Banskobystrické školy začnú zbierať vrchnáčiky.

Na dvadsiatich základných školách v Banskej Bystrici a blízkom okolí spustil Greentech Slovakia projekt zbierania vrchnáčikov. Žiakov chce environmentálne vzdelávať a viesť ich k zodpovednému správaniu k prírode. Za vyzbierané vrchnáčiky dostane každá škola konkrétnu sumu v závislosti od ich množstva. Financie môže následne škola použiť na projekty či činnosti, ktoré najviac potrebuje alebo podporiť charitatívny projekt, tak ako to bolo v minulosti.

Pred začiatkom školského roka oslovil recyklátor všetky banskobystrické základné školy na spoluprácu vo forme zbierania vrchnáčikov. V týchto dňoch boli na všetky školy, ktoré prejavili záujem, distribuované boxy na zbieranie vhodných vrchnákov. Žiaci budú zbierať napríklad vrchnáčiky z minerálnych vôd, zo sladených nápojov, z kuchynského oleja, z mlieka, kyslých či iných mliečnych nápojov. Postupne ako sa budú tieto boxy zapĺňať, zabezpečí recyklátor ich odvoz a spracovanie. Vrchnáky sú totiž vyrábané z kvalitného tvrdeného plastu a predstavujú hodnotnú surovinu v recyklačnom procese.

Na konci zberu spoločnosť Greentech Slovakia vrchnáky odváži a každej škole vyplatí sumu za zozbieraný materiál. Školy sa potom môžu rozhodnúť, či výťažok zo zbierky využijú v rámci vlastných školských aktivít alebo podporia niektorý z dobročinných projektov, ktoré si sami vyberú. Už v minulosti Greentech Slovakia participoval na viacerých charitatívnych projektoch a prispel tak na pomoc najmä pre deti, ktoré potrebovali finančné prostriedky na rôzne liečebné procedúry, rehabilitačné pobyty, cvičenia či fyzioterapeutické pomôcky. Len za samotné vyzbierané vrchnáčiky už spoločnosť za posledné roky podporila rodiny a organizácie sumou viac ako 50 000 eur.

Greentech Slovakia ponúka školám spoluprácu aj vo forme absolvovania exkurzie v priestoroch recyklačnej spoločnosti s výkladom pre detského poslucháča.

,,Týmto spôsobom sa snažíme priblížiť deťom a mládeži celý proces recyklácie, ako aj vzdelávať ich v oblasti triedenia odpadu. Naučia sa čo do zberu patrí a čo nepatrí, alebo čo sa dá ešte využiť na ďalšie spracovanie v procese recyklácie,“

hovorí generálny manažér Greentech Slovakia, Michal Figúr.

Spoluprácu vo forme zbierania vrchnákov rozšíril recyklátor aj o niektoré školy z okolia Turčianskych Teplíc, kde im pomáha nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby v oblasti odpadového hospodárstva VEPOS Horného Turca n.o.

O spoločnosti Green Group

Green Group je jedným z najdôležitejších hráčov v európskom recyklačnom priemysle spracovávajúci všetky hlavné druhy odpadu, ako sú PET, elektrické a elektronické zariadenia, lampy, batérie, ako aj sklo. Spracovaním 460 000 ton odpadu ročne je lídrom v recyklovaní v Rumunsku, a zároveň jeden z najväčších v Európe. Od roku 2016 je spoločnosť Abris Capital Partners, jeden z popredných súkromných kapitálových investorov v strednej Európe, väčšinovým vlastníkom spoločnosti.

S doterajšími investíciami vo výške 170 miliónov EUR do recyklačného priemyslu Green Group významne prispieva k získavaniu cenných materiálov z odpadu a je dôležitým pilierom obehového hospodárstva v Rumunsku.

Skupinu spoločností Green Group tvoria: Green Tech (popredný európsky recyklátor PET, s prevádzkami v Rumunsku, na Slovensku a v Litve), Green Fiber (popredný európsky výrobca polyesterových vlákien z recyklovaného PET), Green WEEE (rumunský líder na trhu recyklácie WEE), Green Glass Recycling (rumunský líder na trhu recyklácie skleneného odpadu), Eltex Recycling (poskytovateľ integrovaných služieb v oblasti odpadového hospodárstva) a Green Resources Management (implementácia služieb zodpovednosti výrobcu za odpad z obalov).

Pre viac informácií prosím kliknite sem: https://www.green-group-europe.com/en

TS GREEN TECH, Dominika Dubovanová, foto: ilustr. red., foto : GREEN TECH

Pozri tiež

Participatívny proces zameraný na obnovu mestského parku je ukončený, vyjadriť sa k nemu môže široká verejnosť

Cieľom participatívneho procesu bolo počas posledného polroka zvyšovať povedomie o histórii parku, informovať o limitoch z hľadiska …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *