Prvých 200 táborov pre deti dostalo podporu od kraja. Najbližší termín na podávanie žiadostí je v novembri

Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja sa rozhodlo podporovať aktivity a tábory pre deti a mládež v kraji. Tento rok po prvýkrát rozdelilo sumu 300 000 medzi viac ako 200 táborov. Hlavnou myšlienkou je urobiť tábory dostupné aj pre rodiny zo sociálne slabších rodín.

Banskobystrický samosprávny kraj vyčlenil pred letom sumu 300 tisíc eur z rozpočtu na podporu aktivít alebo táborov pre deti a mládež v Banskobystrickom kraji. Žiadateľmi mohli byť právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia (SZČO), mestá, obce, neziskové organizácie či registrovaná cirkev.

Ide o prvý rok, kedy kraj takouto formou podporuje tábory a aktivity pre deti a mládež. Cieľom BBSK bolo urobiť tábory v kraji dostupnejšie aj pre rodiny zo sociálne slabších rodín.

V tomto roku podporu získalo vyše 200 táborov. Podarilo sa podporiť mnoho športových táborov. Podporu získali napríklad Letný basketbalový tábor, Hokejový kemp, Futbalové leto, Lukostrelecký tábor, Sústredenie atletického klubu Mostáreň Brezno, Detská cyklistická akadémia.

A množstvo spoznávacích táborov: Tábor Zlatá horúčka v Banskej Štiavnici, Prázdninová škola tradičných techník v Španej Doline, Raketový tábor pre deti a mnohé ďalšie vo všetkých okresoch.

Podporu získali viaceré tábory, ktoré vďaka príspevku mohli byť rodičom poskytnuté bezplatne. Napríklad  pobytový detský letný tábor v Štiavnických Baniach, ktorého cieľom je, aby si deti udržiavali živý kontakt s krajinou, tiež to, aby sa cez pohybové aktivity odreagovali od digitálnych technológií.

„Po vyhodnotení žiadostí sme dostali nie jednu spätnú väzbu od organizátorov, ktorí spomínali, že iba vďaka tomuto príspevku sa podarí tábor zrealizovať. Napríklad Denný tábor na vidieku…, ktorý v Rimavskosobotskom okrese organizuje občianske združenie Šanca pre Dražice, by bol nedostupný pre väčšinu detí, hoci by rodičia mali zaplatiť za tábor možno pre niekoho len 40 eur,“

povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Suma na podporu táborov sa rozdelila pre jednotlivé okresy podľa toho, koľko v danom okrese žije detí podľa údajov Štatistického úradu.

Najviac táborov tak kraj podporil v okresoch Banská Bystrica, Zvolen, Lučenec a Rimavská Sobota. Približne štvrtina podporených táborov bola pobytová, ostatné boli denné tábory bez prenocovania.

Suma, ktorú môže organizátor od kraja získať na jedno dieťa na jednu aktivitu či tábor je maximálne 100 eur pri akcii s prenocovaním a dĺžka pobytu je od 4 do 7 prenocovaní. Pri aktivitách či táboroch, kde nie je zabezpečené prenocovanie, je suma dotácie na jedno dieťa maximálne 70 eur a dĺžka trvania aktivity od 4 do 7 dní.

Takto podporené aktivity sú naviazané na územie Banskobystrického samosprávneho kraja a určené pre deti od 4 do 18 rokov.

Kraj podporuje najmä aktivity, ktoré sú zamerané na vzdelávacie, kultúrno-poznávacie, športové alebo iné aktivity detí a mládeže a žiadateľ môže využiť dotáciu na zabezpečenie ubytovania, stravovania, prenájmu priestorov, odmeny a honoráre za lektorské, animátorské služby, dopravné služby poskytované dopravcom, vecné ceny, edukačné pomôcky, propagačné materiály alebo upomienkové predmety.

Po prvom ročníku, kedy sú dotácie pre aktivity a tábory pre deti od kraja poskytované, sa už o pár mesiacov môžu organizátori uchádzať o dotácie na budúci rok. Najbližšie bude termín, dokedy musí organizátor predložiť žiadosť, do 30. novembra 2019.

TS: Marcela Glevická, ilustračné foto: ŠK BCF Dukla BB

Pozri tiež

Banskobystrický kraj upratal vo svojom majetku, prišiel s jasným plánom pre nevyužívané budovy

Poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) na svojom včerajšom zastupiteľstve prijali strategický dokument, ktorý hovorí o nakladaní …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *