Priekopník slovenskej prekladovej literatúry – Karol Kuzmány

Významné výročia Karola Kuzmányho si budú pripomínať v jeho rodisku – Brezne.

Historicky prvý podpredseda Matice slovenskej Karol Kuzmány sa narodil 16. novembra 1806 v Brezne a zomrel 14. augusta 1866 v Štubnianskych Tepliciach (dnes Turčianske Teplice). Tento rok si teda pripomíname 150. výročie jeho úmrtia, ale hlavne 210. výročie jeho narodenia.

Priekopník Slovenskej prekladovej literatúry

Karol Kuzmány je veľmi významný slovenský spisovateľ, novinár a estetik. V neposlednom rade je priekopníkom slovenskej prekladovej literatúry a spoluzakladateľ Matice slovenskej. Známa televízia v Banskej Bystrici nesie meno Hronka, rovnaké akým nazval Karol Kuzmány v rokoch 1836-38 svoju literárnu revue s podtitulom Podtatranská zábavnice. Vydával ju 3-krát ročne počas svojho pôsobenia v Banskej Bystrici (1832-36). Hoci nemal žiadne redaktorské skúsenosti, napriek tomu sa pustil do tohto náročného projektu.  V rokoch 1863-66 sa stal prvým podpredsedom Matice Slovenskej. Je všeobecne známe, že Matica slovenská mala pôvodne sídliť v Brezne, čo sa napokon nepodarilo a má sídlo v Martine, kde sa Karol Kuzmány veľkou mierou pričinil aj o založenie slovenského gymnázia.

Celoslovenské oslavy v Brezne

Celocirkevné služby Božie pri príležitosti 210. výročia narodenia a 150. výročia úmrtia evanjelického farára a superintendenta Karola Kuzmányho, významnej osobnosti slovenskej kultúry, budú v nedeľu 20. novembra o 10.00 h v evanjelickom chráme v Brezne. Kázeň prednesie generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. Po skončení služieb Božích bude nasledovať pietny akt pri pamätnej tabuli K. Kuzmányho, ako aj pestrý kultúrny program venovaný osobnosti Karola Kuzmányho. O 12.00 h sa uskutoční prehliadka expozície Literárne Brezno v priestoroch tamojšej evanjelickej fary. V Mestskom dome kultúry Brezno sa o 14.00 h začne slávnostný program „Život a dielo Karola Kuzmányho“. Budú v ňom účinkovať kolektívni členovia Mestskej organizácie Matice slovenskej v Brezne a viacerí hostia. Vystúpi napríklad spevácky zbor mesta Brezno, ktorý diriguje prof. Milan Pazúrik. V hudobno-literárnom pásme s názvom Noc novej básne v réžii Jozefa Prepletaného budú hrať Pavol Buček, Ján Buček, Martin Baksa, Milan Piovarči, ako aj učitelia a žiaci Základnej umeleckej školy v Brezne. Účinkovať bude aj Ivan Zvarík, sólista Štátnej opery Banská Bystrica, ženský komorný spevácky zbor Nádej pri Cirkevnom zbore ECAV Veľký Krtíš a ďalší umelci. Spomienkové slávnosti venované osobnosti Karola Kuzmányho pripravili Matica slovenská, ECAV na Slovensku, mesto Brezno a ďalší spoluorganizátori.

Z jeho tvorby si pripomeňme literárny časopis Hronka , ktorým rozvíjal kultúrny život stredného Slovenska. Bol skutočným znalcom literatúry a talentovaným básnikom, tiež výborným organizátorom a novinárom. Pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine, ale jeho život je úzko spätý aj s Banskou Bystricou a samozrejme s jeho rodným Breznom.

Aj v dnešných časoch je aktuálna jeho hymnická báseň Kto za pravdu horí (pôvodne Sláva šľachetným alebo Sláva statočným).

Kto za pravdu horí

Kto za pravdu horí v svätej obeti,
kto za ľudstva právo život posvätí,
kto nad krivdou biednych slzu vyroní:
tomu moja pieseň slávou zazvoní.

Keď zahrmia delá, orol zaveje,
za slobodu milú kto krv vyleje,
pred ohnivým drakom vlasť kto zacloní:
tomu moja pieseň slávou zazvoní.

Kto si stojí slovu, čo priam zhŕkne svet,
komu nad statočnosť venca v nebi niet,
koho dar nezvedie, hrozba neskloní:
tomu moja pieseň slávou zazvoní.

Pán Boh šľachetnosti nebo vystavil,
večné on pre podlosť peklo podpálil;
kto ctí pravdy božskej Božské zákony:
tomu moja pieseň slávou zazvoní.

Karol Kuzmány bol človekom s veľkým významom, od pruského kráľa Fridricha Viliama IV. získal dokonca zlatú medailu za vedu a umenie v roku 1856. Ak budete mať v nedeľu čas, príďte si uctiť jeho pamiatku do Brezna

mp

Pozri tiež

Foto: Fialový koberec kvetov ako z rozprávky

Každú jar sa lúka pri obci Bujakovo, neďaleko Brezna, premení na krásny fialový koberec. Obraz, …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *