Pozvánka: URPÍN a deti

V meste pod Urpínom v piatok 9. novembra od 18:00 hod. v Športovej hale Štiavničky vystúpi folklórny súboru URPÍN z Banskej Bystrice a detské folklórne súbory Drienka zo Slovenskej Lupče, Matičiarik, Prvosienka, Radosť z Banskej Bystrice a Zornička zo Zvolena.

FS Urpín, foto: archív Urpín a deti

Folklórny súbor URPÍN patrí k špičkovým umeleckým telesám a reprezentuje slovenský folklór na mnohých podujatiach doma i v zahraničí. Za 60 rokov svojej činnosti tanečne a hudobne spracoval folklór mnohých oblastí Slovenska. Hlavným zameraním programovej skladby súboru sú oblasti Horehronia a Podpoľania, avšak program je doplnený aj o tance z iných oblastí Slovenska, ako sú Myjava, Zemplín, Šariš, Goral a iné. Počas svojho pôsobenia uskutočnil cez 2000 vystúpení, navštívil 24 krajín Európy, Ameriky, Afriky a Ázie. Absolvoval 64 zahraničných zájazdov a uskutočnil 240 vystúpení v týchto krajinách.

DFS Zornička, foto: Urpín a deti

Súbor bol založený v roku 1957 pod názvom Krajský súbor piesní a tancov pri Krajskom dome osvety v meste Banská Bystrica. K jeho vzniku viedla snaha skupinky nadšencov o založenie reprezentačného krajského folklórneho telesa, ktoré by scénicky stvárňovalo folklórne bohatstvo vtedajšieho banskobystrického kraja, najmä regiónu Horehronie a Podpoľanie. Prvé verejné vystúpenia v roku 1958 a desiatky ďalších vystúpení po celej republike boli natoľko úspešné, že bol súbor ako jeden z prvých slovenských súborov poverený reprezentáciou na Medzinárodnom folklórnom festivale v Nice, Francúzsko. Pri príprave na zájazd dostal aj dnešné meno: URPÍN – podľa vrchu nad Banskou Bystricou. V súčasnosti združuje okolo 50 prevažne mladých ľudí, ktorých spája láska k folklórnemu dedičstvu našich predkov. Za 60 rokov sa v ňom vystriedalo niekoľko generácií tanečníkov, hudobníkov a spevákov, z ktorých mnohí zostali verní folklóru až dodnes a sú z nich úspešní vedúci iných folklórnych súborov, najmä v regióne.

DFS Drienka, foto: ek

Detský folklórny súbor DRIENKA zo Slovenskej Ľupče vznikol v roku 2013 a pracuje pod Základnou umeleckou školou. V súčasnosti tento detský súbor navštevuje viac ako 140 detí, ktoré sú rozdelené podľa veku do troch tanečných skupín. Sústreďuje sa hlavne na spracovanie piesní a tancov stredného Slovenska a okrajovo aj z iných regiónov Slovenska. Pri súbore pracujú aj dve spevácke skupiny – staršia a mladšia, pričom vychováva aj viacerých inštrumentalistov na tradičné ľudové hudobné nástroje (píšťalka, heligónka…). Súbor má vlastnú detskú ľudovú muziku, ktorá dosahuje vynikajúce umiestnenia v piatich kategóriách od roku 2015 na súťaži O Ponickú fujarku. Za päť rokov pôsobenia sa DFS zúčastnil rôznych festivalov na Slovensku, ale v i zahraničí napr. v Bulharsku – Aheloj (získal 1. miesto na medzinárodnom detskom folklórnom festivale), v Poľsku – Poznaň, v Macedónsku – Ohrid, Bulharsku – Kranevo, Rumunsku – Iasii (vyhral 1. miesto a stal sa laureátom festivalu). Na domácich festivaloch súbor diváci mohli vidieť v Slatine nad Bebravou, v Heľpe, na Ponikách, v Čiernom Balogu, v Očovej… a v mnohých iných. V choreografickej tvorbe súbor na okresných a krajských prehliadkach získal strieborné a zlaté pásma. Tanečnú zložku DFS Drienka vedie PaedDr. Jana Krížová, PhD. a Martina Fodorová, tanečnú prípravku Bc. Tatiana Šagátová. Detskú ľudovú hudbu vedie Mgr. Art. Ivana Baczová.

DFS Matičiarik, foto mp

Detský folklórny súbor MATIČIARIK z Banskej Bystrice vznikol v roku 1990. V súčasnosti pracuje v súbore, v troch tanečno-speváckych zložkách, okolo 150 detí vo veku od 4 do 15 rokov pod vedením Renáty Dálikovej, Matúša Drugu a Eriky Mesíkovej. Súbor v roku 2015 oslávil 25. výročie svojho založenia. Počas týchto rokoch sa aktívne zúčastňuje regionálnych, krajských aj celoštátnych súťaží v speve a tanci, ako aj vystúpení na folklórnych festivaloch. Medzi posledné úspechy patrí Zlaté pásmo z krajskej prehliadky choreografií DFS v Kokave nad Rimavicou a titul Laureát a Zlaté pásmo z celoštátnej prehliadky sólistov tanečníkov Šaffova ostroha v Dlhom Klčove. Súbor spracováva tanečno-spevný materiál prevažne Podpolianskej, Horehronskej a Liptovskej tanečnej oblasti.

foto: DFS Prvosienka

Detský folklórny súbor PRVOSIENKA z Banskej Bystrice bol založený v roku 1980 a aktuálne má cez 60 členov. Od jari 1986 dodnes je umeleckou vedúcou súboru Ing. Iveta Bariaková, ktorá je zároveň aj choreografkou súboru. Od roku 1987 je ďalšou umeleckou vedúcou pani Helena Homolková. Počas celej existencie má súbor svoju detskú cimbalovú muziku. V rokoch 1990 – 2010 bol jej vedúcim Július Zachar, 2012 – jún 2018 Eva Stráňavská. Posledné roky súbor zastrešuje SZUŠ LAVUTA Alexandera Dašku. Odchovanci súboru pôsobia neskôr v mládežníckych súboroch po celom Slovensku a viacerí v Lúčnici. DFS Prvosienka prezentuje hlavne regióny Horehronie, Podpoľanie, Hont, no i Myjava, Kysuce, Goralské, Šariš. Súbor účinkoval okrem Slovenska (festivaly napr. Heľpa, Detva, Východná, Myjava, Hrušov, atď. aj v Česku, Bulharsku, Taliansku, Chorvátsku, Maďarsku, Dánsku, Poľsku, Francúzsku, Turecku, Nemecku, Macedónsku, Grécku, Čiernej Hore a je držiteľom viacerých domácich a aj zahraničných ocenení – Laureát festivalu vo francúzskom Montreali, cimbalovka a jej inštrumentalisti získali ocenenia na Celoslovenskej úrovni, boli účastníkmi Zem spieva, na Celoslovenskom festivale pod Inovcom tanečníci vytancovali strieborné pásmo, súbor je niekoľkonásobným víťazom a držiteľom Ponickej fujarky.

foto: DFS Radosť

Detský folklórny súbor RADOSŤ z Banskej Bystrice vznikol v septembri roku 1972 na pôde Základnej školy na Mládežníckej ulici. Súbor má zložku tanečnú, hudobnú, spevácku a inštrumentálnu. Súčasným zriaďovateľom je Združenie rodičov pri DFS Radosť. DFS RADOSŤ pracuje v mestskom prostredí, kde deti živý folklór nezažili, učia sa ho poznávať v súbore. Folklórny materiál čerpá z oblastí Horehronia, Podpoľania, Liptova, Hontu a pre spestrenie aj z východného a západného Slovenska. DFS Radosť má v repertoári cca 20 choreografií a detských hier a mnohé sólové čísla pre spev, hudbu a inštrumentár. V Radosti sa dnes stretáva približne 70 detí vo veku od 4 do 16 rokov, prevažne z mesta Banská Bystrica, ale aj z okolitých dedín. Súbor trénuje dlhé roky v týždni a podľa okolností aj formou víkendových sústredení. Za celé obdobie v súbore pôsobilo okolo 1000 tanečníkov, mnohí sa uplatnili vo významných slovenských folklórnych súboroch, viacerí aj v Lúčnici a SĽUK-u.

 

DFS Zornička, foto: archív Urpín a deti

Detský folklórny súbor železničiarov ZORNIČKA zo Zvolena vznikol v roku 1967 a minulý rok oslávil 50. výročie svojho založenia. Zakladateľkou súboru bola Mária Mázorová. Súbor má v repertoári spracované tradičné tance a spevy z obcí Detva, Očová, Dobrá Niva, Plachtince – Príbelce, Čierny Balog, Važec, Parchovany, Sečovská Polianka a Polomka. Medzi choreografiami je aj víťazná choreografia Celoštátnej prehliadky detských folklórnych súborov v Likavke 2015 „Zahraj, gajdoško!“, kde sa Zornička stala laureátom, a tiež choreografia „Aja-dom, taja-dom“, ktorá získala Zlaté pásmo na Celoštátnej prehliadke v Likavke 2017. Súbor má vlastnú detskú ľudovú hudbu, ktorá štýlovo interpretuje hru významných tradičných podpolianskych ľudových hudieb. Vedúcou a choreografkou súboru je Soňa Sýkorová Moumani, vedúci ľudovej hudby Milan Hronček a vedúca speváckej skupiny je Daniela Škodová.

 

URPIN a deti, Viliam Gruska, ilustr. foto: Urpin a deti

Pozri tiež

Víkendových a prázdninových podujatí je dostatok

Počas nadchádzajúceho víkendu bude v našom meste cítiť fašiangovú atmosféru. Môže sa stať, že natrafíte na …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *