Rok na župe znamenal rekonštrukcie ciest, opravy budov aj zvyšovanie platov najmenej zarábajúcim v krajských inštitúciách

Úrad BBSK na konci roka pripravil správu o tom, čo sa v roku 2018 podarilo.

Za rok Banskobystrický samosprávny kraj opravil prvých 100 kilometrov ciest, spustil malú školskú reformu na 15 stredných školách, získal podporu 2,3 milióna eur na deinštitucionalizáciu v sociálnych službách, pustil sa do rekonštrukcie knižníc, múzeí či zanedbaných budov.

Za prvý rok sa Banskobystrický samosprávny kraj pustil do viacerých opráv havarijných stavov, ktoré boli v predchádzajúcom volebnom období bez povšimnutia. Okrem riešenia zanedbaných stavov si Úrad BBSK stanovil priority, ktoré sa snaží napĺňať.

Na marcovom zastupiteľstve poslanci zo všetkých klubov odsúhlasili investičné zámery na najnutnejšie opravy vo viac ako 50 zariadeniach v správe BBSK. Na októbrovom zastupiteľstve poslanci schválili rozpočet na rok 2019 odzrkadľujúci priority BBSK bez jediného pozmeňovacieho návrhu.

„Teší ma konštruktívna spolupráca so Zastupiteľstvom BBSK. Nemá zmysel predstierať, že je vždy úplne bez problémov, že sme sa na všetkom dohodli na prvýkrát. Keď však ide o dôležité veci, ktoré môžu priniesť lepší život pre občanov v našom kraji, dokážeme sa rozprávať zodpovedne a konštruktívne,“

povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Prioritou je oprava ciest v kraji

V prvom funkčnom roku župana Luntera sa podarilo opraviť približne 100 kilometrov ciest. Napríklad viac ako 18,2 kilometra ciest v okrese Lučenec na šestnástich úsekoch sa dočkalo nového asfaltového povrchu. V okresoch Zvolen a Revúca bola položená nová vozovka na ďalších 7,7 kilometroch. Opravovali sa cesty v dĺžke asi 60 kilometrov v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Projektujú sa úseky v dĺžke 95,3 kilometra v okresoch Lučenec, Veľký Krtíš, Brezno a Poltár, úseky ako Vígľaš – Dolná Strehová, Vígľaš – Červeňany alebo Pôtor – Rákoš, tiež úseky Brezno – Sihla a Kokava nad Rimavicou.

Ešte pred zimnou sezónou sa podarilo urobiť lepšiu cestu pre ľudí, ktorí sa presúvajú v okolí Chopku z obce Bystrá, cez atraktívnu rekreačnú oblasť Tále pod Nízke Tatry.

Zničená fiľakovská Biskupická cesta sa kvôli nezákonnému verejnému obstarávaniu bývalého vedenia kraja napriek vyčleneným peniazom v rozpočte roky nerekonštruovala. Dnes už obyvatelia z Fiľakova i okolia môžu bezpečne jazdiť po Biskupickej ceste.

Spolu kraj plánuje do dvoch rokov zrekonštruovať 300 kilometrov ciest a minimálne 120 mostov.

Kraj spustil tiež pravidelnú linku do priemyselného parku pri Fiľakove, pretože si myslíme, že podpora cestovania uľahčí ľuďom nájsť si prácu.

Jednou z priorít župana Jána Luntera je oprava krajských budov. Budova gymnázia na Okružnej ulici na sídlisku Sekier vo Zvolene je opustená od roku 2014, kedy bolo zrušené miestne gymnázium Mateja Bela, a odvtedy budova chátrala. Kraj spustil projekt revitalizácie spolu s občanmi, ktorí spolurozhodnú o tom, aká bude nová funkcia budovy po jej rekonštrukcii. Na zvolenskom sídlisku Sekier už vďaka prvej fáze revitalizácie funguje telocvičňa pre verejnosť z okolia.

Rekonštrukcie sa dočká historická fasáda Thurzovho domu, ktorej poškodenie konštatovali odborníci už v roku 2008. Systematická obnova pamiatok začala už v tomto roku. Rekonštrukciou prešiel Tihányiovský kaštieľ v Radvani, v ktorom je dnes prírodovedná expozícia Stredoslovenského múzea.

V Lučenci kraj prispel na opravu historickej budovy Novohradského múzea a galérie a tiež budovy Novohradskej knižnice postavenej v roku 1932.

Polepšili si zamestnanci zriaďovateľských inštitúcií

Zamestnanci pracujúci v organizáciách zriadených samosprávnym krajom zarábajú od tohto roka viac. Najviac si polepšili tí, ktorí zarábali najmenej. Až 1 600 zamestnancov sa blížilo svojimi zárobkami k hranici minimálnej mzdy. Kraj uznesením garantoval, že nikto v organizáciách krajských inštitúcií nebude zarábať menej ako 580 eur.

Župa sa dostáva z izolácie

Za rok župu navštívilo 8 veľvyslancov a mnoho ďalších významných zahraničných návštev. Župan Ján Lunter absolvoval viac ako desiatku stretnutí v Bruseli a na Úrade BBSK od začiatku volebného obdobia Jána Luntera opäť visí aj vlajka Európskej únie.

BBSK spolupracuje s Novohradskou župou v Maďarsku. Župa chce obnoviť cezhraničné autobusové spojenie so Šalgotarjánom, už prebiehajú projekty z programu INTERREG, vďaka ktorým obnovia dva nové mosty vo Vrbovke a Ipeľskom predmostí.

Kraj sa otvára aj medzinárodnej spolupráci a dostáva sa z izolácie, v ktorej sa štyri roky nachádzal. V združení predsedov Vyšších územných celkov SK8, ktoré spoločne presadzuje požiadavky regiónov, má po predchádzajúcom období opäť svojho zástupcu aj BBSK. Ján Lunter bol zvolený za podpredsedu zoskupenia.

Ďalšou prioritou župana Jána Luntera je cestovný ruch a zvýšenie príjmov z turizmu.

V máji vznikla Rozvojová agentúra cestovného ruchu a kapacitne aj personálne sa posilnili Oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR) v kraji: OOCR Stredné Slovensko, OOCR Horehronie, OOCR Novohrad a Podpoľanie, OOCR Región Banská Štiavnica, OOCR Región GRON, OOCR Gemer a OOCR Dudince.

Kraj investuje 1%  z rozpočtu do rozvoja. Kraj si dal za cieľ zvýšiť počet prenocovaní turistov zo súčasných 1,7 milióna prenocovaní ročne na úroveň 2,5 milióna do roku 2022.

Banskobystrický samosprávny kraj je opäť prítomný na najväčšom spoločenskom podujatí – Medzinárodných leteckých dňoch SIAF na Sliači. BBSK podporil biatlonový areál v Osrblí sumou 190-tisíc eur na nákup mobilnej technológie zasnežovania. Keďže zasnežovacia technológia bude mobilná, na sneh sa vďaka nej môžu tešiť aj návštevníci iných lokalít.

Modernizácia škôl za 7 miliónov eur

Dohromady 12 stredných škôl v kraji sa dočká modernizácie v sume 7,37 milióna eur, ktorá je určená na skvalitnenie odbornej výučby, nákup IT vybavenia či nových strojov. Projekty boli schválené školám SOŠ Tornaľa, SOŠ Fiľakovo, Spojená škola Detva, SOŠ Veľký Krtíš, TA Zvolen, SOŠ TaS Brezno, SŠ Poltár, SOŠ Krupina, SŠ Lučenec, SOŠ Želovce, SPŠ dopr. Zvolen  a SPŠ OW Lučenec.

Na 15 stredných školách BBSK odštartoval Banskobystrickú malú školskú reformu. V spolupráci so združením Harpúna a odborníkmi z praxe vedieme študentov k samostatnému mysleniu, komunikácii, tímovej práci či líderstvu. Študentom pútavou formou predstavuje oblasti ako genetika či programovanie.

Výučbové stredisko otvorila v Brezne Materiálovotechnická fakulta STU. BBSK na tento projekt vyčlenilo sumu 150-tisíc eur určenú na renováciu opusteného bloku školy.

Sociálna starostlivosť zlepšuje život ľuďom v domovoch

Vďaka rekonštrukcii za 445-tisíc eur sa opravila schátraná strecha DSS Domov Márie v Banskej Štiavnici.

Klientom DSS Slatinka sa zlepšili ich životné podmienky, keď sa presťahovali z kaštieľa 4 kilometre vzdialeného od Lučenca do bytov, môžu chodiť do práce a patriť do spoločnosti. DSS Slatinka po 4 rokoch žiadania mohla vďaka podpore zo župy a zastupiteľstva získať eurofondovú dotáciu 2,3 milióna eur.

Transformačný plán poslanci schválili aj pre Domov sociálnych služieb Ladomerská Vieska.

Úrad BBSK zapojil do prípravy Koncepcie rozvoja sociálnych služieb na roky 2019 – 2025 najrôznejších poskytovateľov sociálnych služieb, zástupcov samospráv a občianskych združení.

Už počas tejto jesene začali prví zamestnanci krajského sociálneho podniku, predtým dlhodobo nezamestnaní ľudia, pomáhať pri rekonštrukciách ciest. Krajský sociálny podnik dá prácu ľuďom, ktorí si ju nevedia inak nájsť a zároveň takto nemusí zazmluvňovať externých dodávateľov na pomocné práce.

TS BBSK, Marcela Glevická, ilustr. foto redakčné

Pozri tiež

Zastupiteľstvo dnes zvolilo nového podpredsedu BBSK

Na návrh poslaneckého klubu Nezávislých sa ním stal doterajší predseda klubu Ondrej Lunter. Krajské zastupiteľstvo …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *