Radosť zo života s hudbou

Prof. Bela Felixa, jednej z najvýznamnejších osobností slovenskej hudobnej pedagogiky, ktorý ešte stále pôsobí na UMB v Banskej Bystrici, túto sobotu, 9. mája 2020, oslávi okrúhle 80. narodeniny.

K hudbe ho priviedol otec – dedinský učiteľ a evanjelický kantor cez spev, hru na husliach, organe. Dodnes zastáva teóriu, že v hudbe – je veľmi dôležitý hlboký zážitok, ktorý je niečím podobným ako naštartovanie termonukleárnej reakcie vo vesmírnych slnkách. Najhlbšie zážitky sú preto podľa neho často tie, ktoré pochádzajú z detstva či obdobia dospievania, hoci sa hudobné preferencie formujú po celý život v závislosti od príležitostí, ktoré jedinec zo svojho okolia dostane. Možno aj preto svoj život zasvätil najmä detskej hudobnej kreativite a rozdávaniu radosti z muzicírovania i práce s hudbou. Hudobný skladateľ a vysokoškolský učiteľ, emeritný profesor Belo Felix sa v tomto roku dožíva významného životného jubilea.

Profesor Belo Felix sa narodil v Divíne 9. mája 1940. V rokoch 1946 – 1951 absolvoval základná školu v Dvorníkoch (okr. Krupina), ku ktorej sa viaže jeho prvé stretnutie s hudbou. Keďže hontiansku dedinku elektrifikovali až začiatkom 50. rokov 20. stor., s orchestrálnou hudbou sa stretol až po presťahovaní sa s rodinou do Lučenca v lete roku 1951. Otcom zakúpené rádio zn. Largo „skúmal“ potenciometrom, prelaďoval vlnové rozsahy a spoznával dovtedy neznámu hudbu. Ako blesk z jasného neba ho jeden večer zasiahla 1. časť Symfónie č. 9 d mol s Ódou na radosť od Ludwiga van Beethovena.

Počas štúdií v Bratislave sa svet hudby Belovi Felixovi rozšíril zásadným spôsobom – „objavil“ symfonický orchester. Vidieť a počuť Slovenskú filharmóniu s Ľudovítom Rajterom, Ladislavom Slovákom – to bola predsa len iná „káva“. Pokiaľ nemal prednášky chodieval do Reduty, dokonca aj na generálky filharmónie. Ako študenti hudobných odborov mali vstupenky takmer zadarmo, hoci len na balkón.

Svoje miesto si hľadal aj vo swingu a jazze; hral najprv v malých skupinách, no potom urobil konkurz na tenor saxofón v skutočne profesionálnej kapele. Hrali v PKO, na rôznych plesoch, na čajoch v Horskom parku a dve sezóny v Umeleckej záhrade. Efektným záverom tohto obdobia bolo trojmesačné angažmán a kaviarni Hungaria v Banskej Bystrici. Po jeho skončení si však uvedomil, že toto robiť nechce. Nechcel, aby sa hudba stala pre neho iba zdrojom zárobku, aby sa vytratila chuť hľadať niečo nové. Popri profesii učiteľa si ňou však ako praktický muzikant či autor privyrábal tridsať rokov. Od roku 1991 pôsobí na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, v súčasnosti ako emeritný profesor.

Profesor Belo Felix sa venuje sa komponovaniu v oblasti populárnej hudby, najmä však tvorbe pre deti a pre spevácke zbory na texty rôznych autorov ako Krista Bendová, Daniel Hevier, Albín Škoviera a i. Komponuje taktiež scénickú hudbu pre profesionálne i neprofesionálne divadlá a detské hudobné divadlo (Ludus v Bratislave, Košické bábkové divadlo, Bábkové divadlo na Rázcestí).

„Bábkové divadlo pomáha oživovať neživé bábky – ako by sme sa podobali stvoriteľovi a vytvárame nový svet, ktorý tu dovtedy nebol…. bez divadla by bol svet veľmi smutný a pokiaľ by zaniklo, zaniklo by aj ľudstvo.“

V pedagogickej práci sa zaoberá elementárnou detskou hudobnou kreativitou, pracuje v lektorských zboroch celoštátnych prehliadok, vedie tvorivé dielne, od roku 1993 pracuje so slovenskými deťmi z Maďarska i s mentálne postihnutými deťmi.

Prof. Belo Felix je jednou z najvýznamnejších osobností slovenskej hudobnej pedagogiky, rovnako ako aj hudobno-dramatického vyučovania. Je nielen erudovaným odborníkom, ale aj skromným, skvelým človekom, ochotným kedykoľvek poradiť s cieľom motivácie k profesijnému napredovaniu a zdieľaniu spoločnej radosti z hudby. K významnému životnému jubileu želáme najmä pevné zdravie a ešte veľa radostí zo života s hudbou.

Zdroj a foto: Literárne a hudobné múzeum, Imrich Šimig

Pozri tiež

V letných mesiacoch má ŠVK pripravený bohatý program pre rodiny s deťmi

Štátna vedecká knižnica a Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici pripravili počas letných mesiacov …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *