Reakcia Úradu BBSK na lživé vyjadrenia bývalého tajomníka predsedu BBSK

Úrad BBSK sa ohradzuje voči lživým vyjadreniam ohľadne navrhovanej zmeny rozpočtu kraja. Všetky zmeny rozpočtu vychádzajú z aktuálnych potrieb kraja a riešia havarijný stav zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti a chaos na Úrade, ktorý po sebe zanechalo predchádzajúce vedenie.

„Iba na pripomenutie, bývalé vedenie BBSK neustále porušovalo platné zákony a smernice, čím dochádzalo k poškodzovaniu kraja. Kvôli nelegálnemu zamestnávaniu prišiel kraj o 20-miliónov eur na rekonštrukciu ciest z fondov Európskej únie,“

približuje hovorca BBSK Matej Bučko situáciu za predchádzajúceho vedenia. Správa hlavného kontrolóra predložená na poslednom zastupiteľstva konštatovala, že v rokoch 2014 a 2015 došlo k 249 prípadom nedodržania interných predpisov a 10 prípadom nedodržania finančnej disciplíny v celkovej výške 25 088,46 eur. V roku 2017 došlo k porušeniu v 105 prípadoch, z toho 5 prípadov bolo porušenie finančnej disciplíny vo výške 19 826 eur.

Kontrola Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) zistila porušenie zákona pri výbere dodávateľov rekonštrukcií ciest v kraji. Napriek tomu, že bývalé vedenie kraja bolo v lete 2017 upozornené na nezákonnosť svojho postupu, ďalej pokračovalo v nezákonnom obstarávaní.  Očakáva sa, že voči kraju začne ÚVO správne konanie, ktorého výsledkom môže byť pokuta vo výške státisícov eur.

„Taktiež v posledných dňoch riešime neodborne pripravenú zmluvu na dodávku elektrickej energie, ktorú pripravoval vtedajší tajomník predsedu BBSK Ján Mora. V nej sa zaviazal odoberať elektrickú energiu z neexistujúcich odberných miest a verejné obstarávanie nastavil tak, že si uchádzači samy určovali detailné podmienky zmluvy,“

hovorí Bučko. Výsledkom je, že Úrad BBSK musí teraz doplatiť 38-tisíc eur za energiu, ktorú vôbec neodobralo, ale v zmluve sa zaviazalo, že aj napriek tomu ju v plnej výške zaplatí.

Navyše, kvôli nekompetentnosti a nečinnosti bývalého vedenia kraja, neboli v roku 2017 zrealizované investičné akcie v miliónoch eur. Aj keď boli v rozpočte schválené financie na tento účel, potrebných rekonštrukcií sa nedočkali desiatky domovov sociálnych služieb, školských zariadení a kultúrnych inštitúcií v kraji.

„Všetko iba kvôli tomu, že bývalé vedenie nebolo schopné nastaviť fungovanie Úradu tak, aby si plnil svoje povinnosti voči občanom kraja,“

dodáva hovorca BBSK.

„Kvôli týmto prípadom súčasné vedenie kraja žiada navýšenie rozpočtu na administratívu. Je potrebné obsadiť Úrad BBSK kompetentnými odborníkmi, aby vykonávali svoju činnosť zákonne, efektívne a v prospech občanov. Taktiež nám vyplýva povinnosť z Kolektívnej zmluvy navýšiť platy všetkým zamestnancov,“

vysvetľuje Matej Bučko dôvody rozpočtovej zmeny.

Podľa hovorcu sú totálnym zavádzaním aj tvrdenia bývalého vedenia o posilnení kompetencií predsedu BBSK. To je potrebné z dôvodu, aby bolo možné flexibilne riešiť havarijné stavy v zariadeniach BBSK.

„Nie je pravda, že by predseda BBSK mohol bez súhlasu zastupiteľstva len tak manipulovať s rozpočtom, navyšovanie rozpočtu nie je bez predchádzajúceho súhlasu zastupiteľstva možné. Posilnenie kompetencií predsedu BBSK je určené pre výnimočné stavy a presuny v rámci schválených položiek. Návrh ani zďaleka nedosahuje mieru kompetencií, ktoré mal počas svojej funkcie bývalý predseda Vladimír Maňka,“

vysvetľuje Bučko.

Médiá a propagácia

Samostatnou kapitolou sú výdavky na informovanie občanov kraja o jeho činnosti. Predchádzajúce zastupiteľstvo zastavilo vydávanie spravodajského mesačníka Náš kraj, lebo bolo bývalým vedením BBSK zneužívané na politickú propagandu strany ĽS NS. Vedenia kraja teraz žiada zastupiteľstvo o schválenie 130-tisíc eur na župný spravodaj, ktorý by mal objektívne, vyvážene a bez zbytočnej politickej propagandy informovať obyvateľov kraja o činnosti a kompetenciách župy.

„Iba pre porovnanie, oproti iným krajom je položka na mediálnu prezentáciu nízka, momentálne máme najnižšie výdavky, aj v prípade navýšenia budeme mať po Košickom kraji najmenej,“ hovorí Bučko.

Kritiky sa dočkal aj výdavok 20-tisíc eur na podujatia predsedu.

„Tieto financie sú potrebné na zabezpečenie stretnutí predsedu na reprezentačnej úrovni. Napríklad pri stretnutí s veľvyslancami nemáme žiadne prezentačné predmety, ktoré by sme im mohli venovať, a ktoré by reprezentovali náš kraj. Predchádzajúce vedenie tu zanechalo iba cédečká ultrapravicového speváka Ondreja Ďuricu.“

„Je príznačné, že ľudia, ktorí sedeli vo vedení kraja štyri roky a svojou nekompetentnosťou škodili tomuto kraju sa teraz najviac ozývajú. Našli sme po nich nefunkčný Úrad BBSK, hrozbu státisícovej pokuty od Úradu pre verejné obstarávanie a havarijné stavy v zariadeniach BBSK. Namiesto toho, aby podporili zmeny rozpočtu, kde boli vyčlenené prostriedky na tieto havarijné stavy, majú tú drzosť zavádzať verejnosť a bez hanby klamať občanom kraja,“

dodáva na záver v stanovisku Úradu BBSK Matej Bučko.

TS BBSK Matej Bučko

Pozri tiež

Zasadla mimoriadna bezpečnostná rada kraja: Odporúča obmedziť nakupovanie seniorom aj COVID-pozitívnym, tiež znížiť počty ľudí v predajniach

Vo štvrtok 7. januára opäť zasadala Bezpečnostná rada kraja Banská Bystrica. V reakcii na aktuálny vývoj …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *