28.marec 1952 – pamätný deň verejného zdravotníctva

Systém podpory, ochrany a rozvoja zdravia, jeho organizácia, štruktúra orgánov a inštitúcií pretrvali obdobie prvej ČSR i vojnové obdobie na Slovensku.

Zmeny, ktoré sa udiali v čase vzniku slovenského štátu a potom v období po ukončení vojny a obnovení ČSR, spočívali iba v zmene orgánov štátnej správy (župné, krajské zariadenia).

Pre podporu, ochranu a rozvoj verejného zdravia v SR zostane 28. marec 1952 pamätným dňom osobitného významu, pretože práve v tento deň Národné zhromaždenie Československej republiky schválilo zákon č. 4 z roku 1952 Zb. o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti.

Tento zákon určil hlavné smery rozvoja starostlivosti o zdravie v Československu, novým spôsobom akcentoval úlohy spoločnosti, jej jednotlivých zložiek i každého občana v starostlivosti o utváranie zdravých podmienok života a práce. Aj napriek ideologickému nánosu poplatnému duchu vtedajších čias možno vysloviť názor a presvedčenie, že ani dnes tomuto zákonnému reglementu nemožno uprieť snahu o jednoznačné zameranie na najvyššiu životnú hodnotu, ktorú človek má a ktorou je jeho zdravie, podpora, ochrana a rozvoj tejto bytostne ľudskej hodnoty.

Cyril Klement

Pozri tiež

Nedeľa v Medenom hámri v znamení humoru

OZ ZA! Medený hámor v spolupráci s mestom Banská Bystrica pozýva 16. júna o 16:30 …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *