26. jún – Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi sa každoročne koná 26. júna s cieľom posilniť činnosť a spoluprácu pri budovaní sveta bez zneužívania drog. Úrad pre drogy a kriminalitu OSN (UNODC) volí každý rok ústrednú tému Medzinárodného dňa. Keďže v roku 2022 sme aj naďalej svedkom rozsiahlych humanitárnych kríz a pandémia COVID-19 je stále veľkou globálnou zdravotnou krízou, UNODC tento rok venuje pozornosť nadnárodným drogovým problémom vyplývajúcim z krízových situácií. Tohtoročnou témou je: ,,Riešenie drogových problémov v podmienkach zdravotných  a humanitárnych kríz.

Aj vďaka tomu, že vo svete vzrastá zmysel pre globálnu solidaritu, ako aj potreba postarať sa o všetkých v čase krízy, vyzýva UNODC prostredníctvom kampane #CareInCrises na spoluprácu v celosvetovom úsilí riešiť problémy súvisiace s drogami. Vlády, medzinárodné organizácie a všetky zainteresované strany by mali urýchlene prijať opatrenia na ochranu ľudí, vrátane posilnenia prevencie a liečby drogovej závislosti a boja proti nezákonnému obchodovaniu s drogami.

Najčastejšou a dlhodobo najkonzumovanejšou legálnou drogou na svete je alkohol. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) konzumácia alkoholu prispieva celosvetovo k 3 miliónom úmrtí ľudí každý rok.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici sa vo svojich zdravotno-výchovných aktivitách venuje problematike drogovej prevencie vo forme prednášok na základných a stredných školách.  V roku 2022 sa zatiaľ uskutočnilo 12 prednášok na ZŠ a SŠ na tému „Závislosti“ a „Riziká užívania alkoholu a prvá pomoc pri intoxikácii alkoholom“ s celkovým počtom 340 edukovaných. V realizácii zdravotno-výchovných aktivít s protidrogovou tematikou pokračuje oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ BB aj v ďalšom období.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi realizuje RÚVZ BB v spolupráci so školami výtvarnú aktivitu s názvom Takto trávim svoj voľný čas. Aktivita je určená pre deti a mládež vo veku od 10 do 15 rokov s trvaním do 30. júna 2022. Úlohou detí a mládeže je kresbou znázorniť ako trávia svoj voľný čas. Cieľom výtvarnej aktivity je zvýšiť povedomie o téme návykových látok a podporiť zmysluplné trávenie voľného času, ktoré nezahŕňa užívanie návykových látok. Najzaujímavejšie kresby (3) budú zverejnené na webovej stránke a sociálnych sieťach RÚVZ BB a odmenené malými darčekmi.

RÚVZ BB, Michaela Ondirová  

Pozri tiež

Zmluvní partneri mesta sú na zimu pripravení

Zimnú údržbu na cestách zabezpečuje pre banskobystrickú samosprávu firma MIS – Milan Smädo – údržby …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *