FOTO: Raňajky s novinármi v Národnom lesníckom centre

Prezentácia Národného lesníckeho centra formou neformálneho posedenia s predstaviteľmi periodík, z dôvodu lepšej informovanosti verejnosti o jeho aktivitách a činnosti, ktorá sa konala 27.05.2019 v zasadačke generálneho riaditeľa NLC, sa stretla s pozitívnymi ohlasmi.

Lesníci nenechali nič na náhodu a pozvali do pléna tých najpovolanejších v daných odboroch, aby informácie boli podané z prvej ruky. Stretnutia sa okrem hlavného hostiteľa, generálneho riaditeľa NLC Bc. Ing. Ľuboša Halvoňa, PhD. zúčastnili Ing. Anna Miková, riaditeľka Ústavu lesných zdrojov a informatiky NLC Zvolen, doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., riaditeľ Archeologického ústavu SAV Nitra, PhDr. Ján Beljak, PhD., Archeologický ústav SAV Nitra, doc. Ing. František Chudý, CSc., Lesnícka fakulta TU vo Zvolene, Ing. Martina Slámová, PhD., Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene a PhDr. Marcel Pecník, riaditeľ Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici.

Nosnou témou stretnutia s názvom „Les vydáva svoje tajomstvá“ bola prezentácia využitia vysoko profesionálnej technológie založenej na laserovom mapovaní zemského povrchu (kombinácia leteckej kamery a laserového scaneru), ktorú NLC získalo vďaka podpore Švajčiarskeho finančného mechanizmu, vďaka ktorej je možné s presnosťou na centimetre zmapovať akékoľvek územie s cieľom identifikácie nielen kvality a kvantity všetkých vrstiev vegetácie a lesných porastov, ale tak ako sme sa mali možnosť dozvedieť, identifikácie všetkých objektov nachádzajúcich sa na území, ktoré pri leteckom snímkovaní nebolo práve vďaka porastom možné vidieť.

Ide napríklad o úplne presné zmapovanie korýt vodných tokov a ciest nachádzajúcich sa v horských oblastiach a v neposlednom rade mnohých archeologicky významných pamiatok, ktoré až do nasadenia tejto technológie do praxe boli človekom neobjavené.

Technika, ktorá tak mala prvotne slúžiť lesníkom ako podpora Programu starostlivosti o les, v mnohom pomáha aj iným dôležitým odvetviam. Vďaka použitiu spomínanej technológie nám boli pracovníkmi archeologického ústavu odprezentované mnohé archeologické nálezy. Spolupráca Ústavu lesných zdrojov a informatiky Zvolen a Archeologického ústavu SAV Nitra tak prináša spoločnosti dôležité poznatky z našej histórie a zachováva tak dedičstvo našich predkov pre budúce generácie.

Veríme, že sa aj vďaka tomuto stretnutiu a následnej prezentácii činnosti NLC verejnosti, dostanú tieto dôležité informácie k širokým vrstvám obyvateľstva a tie budú na základe nich vedieť, že o naše lesy sa s láskou starajú zanietení ľudia milujúci svoju prácu.

Ďakujeme p. Ing. et Ing. Jánovi Lichému, PhD. z Referátu komunikácie a marketingu NLC za pozvanie, občerstvenie i za malú pozornosť, vďaka ktorej môžeme skrášliť naše najbližšie okolie výsadbou nových stromčekov.

Zdroj a foto: red.

Pozri tiež

Vzdelávaním v lesníctve proti klimatickej zmene

Národné lesnícke centrum (NLC) aj počas karanténnych opatrení vyvolaných koronavírusovou pandémiu pokračuje prostredníctvom Programu rozvoja …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *