Prokuratúra preskúma schválený územný plán mesta Banská Bystrica

Schválenie kontroverzného nového územného plánu mesta Banská Bystrica má svoju dohru. Nový územný plán bol schválený v marci tohto roku a už vtedy vyvolal búrlivú diskusiu nielen v mestskom zastupiteľstve ale aj medzi odborníkmi a širokou verejnosťou. Zaoberať sa ním teraz bude prokuratúra. Podnet na prešetrenie územného plánu spracovala a podala mimovládna organizácia Via Iuris a uvádza v ňom viacero dôvodov, na základe ktorých ho považuje za nezákonný.

Na marcovom zasadnutí mestského zastupiteľstva spochybnila právny stav ale aj kontroverzné stavby poslankyňa Ľudmila Priehodová (Banskobystrická alternatíva) a ona aj jej poslaneckí kolegovia z Banskobystrickej alternatívy postupne predložili niekoľko pozmeňovacích návrhov, ktoré boli jeden po druhom poslancami väčšinového klubu SMER-SD, SNS, SDKÚ-DS zamietnuté. Týkali sa napríklad stavieb malých vodných elektrární, výstavby pri Pamätníku SNP, či výstavby na Urpíne. Vystúpila vtedy aj právnička Eva Kováčechová z Via Iuris a poslancov upozorňovala na jeho nezákonnosť, napriek tomu bol územný plán schválený.

„Podľa nášho názoru bol územný plán schválený v rozpore s jeho zadaním, v rozpore s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou, niektoré akceptované pripomienky verejnosti neboli do znenia územného plánu zapracované a funkčné využitie plôch bolo nezákonne menené potom, ako prebehlo verejné prerokovanie územného plánu,“ zdôvodnila Eva Kováčechová, právna zástupkyňa združenia Via Iuris. Ako dodala, podľa ich názoru navyše okresný úrad pri dohľade nad prípravou územného plánu prekročil svoje právomoci.

Aj podľa vyjadrenia Imricha Vozára, právnika spolupracujúceho s Via Iuris, existujú dôvodné pochybnosti, že územný plán mesta nebol obstaraný a schválený v súlade so zákonom.

„Na jeho základe budú môcť byť realizované viaceré kontroverzné stavby, voči ktorým v minulosti viackrát protestovala banskobystrická verejnosť. Na základe jej hlasu preto Via Iuris zabezpečila spracovanie a podanie podnetu na prokuratúru, ktorá je tak povinná preskúmať zákonnosť procesu obstarania a schválenia územného plánu,“ uviedol Vozár.

Územný plán je jedným z  najvýznamnejších dokumentov mesta, ktorý na dlhé roky dopredu stanovuje jasné pravidlá o tom, ako sa bude mesto rozvíjať, aké stavby sa môžu postaviť, ako sa bude vyvíjať dopravná situácia mesta, kde bude verejná zeleň, kde detské ihriská, jednoducho všetko, čo k bežnému a každodennému životu mesta patrí.

„Sme si vedomí, že územný plán je nesmierne dôležitý dokument, týkajúci sa množstva rôznych subjektov a preto sme starostlivo zvažovali podanie tohto podnetu. Nemôžeme však nechať bez povšimnutia výhrady množstva obyvateľov Banskej Bystrice, ktorí upozornili na nezákonnosť obstarania a schválenia územného plánu, ktoré sa navyše udiali poza ich chrbát.“ vysvetľuje Imrich Vozár.

Podľa jeho vyjadrenia sa všetky uvedené stavby v územnom pláne ocitli spôsobom, ktorý vyvoláva značné pochybnosti nad zákonnosťou procesu obstarávania a schvaľovania.

Podanie podnetu na prokuratúru podporilo svojím podpisom viac ako 300 ľudí. Sú medzi nimi aj Beáta Hirt, riaditeľka Komunitnej nadácie Zdravé mesto, teoretička a historička architektúry Klára Kubíčková, bývalý dlhoročný pracovník ochrany prírody Marián Jasík či Martina Barancová Paulíková zo Združenia Slatinka.

„Dlhodobo upozorňujeme, že podľa nás je nový územný plán zlý nielen preto, že bol obstaraný v rozpore so zákonom ale aj preto, že obsahuje niekoľko kontroverzných až škodlivých stavieb. Sme radi, že organizácia Via Iuris podala podnet na prokuratúru, ktorá má kompetenciu rozhodnúť, či je nový územný plán v rozpore so zákonom. Očakávam, že prokuratúra skonštatuje nezákonnosť obstarania a podá proti novému územnému plánu protest,“ povedal pre Priekopník predseda poslaneckého klubu Banskobystrická alternatíva Vladimír Pirošík.

Pokiaľ prokurátor rozhodne, že je podnet opodstatnený a proces obstarania a schválenia územného plánu bol nezákonný, podá protest, ktorým sa bude musieť zaoberať mestské zastupiteľstvo a mohlo by sa tak stať, že nový územný plán by bol neplatný. Počkajme si ale na vyjadrenie prokurátora.

(pef)

Pozri tiež

Martin Turčan: „Sme proti navrhovanému navýšeniu daní v meste, povieme vám aj prečo…“

Hovorí sa, že štátny rozpočet je zákonom roka a čísla v ňom veľa naznačia o tom, ako bude …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *