Cena prof. Jindřicha Halabalu 2023

V dňoch od 26. októbra do 2. decembra 2023 sa v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene koná výstava ocenených prác 19. ročníka medzinárodnej súťaže študentov dizajnu nábytku a interiéru Cena prof. Jindřicha Halabalu 2023, ktorú organizuje Katedra dizajnu nábytku a interiéru Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene.

Jindřich Halabala bol výraznou  osobnosťou nábytkárskej tvorby bývalého Československa 20. storočia. Od medzivojnového obdobia až do svojej smrti v roku 1978 sa významne podieľal na zvyšovaní úrovne bývania a tvorbe nového, moderného životného štýlu. Svojim pedagogickým pôsobením na vtedajšej Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene, dnešnej Technickej univerzite vo Zvolene, ovplyvnil nepriamo vznik súčasnej Katedry dizajnu nábytku a interiéru.

Prvý ročník tejto študentskej súťaže sa konal v októbri 2004 pri príležitosti 100. výročia narodenia Jindřicha Halabalu ako pocta jeho celoživotnému dielu. Odvtedy sa súťaž koná periodicky v ročných intervaloch a jej odbornými garantmi a striedavo aj organizátormi sú na Slovensku Technická Univerzita vo Zvolene (nepárne ročníky súťaže) a v Čechách Mendelova Univerzita v Brne (párne ročníky). V počiatkoch sa súťaž formovala ako československá a v 11. ročníku v roku 2015 sa otvorila aj pre účastníkov z ostatných krajín Európskej únie.

Posudzované sú vždy školské projekty, ktoré vznikli v priebehu uplynulého akademického roka  a cena prof. Jindřicha Halabalu je udelená študentovi, resp. kolektívu študentov, za najlepší projekt v oblasti nábytkového a interiérového dizajnu, ktorý vznikol v rámci štúdia (ateliérovej tvorby). Hlavnou myšlienkou podujatia je tak podporiť vzostup kvality študentských prác a vytvoriť priestor pre konfrontáciu tvorivých názorov  a komunikáciu akademického prostredia s odbornou praxou.

Súťaž o Cenu prof. Jindřicha Halabalu 2023 prebehla v súlade s jej štatútom pod záštitou dekana Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Jána Sedliačika, PhD. Odborným garantom podujatia bola Katedra dizajnu nábytku a interiéru. V aktuálnom ročníku sa súťaže zúčastnilo 46 študentov s celkovo prácami. Boli zastúpené práce zo šiestich univerzít a vysokých škôl, ktoré sa zaoberajú dizajnom. Predsedom odbornej poroty bol doc. Mgr. Miroslav Debnár z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, jej ďalšími členmi boli PhDr. Dagmar Koudelková (Masarykova univerzita v Brne), prof. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. (Slovenská technická univerzita v Bratislave), doc. Ing. Milan Gaff, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brne), Mgr. Vít Jakubíček, Ph.D. (Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne) a Ing. arch. Martin Somora, ArtD. (Technická univerzita vo Zvolene). Výsledky súťaže o Cenu prof. Jindřicha Halabalu 2023 boli slávnostne vyhlásené počas vernisáže výstavy vo štvrtok 26. 10. 2023 v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene.

Výsledky súťaže o Cenu prof. Jindřicha Halabalu 2023

1.kategória – DIZAJN NÁBYTKU – semestrálne práce

Cena prof. Jindřicha Halabalu:

 • Názov: minimo a minima
 • Autor: Barbora Siráňová
 • Odborné vedenie: doc. Mgr. Miroslav Debnár
 • Škola: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 • porota ocenila: možnosť využitia digitálnych technológií ako CNC frézovanie a 3D tlač pri výrobe funkčných a jednoduchých komponentov

Čestné uznanie:

 • Názov: taburetka Grow
 • Autor: Iveta Holubčíková
 • Odborné vedenie: doc. Ing. Zuzana Tončíková, ArtD.
 • Škola: Technická univerzita vo Zvolene
 • porota ocenila: neopozerané výtvarné prevedenie pre detského užívateľa.

2.kategória – DIZAJN NÁBYTKU – záverečné práce 1. a 2. stupňa

Cena prof. Jindřicha Halabalu:

 • Názov: sedacia súprava Anilla
 • Autor: Jakub Krmela
 • Odborné vedenie: doc. MgA. Martin Surman, ArtD.
 • Škola: Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne

vyjadrenie poroty: sedacia súprava využíva prednosti interiérového a exteriérového nábytku v jednom celku s vyzdvihnutím spolupráce s firmou

Čestné uznanie:

 • Názov: skladacie kreslo
 • Autor: Monika Juríková
 • Odborné vedenie: Mgr. A. Ivan Pecháček
 • Škola: Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne
 • porota ocenila: jednoduché a netypické skladanie vzdušnej konštrukcie s možnosťou ľahkého zloženia do malého objemu.

3.kategória – DIZAJN INTERIÉRU – semestrálne práce

Cena prof. Jindřicha Halabalu:

 • Názov: 3D print yurt house
 • Autor: Tímea Kepová
 • Odborné vedenie: doc. Mgr. Miroslav Debnár
 • Škola: Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
 • porota ocenila: komplexné riešenie s využitím technológie budúcnosti a prvkami alternatívnych zdrojov energie a netradičný spôsob vytvárania celku z vnútra von.

Čestné uznanie:

 • Názov: Cylinder
 • Autorka: Nikola Stančeková
 • Odborné vedenie: Mgr. art. Lucia Kružlicová, ArtD.
 • Škola: Technická univerzita vo Zvolene
 • porota ocenila: nápaditú upcykláciu nevyužitej vodárenskej veže s priznaním pôvodných štruktúr.

4.kategória – DIZAJN INTERIÉRU – záverečné práce 1. a 2. stupňa

Cena prof. Jindřicha Halabalu:

 • Názov: kominutnté centrum COMU
 • Autor: Nikola Stančeková
 • Odborné vedenie: Mgr. art. Lucia Kružlicová, ArtD.
 • Škola: Technická univerzita vo Zvolene
 • vyjadrenie poroty: koncept komunitného centra vytvára komunitný priestor s podporov väzby komunity a s odkazom na kultúru amerických Shakerov.

Čestné uznanie:

 • Názov: múzeum vodnej dopravy Bratislava
 • Autor: Ľubomíra Mudrová
 • Odborné vedenie: Ing. Dušan Kočlík, ArtD.
 • Škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • porota ocenila: komplexný návrh revitalizácie budovy chátrajúcej národnej kultúrnej pamiatky pre súčasné kultúrno spoločenské využitie.

5.kategória – DIZAJN NÁBYTKU A INTERIÉRU – doktorandi

Cena prof. Jindřicha Halabalu:

 • Názov: sedacia súprava graffiti RSD
 • Autor: Richard Sekerák
 • Odborné vedenie: doc. Mgr. art. Marián Ihring, ArtD.
 • Škola: Technická univerzita vo Zvolene
 • porota ocenila: experimentálne tvarové riešenie ktorému grafika dodáva jedinečnosť a kompatibilitu prvkov s vynikajúcim dotiahnutím detailov.

Čestné uznanie:

 • Názov: stôl Sabi
 • Autor: Sabina Stržínková
 • Odborné vedenie: doc. MgA. Martin Surman, ArtD.
 • Škola: Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne
 • porota ocenila: kultivované tvarové riešenie a spoluprácu s významným regionálnym výrobcom.

Partneri podujatia:

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene, Mesto Zvolen, Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, spoločnosť Do–Mo GLASS, spoločnosť Misestyle, Zväz spracovateľov dreva SR, Drevárska fakulta, Fondu na podporu umenia, s ktorého finančnou podporou bolo podujatie realizované.

Viac : https://sutazhalabala.tuzvo.sk

O nás:

Technická univerzita vo Zvolene je moderná vysokoškolská inštitúcia, ktorá rozvíja tvorivé vedecké bádanie a na jeho základe poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v európskom vzdelávacom a výskumnom priestore. V systéme vysokých škôl na Slovensku má jedinečnú profiláciu so zameraním na komplex les – drevo – ekológia – environment s primeraným rozšírením do ďalších technických, prírodovedných, bezpečnostných, ekonomických a umeleckých oblastí.

V súlade s profiláciou napĺňa Technická univerzita vo Zvolene svoje poslanie zelenej univerzity, ktoré pramení z tradícií banskoštiavnickej Baníckej akadémie ako jednej z najstarších vysokých škôl technického a lesníckeho zamerania v Európe i vo svete. Od januára 2021 je členom Konzorcia slovenských vysokých škôl U10+. Technická univerzita vo Zvolenemá v súčasnosti štyri fakulty, ktorými sú:

 • Lesnícka fakulta,
 • Drevárska fakulta,
 • Fakulta ekológie a environmentalistiky,
 • Fakulta techniky.
Ján Lichý

Pozri tiež

Žiacka chodecká liga ide do finále

V meste pod Urpínom sa  vo štvrtok 23. mája 2024 uskutoční finále Žiackej chodeckej ligy …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *