osobnosť nášho mesta Mons. Marián Chovanec, šestnásty banskobystrický biskup. Štefan Moyzes bol skutočným nositeľom cyrilo-metodskej tradície, ktorý spojil vieru s kultúrou a umením. Práve Banská Bystrica sa stala miestom, kde s pomocou rovnako zanietených spolupracovníkov zrealizoval viaceré svoje zámery. To sa odzrkadlilo na budovaní Banskobystrickej diecézy, na založení Matice slovenskej, ale aj na formovaní slovenského národného života. V roku 1862 dokázal Štefan Moyzes presadiť, že na gymnáziu v meste pod Urpínom sa mohli žiaci vzdelávať aj v slovenskom jazyku. Viac o tomto výnimočnom človeku, ktorý vstúpil nielen do služieb cirkvi, ale aj národa sa dozviete už najbližší štvrtok v Thurzovom dome.

Zborník bol vydaný s finančnou podporou Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstva Banská Bystrica.

TS SSM BB, Martina Saktorová, www.ssmuzeum.sk , foto: archív SSM

Pozri tiež

ŽIVOT A DIELO BANSKOBYSTRICKÉHO ZLATNÍKA SAMUELA LIBAYA

ČO SA SKRÝVA V DEPOZITE s historikom Stredoslovenského múzea Filipom Glockom na tému ŽIVOT A DIELO BANSKOBYSTRICKÉHO ZLATNÍKA SAMUELA …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *