Čas ukrytý v dreve – drevené hodiny „made in“ TUZVO

Hodiny majú v našom živote nenahraditeľnú úlohu. Stretávame sa s nimi v rôznych podobách a vyhotoveniach – od vežových hodín cez nástenné, či stojace hodiny až po tie dnes najviac využívané náramkové hodiny. Práve tá možnosť variability prispela k rozhodnutiu vypísať na Fakulte techniky TUZVO tému diplomovej práce, ktorá by riešila návrh mechanizmu nástenných drevených hodín.

Pri návrhu každého hodinového mechanizmu je vždy veľmi dôležitý tvar a presnosť výroby – o to viac v prípade drevených hodín, kde je pri pohybe celej hodinovej sústavy potrebné prekonať veľké trecie sily vznikajúce práve pri drevených výrobkoch. Práve riešenie tohto technického problému bolo predmetom spomenutej diplomovej práce – išlo o návrh krokového kolesa hodín, pre ktoré sa zmenil profil zuba, tvorený tromi hranami, ktorých vzájomná poloha je definovaná rôznymi uhlami sklonu, čo zabezpečuje presných chod hodín. Pohyb samotného hodinového mechanizmu je zabezpečovaný prostredníctvom kyvadla, ktoré premieňa kývavý pohyb na pohyb krútiaci, pričom kinetická energia pre chod hodín je dodávaná zo závažia, na ktoré pôsobí gravitačná sila. Takéto riešenie prináša nový variant konštrukčného riešenia krokového mechanizmu hodín zabezpečujúceho fungovanie nástenných drevených hodín.

V univerzitných vývojových dielňach a laboratóriách boli z preglejky  pomocou laserového zariadenia zhotovené jednotlivé prvky, resp. mechanizmy hodín, z ktorých po ich zložení vznikli celé drevené nástenné hodiny. Ich špecifický hodinový mechanizmus je dnes už chránený ako predmet úžitkového vzoru podaného na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

 

Aj takýto tvorivý proces prináša štúdium na Technickej univerzite vo Zvolene, kedy študent pod vedením pedagóga môže prepojiť svoje vedomosti a získané zručnosti s pevnou vôľou, kreativitou, množstvom odpracovaným hodín a chuťou sa niekam posunúť. A to je aj naším cieľom – vychovať sebavedomého absolventa, ktorý ma za sebou reálny funkčný projekt, na základe ktorého sa môže hneď po ukončení štúdia prezentovať pri uchádzaní sa o zamestnanie. Na to, aby sa to podarilo,  musí do seba, rovnako ako v hodinách, všetko zapadnúť – záujem študenta, motivácia pedagóga, vedomosti, inžinierske myslenie i precízna tvorivosť. A výsledkom je reálny inovatívny krásny produkt …

Pozn.: Autorkou diplomovej práce na tému Konštrukčný návrh sústavy mechanizmov nástenných hodín bola študentka študijného programu Výrobná Technika, dnes už Ing. Silvia Kopčanová, PhD. na Fakulte techniky TUZVO, jej vedúcou bola Ing. Mária Vargovská, PhD. z Katedry výrobnej a automatizačnej techniky Fakulty techniky TUZVO.

O nás:

Technická univerzita vo Zvolene je moderná vysokoškolská inštitúcia, ktorá rozvíja tvorivé vedecké bádanie a na jeho základe poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v európskom vzdelávacom a výskumnom priestore. V systéme vysokých škôl na Slovensku má jedinečnú profiláciu so zameraním na komplex les – drevo – ekológia – environment s primeraným rozšírením do ďalších technických, prírodovedných, bezpečnostných, ekonomických a umeleckých oblastí.

V súlade s profiláciou napĺňa Technická univerzita vo Zvolene svoje poslanie zelenej univerzity, ktoré pramení z tradícií banskoštiavnickej Baníckej akadémie ako jednej z najstarších vysokých škôl technického a lesníckeho zamerania v Európe i vo svete. Od januára 2021 je členom Konzorcia slovenských vysokých škôl U10+. Technická univerzita vo Zvolene má v súčasnosti štyri fakulty, ktorými sú:

  • Lesnícka fakulta,
  • Drevárska fakulta,
  • Fakulta ekológie a environmentalistiky,
  • Fakulta techniky.
Technická univerzita vo Zvolene, Ján Lichý

Pozri tiež

Nedeľa v Medenom hámri v znamení humoru

OZ ZA! Medený hámor v spolupráci s mestom Banská Bystrica pozýva 16. júna o 16:30 …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *