Pozvánka: MY SME MALÍ DIVADELNÍCI 2019

Stredoslovenské osvetové stredisko v spolupráci s obcou Slovenská Ľupča pripravilo aj v roku 2019 súťažnú prehliadku detského divadla a divadla dospelých hrajúcich pre deti. 

V tomto roku sa nám predstaví osem divadelných súborov. V kategórii dospelých hrajúcich pre deti bude reprezentovať Divadlo z kotolne UMB v Banskej Bystrici s inscenáciou ZA ZRKADLOM. V kategórii detskej dramatickej tvorivosti sa vystrieda sedem divadielok. Minuloročný víťaz regionálnej prehliadky a zástupca nášho regiónu na celoštátnej prehliadke „Zlatá priadka v Šali“ Divadlo Deväť statočných z Podkoníc s hrou DIEVČATKO SO ZÁPALKAMI. Iná skupina, tiež pod režijným vedením Lucie Petríkovej z Podkoníc, si hovorí Divadielko Bubáci a zahrá nám hru DVE VRANY.

Tretie divadielko z Podkonickej ZŠ, tentokrát s režisérkou Táňou Šagátovou sa volá 9 trpaslíkov a siahlo po slovenskej klasike DREVENÁ KRAVA. Domáca ZUŠ zo S. Ľupče sa tradične predstaví pod režijnou taktovkou Mirky Sedliakovej s dvoma súbormi. Prvý nám zahrá hru VALERIÁNKA a druhá skupina s bábkovou hrou KAMENNÝ MNÍCH. Z banskobystrickej ZUŠ J. Cikkera prichádzajú tiež dve divadlá. Prvé zahrá inscenáciu O MARUŠKE A NAŠEJ ZEMI a druhá „partia“ nám predvedie svoje talenty v hre TALENT.

Odborná porota rozhodne o tom, ktorý súbor pôjde náš región reprezentovať na krajskú prehliadku Rozprávkové javisko do Žiaru nad Hronom.
Vstupné: 1 € alebo Kultúrny poukaz.

V kategórii detskej dramatickej tvorivosti detí sa môže prihlásiť každý kolektív detskej dramatickej tvorivosti v Základných školách, súbory LDO pri Základných umeleckých školách, divadelné krúžky pri Centrách voľného času, v obciach a pod. Prezentujú sa v nej výsledky dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov (činoherné, bábkové, hudobno-dramatické, pohybové a pantomimické, dramatickej hry detí od 6 do 15 rokov) na školách a v krúžkoch. Samotnej účasti na prehliadke predchádza systematická práca pedagógov s deťmi a mládežou v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Na báze zdravej súťaživosti rozvíja talent, nadanie a odbornosť mladých ľudí v čase vyučovacieho a mimo vyučovacieho procesu. Súťaž je dobrovoľnou činnosťou detí a žiakov, napomáha rozvíjať ich záujmy a nadanie.

V kategórii divadlo dospelých hrajúcich pre deti sa môžu prihlásiť divadelné súbory mladých, ochotnícke divadlá a skupiny a jednotlivci, hrajúci inscenácie určené pre detského diváka v rôznych druhoch a žánroch činoherného, bábkového, hudobného a pohybového divadla. Je regionálnym stretnutím tvorcov divadla v rozmanitých štýloch, žánroch, druhoch a poetikách, je tribúnou inšpirácií a dramaturgických podnetov na zvyšovanie kvality scénických výpovedí určených predovšetkým detskému publiku.

SOSBB, foto: archív ZŠ Slovenská Ľupča

Pozri tiež

Kolónii belorítky domovej v ČOV Rakytovce sa darí

V čistiarni odpadových vôd (ČOV) Rakytovce na administratívnej budove inštalovali v rámci projektov podpory biodiverzity 50 hniezd …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *