26. jún – Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi sa každoročne koná 26. júna s cieľom posilniť činnosť a spoluprácu pri budovaní sveta bez zneužívania drog. Úrad pre drogy a kriminalitu OSN (UNODC) volí každý rok ústrednú tému Medzinárodného dňa. Keďže v roku 2022 sme aj naďalej svedkom rozsiahlych humanitárnych kríz a pandémia COVID-19 je stále veľkou globálnou zdravotnou krízou, UNODC tento rok venuje pozornosť nadnárodným drogovým problémom vyplývajúcim z krízových situácií. Tohtoročnou témou je: ,,Riešenie drogových problémov v podmienkach zdravotných  a humanitárnych kríz.

Aj vďaka tomu, že vo svete vzrastá zmysel pre globálnu solidaritu, ako aj potreba postarať sa o všetkých v čase krízy, vyzýva UNODC prostredníctvom kampane #CareInCrises na spoluprácu v celosvetovom úsilí riešiť problémy súvisiace s drogami. Vlády, medzinárodné organizácie a všetky zainteresované strany by mali urýchlene prijať opatrenia na ochranu ľudí, vrátane posilnenia prevencie a liečby drogovej závislosti a boja proti nezákonnému obchodovaniu s drogami.

Najčastejšou a dlhodobo najkonzumovanejšou legálnou drogou na svete je alkohol. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) konzumácia alkoholu prispieva celosvetovo k 3 miliónom úmrtí ľudí každý rok.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici sa vo svojich zdravotno-výchovných aktivitách venuje problematike drogovej prevencie vo forme prednášok na základných a stredných školách.  V roku 2022 sa zatiaľ uskutočnilo 12 prednášok na ZŠ a SŠ na tému „Závislosti“ a „Riziká užívania alkoholu a prvá pomoc pri intoxikácii alkoholom“ s celkovým počtom 340 edukovaných. V realizácii zdravotno-výchovných aktivít s protidrogovou tematikou pokračuje oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ BB aj v ďalšom období.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi realizuje RÚVZ BB v spolupráci so školami výtvarnú aktivitu s názvom Takto trávim svoj voľný čas. Aktivita je určená pre deti a mládež vo veku od 10 do 15 rokov s trvaním do 30. júna 2022. Úlohou detí a mládeže je kresbou znázorniť ako trávia svoj voľný čas. Cieľom výtvarnej aktivity je zvýšiť povedomie o téme návykových látok a podporiť zmysluplné trávenie voľného času, ktoré nezahŕňa užívanie návykových látok. Najzaujímavejšie kresby (3) budú zverejnené na webovej stránke a sociálnych sieťach RÚVZ BB a odmenené malými darčekmi.

RÚVZ BB, Michaela Ondirová  

Pozri tiež

SAD Zvolen na súde žiada platbu za neodjazdené kilometre, poslanci ho vyzvali, aby žalobu stiahol

Krajské zastupiteľstvo dnes prijalo uznesenie, ktorým vyzýva dopravcu SAD Zvolen, aby stiahol svoju žalobu o uhradenie …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *